• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Csh

  Przeczytaj także...
  Gra słów - figura stylistyczna polegająca na użyciu tych samych lub podobnie brzmiących wyrazów celem uzyskania odmiennych znaczeń, nastrojów i funkcji. Gra słów bywa stosowana dla osiągnięcia efektów dramatycznych lub żartobliwych.zsh (Z shell) – uniksowa powłoka (ang. shell) nadająca się zarówno do interaktywnej pracy z systemem jak i do wykonywania skryptów. Spośród standardowych powłok zsh najbardziej przypomina Korn shell, ale zawiera wiele ulepszeń. Zsh posiada edycję wiersza poleceń, wbudowaną korekcję pisowni, programowalne dopełnianie poleceń, funkcje (z automatycznym ładowaniem), historię poleceń i mnóstwo innych cech.
  Korn shell (ksh) jest jedną z powłok uniksowych. Została stworzona przez Davida Korna z AT&T Bell Laboratories w połowie lat osiemdziesiątych. Powłoka ksh jest całkowicie kompatybilna wstecz z powłoką sh, zawiera także wiele elementów z powłoki csh – takich jak historia wpisanych komend.

  csh (od ang. C shell) jest jedną z systemowych powłok uniksowych. Została stworzona przez Billa Joya dla systemu BSD. Nazwa C shell jest grą słów: dosłownie oznacza powłokę [o składni] języka C, fonetycznie da się to jednak odczytać sea shell, czyli muszelka.

  Powłoka ta pochodzi od /bin/sh. Składnia języka zastosowanego w powłoce jest bazowana na języku C. Powłoka C shell wniosła wiele ulepszeń w stosunku do sh, takich jak m.in. aliasy i historia komend. Obecnie csh nie jest zbyt często wykorzystywana; zamiast niej w użyciu są takie powłoki jak tcsh, Korn shell (ksh) oraz GNU bash. Jej następcą jest z kolei tcsh.

  tcsh - Uniksowa powłoka (ang. shell) bazowana na C shell (csh). Właściwie jest to csh z dodatkowymi funkcjami, takimi jak dopełnianie komend.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

  Chociaż powłoka csh wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań do trybu interaktywnego, niektórzy twierdzą, iż jej możliwości skryptowe pozostawiają wiele do życzenia. W każdym razie, ponieważ standardowa powłoka sh jest dostępna w każdym systemie zgodnym ze specyfikacją Single UNIX Specification, najbardziej wskazane jest właśnie użycie sh do pisania i wykonywania skryptów.

  Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.William N. Joy, powszechnie znany jako Bill Joy (ur. 8 listopada 1954 w Detroit) – programista amerykański, jeden z twórców korporacji Sun Microsystems.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • powłoka Bash (bash)
 • powłoka Bourne’a
 • powłoka Korna (Ksh)
 • powłoka Z (Zsh)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Programowanie w csh jest szkodliwe - Toma Christiansena (po angielsku)
 • 10 najważniejszych powodów, dla których nie warto używać powłoki csh - Bruce’a Barnetta (po angielsku)
 • Powłoka systemowa (ang. shell) – program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem operacyjnym lub aplikacjami a użytkownikiem, przyjmując jego polecenia i "wyprowadzając" wyniki działania programów. To pośrednictwo nie jest obowiązkowe (programy mogą być bardziej "samodzielne").C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  Warto wiedzieć że... beta

  BSD (ang. Berkeley Software Distribution, czasami nazywany Berkeley Unix) – odmiana systemu operacyjnego Unix wywodząca się ze stworzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley rozszerzeń dla systemu rozwijanego przez firmę AT&T. Także potoczna nazwa licencji BSD, na której te systemy są wydawane oraz pokrewnych licencji tego typu (np. licencja MIT).
  Fonetyka (dawniej głoskownia) – jeden z działów lingwistyki zajmujący się badaniem dźwięków mowy ludzkiej (zwanych głoskami) od strony ich artykulacji (tj. sposobu wytwarzania za pomocą narządów mowy; to tzw. fonetyka artykulacyjna), ich cech fizycznych (dokładniej: akustycznych - fonetyka akustyczna) ich odbierania (fonetyka audytywna), reakcji, jakie owe głoski wywołują w psychice człowieka (psychofonetyka).
  Muszla – jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany. Do ciała zwierzęcia przytwierdzona jest jednym mięśniem, parą mięśni lub szeregiem mięśni parzystych.
  Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.
  Single UNIX Specification - dokument publikowany przez The Open Group, definiujący jak powinien zachowywać się system klasy UNIX.
  Powłoka Bourne’a lub sh – powłoka dla systemów Unix. Stworzona została w laboratoriach AT&T przez Stephena Bourne’a przez rozbudowanie prostego interpretera poleceń o nazwie shell. Jej pierwsza wersja pojawiła się w 1977 roku wraz z wydaniem systemu Unix Version 7, dla którego była domyślną powłoką - zastąpiła pierwszą powłokę dla systemu Unix napisaną przez Kena Thompsona. W roku 1990 jej głównym opiekunem został Chet Ramey.
  Alias (inaczej zwany, znany jako), vel (łac. albo, czyli) – alternatywna nazwa służąca do identyfikacji obiektów, ludzi itp. (pseudonim). Zwykle z aliasem związana jest funkcja polegająca na skróceniu i uproszczeniu nazewnictwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.