• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cyklopentolat

  Przeczytaj także...
  Mięsień rzęskowy (łac. musculus ciliaris) – mięsień zbudowany z włókien okrężnych, promienistych i podłużnych wchodzący w skład ciała rzęskowego. Zmiana napięcia mięśni rzęskowych powoduje zmianę kształtu (uwypuklenia) soczewki oka.Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.
  United States National Library of Medicine (NLM) to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zbiór biblioteki obejmuje ponad siedem milionów książek, czasopism, raportów, rękopisów, mikrofilmów, fotografii i grafik związanych z medycyną i pokrewnymi naukami, w tym także niektóre najstarsze i najrzadsze prace.

  Cyklopentolat (łac. cyclopentolatum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, lek stosowany w diagnostyce i przygotowaniu do zabiegów okulistycznych.

  Mechanizm działania[ | edytuj kod]

  Cyklopentolat powoduje porażenie mięśnia rzęskowego. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po 15–45 minutach, utrzymuje się przez 20 minut i powoli ustępuje do 20 godzin.

  Naczyniówka (łac. choroidea) - tylna, największa część błony naczyniowej gałki ocznej; położona pomiędzy siatkówką a twardówką gęsta trójwarstwowa sieć naczyń krwionośnych odżywiających i dotleniających fotoreceptory i ciało szkliste.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

 • wziernikowanie dna oka w diagnostyce okulistycznej,
 • diagnostyka i leczenie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
 • diagnostyka i leczenie zapalenia naczyniówki
 • owrzodzenie i zapalenie rogówki
 • Cyklopentolat znajduje się na wzorcowej liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Model Lists of Essential Medicines) (2015).

  Ciało rzęskowe (łac. corpus ciliare) – część oka otaczająca tęczówkę. Łączy ją z naczyniówką. W skład ciałka rzęskowego wchodzą mięśnie rzęskowe (uczestniczące w zmianie kształtu soczewki) oraz wyrostki rzęskowe.Atropina – mieszanina racemiczna dwóch izomerów optycznych hioscyjaminy – organicznego związku chemicznego, będącego alkaloidem tropanowym. Stosowana jako lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice.

  Cyklopentolat nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce (2018).

  Działania niepożądane[ | edytuj kod]

  Działania niepożądane są podobne do atropiny, a ich częstość pozostaje nieznana. Działania ogólne są rzadkie i o niewielkim nasileniu, najczęściej występują nerwowość, zaburzenia orientacji, suchość w ustach oraz bełkotliwa mowa.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Cyclopentolate, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 2905 (ang.).
  2. Cyclopentolate Hydrochloride SC-396350 (ang.). Santa Cruz Biotechnology. [dostęp 2018-06-17].
  3. Drugs and Supplements Cyclopentolate (Ophthalmic Route) (ang.). Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2017-03-01. [dostęp 2018-06-18].
  4. S.R. Grob, L.A. Gonzalez-Gonzalez, M.K. Daly. Management of mydriasis and pain in cataract and intraocular lens surgery: review of current medications and future directions. „Clin Ophthalmol”. 8, s. 1281–1289, 2014. DOI: 10.2147/OPTH.S47569. PMID: 25061276. 
  5. Jan K. Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska: Leki współczesnej terapii. T. 1. Warszawa: Medical Tribune, 2010, s. 167–168. ISBN 978-83-60135-94-5.
  6. Intrapharm Laboratories Limited: Mydrilate 1.0% Eye Drops (ang.). Medicines & Healthcare products Regulatory Agency, 2001. [dostęp 2018-06-17].
  7. WHO Model List of Essential Medicines 19th List (ang.). Światowa Organizacja Zdrowia, 2015. s. 30. [dostęp 2018-06-18].
  8. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, 2018-04-16. [dostęp 2018-06-18].

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.Źrenica (łac. pupilla) – otwór występujący przed soczewką, odpowiedzialny za ilość światła padającego na siatkówkę. Chroni wnętrze gałki ocznej przed nadmierną ilością oświetlenia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Kserostomia – suchość błony śluzowej jamy ustnej z powodu uszkodzenia ślinianek. Nie jest to uczucie suchości i pragnienia w upalne dni lub w czasie gorączki ale stan, kiedy ślinianki produkują zbyt mało (<0,1 ml/min.) lub w ogóle nie produkują śliny podczas gdy organizm jest dobrze uwodniony, nawet po stymulacji (<0,7 ml/min.). Zaobserwowano również związek między częstością występowania refluksu żołądkowo-przełykowego a kserostomii.
  Okulistyka (łac. oculus – oko), oftalmologia (gr. ophthalmos – oko) – dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu. Okulistyka uczyniła znaczne postępy w ostatnich dwudziestu latach. Spektakularnym postępem jest zupełna zmiana w wielu technikach operacyjnych. Operacje zaćmy wykonywane są obecnie u setek tysięcy ludzi w warunkach ambulatoryjnych, a jeszcze tak niedawno były wykonywane poprzez duże rozcięcie gałki ocznej. Wymagało to warunków szpitalnych i kilkudniowego unieruchomienia pacjenta. Szczególną rolę we współczesnej okulistyce odgrywają lasery.
  Rogówka (łac. cornea) – wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej w jej przedniej części. Ludzka rogówka ma ok. 11,5 mm średnicy i grubość 0,5-0,6 mm w środkowej części oraz 0,6-0,8 mm w części obwodowej. Za rogówką znajduje się ciecz wodnista a za nią soczewka. Rogówka nie jest unaczyniona, naczynia upośledzałyby jej przezierność. Odżywia się dzięki dyfuzji – przez łzy i ciecz wodnistą gałki ocznej, a także dzięki neurotrofinom dostarczanym przez unerwienie rogówki. Posiada dużo zakończeń bólowych, włókien bezrdzennych.
  Tęczówka (łac. iris) – element budowy oka, nieprzezroczysta tarczka stanowiąca przednią część błony naczyniówkowej. W centrum zawiera otwór zwany źrenicą (pupilla).
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.865 sek.