Cyfrowe systemy pomiarowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cyfrowe systemy pomiarowesystem pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występuje podział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.

Pomiar – według współczesnej fizyki proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o własnościach obiektu.System pomiarowy – to odpowiednio zorganizowany zestaw elementów stanowiący całość organizacyjną i objęty wspólnym sterowaniem, przeznaczony do wydobycia informacji pomiarowej z obiektu badanego i przekazania jej obserwatorowi w użytecznej formie.

Klasyfikacja systemów pomiarowych[ | edytuj kod]

Wykorzystanie informacji w funkcji wielkości strumienia informacji
Efekty automatyzacji systemów kontroli
Niezawodność kontroli a stopień automatyzacji

Automatyzacja procesu pomiarowego (p.p.), a więc wyłączanie z ww. procesu bezpośredniego udziału człowieka, pozwalają na:

Automatyzacja to znaczne ograniczenie lub zastąpienie (proces zastępowania) ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn działających na zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka (czyli samoczynnych). Również zastosowanie maszyn do pracy niemożliwej do wykonania w inny sposób.Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
 • zwiększenie wydajności działań metrologicznych
 • wysoki stopień obiektywności
 • eliminację błędów operatora.
 • Stopień automatyzacji p.p. dzieli systemy pomiarowe na:

 • systemy ze sterowaniem ręcznym
 • systemy półautomatyczne
 • systemy automatyczne
 • Zastosowanie urządzeń zastępujących człowieka w procesie pomiarowym umożliwia wykonanie większej ilości pomiarów w jednostce czasu, czyli realizację działań metrologicznych na większą skalę i obróbkę większej ilości informacji pomiarowych.

  Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na dany obiekt aby osiągnąć określony cel. Samo sterowanie nie wiąże się zwykle bezpośrednio z wydatkiem energii, związane jest natomiast z pewną informacją w postaci sygnału. Natomiast efekt sterowania może wiązać się ze zmianami energii albo przemianami materii – szerzej to ujmując ze zmianami stanu (właściwości) obiektu. Obiekt, na który oddziałuje się podczas sterowania, nazywany jest obiektem sterowania.

  Poprzez określenie celu cyklu pomiarowego dokonuje się podziału na:

 • system pomiarowy – celem jest uzyskanie prostej informacji o obiekcie
 • system pomiarowo-kontrolny – celem jest uzyskanie prostej informacji o stanie badanego obiektu dzięki wykonaniu szeregu pomiarów
 • system pomiarowo-diagnostyczny – celem jest otrzymanie informacji o przyczynach danego stanu obiektu badanego (diagnoza) oraz wykonanie odpowiednich działań korekcyjnych na badanym obiekcie. Pomiary wieloparametrowe Wykorzystanie systemów pomiarowo-kontrolnych (pomiarowo-diagnostycznych) do zastosowań przemysłowych – procesy produkcyjne, nadzór nad działaniem złożonych obiektów itp., zdecydowanie wpływa na zwiększenie wydajności, zmniejszenie awaryjności – podwyższenie niezawodności działania badanych obiektów.
 • W teorii występuje podział na systemy pomiarowe analogowe i s.p. cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd dalej stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama