• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cyrus i Jan

  Przeczytaj także...
  Prześladowania chrześcijan – zjawisko występujące na przestrzeni wieków w wielu krajach, polegające na mniej lub bardziej otwartej walce z chrześcijaństwem i jego wyznawcami. Prześladowcy posługiwali się różnymi metodami: w pierwszych wiekach chrześcijaństwa często uciekali się do fizycznej eksterminacji, co ma miejsce także obecnie w wielu krajach Trzeciego Świata.Śluby zakonne (profesja zakonna) – w Kościele katolickim – zobowiązanie członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).
  Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

  Cyrus i Jan (zm. 31 stycznia ok. 303 lub 311) – męczennicy aleksandryjscy, święci Kościoła katolickiego i prawosławnego.

  Żywoty świętych[ | edytuj kod]

  Życie[ | edytuj kod]

  Cyrus, również abba Cyrus lub abba Kyros, cs. Muczenik Aleksandrijskij, biessrebrennik i czudotworec Kir – pochodził z Aleksandrii. W młodości posiadł tajniki leczenia ludzi. Będąc chrześcijaninem wszystkim chorym udzielał bezpłatnych porad. Leczył również siłą swej wiary i modlitwą, przez co na wiarę w Chrystusa nawrócił wielu pogan. Gdy za cesarza Dioklecjana rozgorzały prześladowania chrześcijan, Cyrus przeniósł się do Arabii, złożył śluby zakonne i w dalszym ciągu pomagał bliźnim.

  Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Jan, cs. Muczenik Ioann – był żołnierzem z Edessy. Mieszkał przez pewien czas w Jerozolimie, skąd przybył do świętego, aby zostać jego uczniem. Razem zaczęli uzdrawiać chorych i nawracać pogan na wiarę chrześcijańską.

  Śmierć[ | edytuj kod]

  Gdy dowiedzieli się, że chrześcijanka z Canopus Teodozja i jej trzy córki: Teoktysta, Teodozja i Eudoksja prowadzone są na śmierć, pośpieszyli, aby umocnić je w wierze. Zostali wówczas aresztowani i poddani torturom, aby wyrzekli się wiary w Jezusa Chrystusa, a następnie, wraz z nimi, ścięto im głowy.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).

  Kult[ | edytuj kod]

  W 412 relikwie Cyrusa i Jana przeniesiono do położonej nieopodal Kanopy miejscowości Manufin, skąd w okresie późniejszym odesłano je do kościółka w Rzymie (na prawym brzegu Tybru), a stamtąd do Monachium.

  Na początku VIII w. do rozprzestrzenia kultu świętych przyczynił się św. Sofroniusz Jerozolimski.

  Za wstawiennictwem świętych Cyrusa i Jana wierni modlą się o zdrowie, szczególnie przy ospie, guzach, wrzodach i chorobach żołądka.

  Sofroniusz Jerozolimski, (łac.) Sophronius (ur. ok. 560 w Damaszku, zm. 11 marca 638) – święty katolicki i prawosławny, czczony przez Kościoły chrześcijańskie biskup, pisarz chrześcijański.Jerozolima (hebr. ירושלים, trl. Yerushalayim, trb. Jeruszalajim; arab. القدس, trl. Al-Quds, trb. Al-Kuds oraz اورشليم trl. Ūrushalīm, trb. Uruszalim, łac. Hierosolyma, Aelia Capitolina – zobacz też: nazwy Jerozolimy) – największe miasto Izraela, stolica administracyjna Dystryktu Jerozolimy i stolica państwa Izraela (według izraelskiego prawa). Znajduje się tutaj oficjalna siedziba prezydenta, większość urzędów państwowych, sąd najwyższy, parlament i inne.

  Na ikonach święci wyjątkowo spotykani są oddzielnie. Cyrus jest starszym, siwobrodym mnichem ze zwiniętym zwojem pisma w dłoni, Jan młodym mężczyzną z krótką brodą lub bez brody, z krzyżem w dłoni.

  patronami lekarzy.

  Ich wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 31 stycznia.

  Cerkiew prawosławna wspomina męczenników dwukrotnie:

  Edesa (gr. Έδεσσα) – miasto w północnej Grecji (region Macedonia Środkowa), ośrodek administracyjny nomosu Pella. W 2001 okręg miejski liczył 25 619, a samo miasto 18 253 mieszkańców. Przemysł włókienniczy, spożywczy (głównie tytoniowy, winiarstwo). Ośrodek turystyczny. Zabytkowe świątynie bizantyjskie z freskami i mozaikami.Żywoty świętych – element hagiografii, na który składają się zarówno pisma zawierające anegdoty, elementy narracji, jak i wartościowe opracowania biografistyki. Żywotopisarstwo łączy w sobie biografie świętych (Vitae), opisy ich męczeństwa (Acta martyrum, Passiones), informacje o działalności (Exempla) i pośmiertnym kulcie (vita poshuma).
 • 31 stycznia/13 lutego (rocznica śmierci),
 • 28 czerwca/11 lipca (rocznica przeniesienia relikwii w 412).
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Cyrus – imię
 • męczennicy wczesnochrześcijańscy
 • żywoty świętych
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Cyrus i Jan, męczennicy aleksandryjscy. Deon.pl. [dostęp 2016-04-30].
  2. Cyrus der Arme (niem.). Ökumenisches Heiligenlexikon. [dostęp 2014-10-31].
  3. Jarosław Charkiewicz: męcz. Cyrus, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii. Serwis Cerkiew.pl. [dostęp 2014-10-31].
  Cyrus - imię męskie pochodzenia perskiego. Wywodzi się od słowa znaczącego "pasterz". Kościół katolicki notuje dwóch świętych o tym imieniu.W większości języków semickich słowo "ab" znaczy ojciec. Słowo abba jest aramejskim wołaczem, tłumaczone jako "ojcze" (jest to forma zdrobniała). Początkowo słowo to miało znaczenie potoczne i jako takie występuje w żydowskich tekstach pozabiblijnych i w papirusach, następnie nabrało znaczenia religijno-symbolicznego, odmiennego w judaizmie i w chrześcijaństwie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Modlitwa – czynność kultowa, występująca w wielu religiach. Polega na skierowaniu swoich myśli do istoty lub istot, mogących być lub będących przedmiotem kultu (bogowie, święci, aniołowie).
  Męczennik chrześcijański (z gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek”) – osoba, która oddała swoje życie za wiarę. Do zaistnienia męczeństwa za Jezusa Chrystusa konieczny jest prześladowca, który zadaje śmierć ze względu na nienawiść do wiary. Prześladowca działa bezpośrednio sam lub zleca tę czynność innej osobie.
  Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).
  Ścięcie (lub dekapitacja) – metoda zadawania śmierci poprzez oddzielenie głowy od reszty ciała. Zazwyczaj jest to sposób wykonania wyroku śmierci lub morderstwa, choć znany jest przypadek z Wielkiej Brytanii (2003), gdy mężczyzna popełnił samobójstwo na własnoręcznie wykonanej domowej gilotynie.
  Wspomnienie – w liturgii katolickiej dzień obchodów w roku liturgicznym o randze mniejszej niż święto. Dzień obchodów wspomnienia wyznacza data lub kalendarz liturgiczny (→święta ruchome).
  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Tyber (wł. Tevere, łac. Tiberis) – rzeka w środkowej części Włoch. Długość – 405 km (trzecia co do długości po Padzie i Adydze rzeka Włoch), powierzchnia zlewni – 17,2 tys. km², główny dopływ – Nera (lewy).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.732 sek.