• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cytadela we Lwowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Cytadela we Lwowiecytadela wzniesiona przez austriackie władze zaborcze w latach 1852–1854 według projektu K. Ressiga i A. Wondraschki w południowej części Lwowa, w obrębie ówczesnych ulic: Pełczyńskiej i Mochnackiego.

  Cytadela miała być pierwszym elementem systemu fortyfikacji otaczających całe miasto.

  Historia[ | edytuj kod]

  Cytadela
  Lwowska Cytadela, fragment koszar, 2010 r.
  Lwowska Cytadela, fragment koszar, 2010 r.
  Lwowska cytadela, fragment koszar, 2007 r.
  Cytadela, baszta, obecnie hotel, 2010 r.
  Baszta, 2011 r.
  Lwowska cytadela, baszta zniszczona w 1939 r., 2007 r.
  Wnętrze baszty, 2011 r.
  Wnętrze baszty, 2011 r.
  Wnętrze baszty, 2011 r.
  Baszta, obecnie magazyn książek
  Baszta, obecnie magazyn książek
  Baszta, obecnie magazyn książek
  Baszta, obecnie magazyn książek
  Baszta, obecnie magazyn książek

  Teren, na którym jest położona cytadela lwowska, stanowi wzniesienie o trzech wierzchołkach (góry: Kalecza, Pełczyńska i Szembeka).

  Zabór austriacki – ziemie dawnej Rzeczypospolitej zajęte w wyniku rozbiorów przez monarchię Habsburgów, potocznie określaną jako Austrię.Cesarstwo Austrii niem. Kaisertum Österreich (dawniej pisane Kaiserthum Oesterreich) – państwo powstałe w 1804 w reakcji na proklamowanie przez Napoleona I Cesarstwa Francuskiego.

  W 1607 powstał projekt otoczenia przedmieść lwowskich systemem fortyfikacji, wśród których szczególną rolę miały odgrywać te na Górze Kaleczej. Projekt okazał się zbyt kosztowny i nie doczekał się realizacji, za to obszar niedoszłych obwarowań zaczął być z czasem zabudowywany letnimi domkami lwowskich patrycjuszy, a następnie rezydencjami mieszczańskimi i ziemiańskimi, m.in. Bożków, Tołłoczków, Ostrogórskich; miał tu też swą siedzibę XVII-wieczny poeta, kronikarz i burmistrz miasta w jednej osobie – Józef Bartłomiej Zimorowic.

  Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.Cytadela – w starszych fortyfikacjach samodzielna, dominująca nad miastem lub prowincją twierdza. Na terytorium własnym zadaniem cytadeli była ochrona mieszkańców w przypadku najazdu wroga. Na terytoriach podbitych cytadele budowano w celu utrzymania w posłuszeństwie mieszkańców (taką rolę miała np. cytadela Aleksandrowska w Warszawie).

  W 1672 w czasie oblężenia Lwowa Turcy z tych wzgórz prowadzili ostrzał miasta.

  W 1791 teren zakupił lwowski kolekcjoner i mecenas sztuki, dr Stanisław Wronowski. Od tego momentu miejsce to zaczęto określać mianem Gór Wronowskich.

  W 1848 po uśmierzeniu rewolucji Austriacy podjęli decyzję o zbudowaniu twierdzy mającej być punktem oparcia dla władz na wypadek buntu ludności. W latach 1852-1854 zbudowali w tym miejscu gmach koszarowy, otoczony rowem i czterema flankującymi je ceglanymi bastionami.

  W cytadeli mieściły się austriackie, a w okresie międzywojennym polskie koszary wojskowe. Po powstaniu styczniowym przejściowo mieściło się w niej więzienie a podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej – obóz koncentracyjny, w którym zamordowano kilka tysięcy jeńców wojennych.

  Józef Bartłomiej Zimorowic, nazwisko właściwe: Ozimek, inna forma nazwiska: Zimorowicz, allonim: Szymon Zimorowic, krypt.: B. Zmrcz, Barth. Zmrwcz Leop. (ur. 20 sierpnia 1597 we Lwowie, zm. 14 października 1677 tamże) – pisarz i poeta polski okresu baroku, tworzący po łacinie, kronikarz i kilkakrotnie burmistrz Lwowa - miasta, z którym związał się na całe życie.Stanisław Wronowski z Wronowa herbu Topór (ur. 1733, zm. 3 grudnia 1839 we Lwowie), mecenas sztuki, kolekcjoner, radca stanu, właściciel Cytadeli we Lwowie. Z zawodu prawnik, radca Trybunału we Lwowie, członek Stanów Galicyjskich. Zakupił Cytadelę we Lwowie w 1791 roku. Od 1799 w dworku Stanisława Wronowskiego we Lwowie, odbywały się przedstawienia teatralne. Do swego domu zapraszał aktorów: m.in. Jana Nepomucena Kamińskiego. Zgromadził ponad 30 tys. księgozbiór, następnie przekazał zbiór książek do Ossolineum w 1837 roku. Zmarł w wieku 106 lat. Po śmierci Wronowskiego majątkiem zarządzała córka Józefa, która wyszła za mąż za hr. Fabiana Humieckiego.

  Po wojnie w obiektach cytadeli stacjonowało wojsko.

  Od lat 90. XX w. teren cytadeli jest dostępny dla ogółu, a w jej budynkach znalazły siedzibę różne instytucje cywilne.

  W ostatnim czasie (po 2005) pojawił się pomysł przebudowy cytadeli na kompleks hotelowy.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.