• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Crux philologorum

  Przeczytaj także...
  Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.Transmisja tekstu (łac. transmissio textus) – w ramach krytyki tekstu termin oznaczający proces przekazywania tekstu danego dzieła dawnego (starożytnego, średniowiecznego, renesansowego itp.) metodą ręcznego powielania kolejnych kopii, od autografu do momentu rozpowszechnienia się druku.
  Przypisy – wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu. Zwykle nie umieszcza się ich w podręcznikach akademickich.
  † ‡

  Crux philologorum (łac. krzyż filologów, miejsce męki filologów), inaczej obelos, obelus, obelisk, dagger (pol. sztylet) – znak edytorski mający postać krzyżyka albo podwójnego krzyża . W języku znaczników HTML uzyskiwane są poprzez odwołania znakowe nazwane † (†) oraz ‡ (‡). W Unikodzie znaki te występują odpowiednio jako U+2020 oraz U+2021.

  Filologia klasyczna (gr.-łac. philologia classica, zamiłowanie do języków klasycznych) - gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny.HTML (ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników, obecnie szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

  Historia[ | edytuj kod]

  Dagger.svg

  Znak ten, zwany wówczas (gr. ὀβελός) obelos, czyli rożen, wprowadzili w III wieku p.n.e. uczeni związani z Biblioteką Aleksandryjską. Jego dokładne znaczenie to współcześnie: stan przekazu nie pozwala na odtworzenie tekstu, jaki wyszedł spod ręki autora.

  Odwołania znakowe SGML (ang. SGML character references), w języku SGML to zestaw kodów postaci &kod;. Służą do jednoznacznego zapisu różnych znaków, gdy niemożliwe jest ich bezpośrednie wpisanie. Odwołania znakowe są używane również w aplikacjach SGML (głównie HTML), a także w języku XML (będącym podzbiorem SGML) i jego aplikacjach (np. XHTML).Krytyka tekstu (gr.-łac. critica textus) – dział filologii, odgałęzienie krytyki literackiej, poświęcony pracom edytorskim nad dawnymi dziełami zachowanymi w manuskryptach.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Tradycyjnie stosowany w krytyce tekstu, głównie w filologii klasycznej, do zaznaczania takich miejsc w starożytnych tekstach, które według oceny wydawcy zostały w procesie transmisji nieodwracalnie zniekształcone.

  Współcześnie występują również w wielu innych zastosowaniach, między innymi jako odnośniki tekstu w przypisach, w chemii do oznaczenia kompleksu aktywnego w teorii stanu przejściowego, w biologii do oznaczania gatunków wymarłych (np. Loxodonta exoptata †).

  W Unikodzie crux philologorum/dagger występuje w wersjach:

  Biblioteka Aleksandryjska – największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu.Stan przejściowy – w opisach mechanizmów reakcji chemicznych – konfiguracja atomów i łączących ich wiązań chemicznych o ściśle określonej geometrii, która teoretycznie występuje w momencie gdy istnieje jednakowe prawdopodobieństwo zajścia reakcji elementarnej w obu kierunkach.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.