• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cyklotem

  Przeczytaj także...
  Ryszard Gradziński (ur. 15 sierpnia 1929 w Krakowie, zm. 31 grudnia 2014 w Krakowie) - polski geolog, sedymentolog, profesor zwyczajny dr hab., członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (od 1990 r.), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (od 1998 r.).Ewaporaty (ewaporyty) – osady pochodzenia chemicznego, utworzone z łatwo rozpuszczalnych minerałów, które wytrącają się z roztworu wodnego w czasie jego odparowania (łac. evaporatio = parowanie).
  Regresja morza - wycofanie się morza z poprzednio zalanych terenów. Zachodzi wskutek ruchów pionowych skorupy ziemskiej albo ruchów eustatycznych, spowodowanych globalnym ochłodzeniem się klimatu. Regresja jest przeciwieństwem transgresji morskiej.

  Cyklotem – zespół osadów powstałych w czasie jednego cyklu sedymentacyjnego. Cyklotemami są, między innymi, sekwencje ewaporatowe, osady węglonośne, sekwencje transgresywno-regresywne oraz osady fliszowe.

  Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sedymentacja cykliczna
 • Werra
 • Stassfurt
 • Leine
 • Aller
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Gradziński R., Kostecka A., Radomski A. i Unrug R.: Zarys sedymentologii, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1986, ​ISBN 83-220-0275-0
 • Książkiewicz M.: Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1972
 • Sedymentacja cykliczna – sedymentacja, w wyniku której powstają sekwencje osadów, powtarzających się wielokrotnie w takiej samej kolejności (np. zlepieńce – piaskowce – mułowce lub piaskowce – margle), tzw. cyklotemy. Sedymentacja cykliczna jest zwykle odbiciem cyklicznych zmian klimatu lub powtarzalnej sekwencji ruchów skorupy ziemskiej.Węgle kopalne – skały osadowe powstałe w wyniku gromadzenia się i późniejszego przeobrażenia szczątków roślinnych. Złożone są z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki: węgiel, tlen, wodór, azot i siarkę. Mogą w nich występować także pewne ilości pierwiastków rzadkich, np. arsen, uran czy german.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.757 sek.