• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Corel Ventura

  Przeczytaj także...
  GEM (Graphical Environment Manager) system okienkowy stworzony przez Digital Research, Inc. (DRI) do użytku z systemem CP/M na procesory Intel 8088. Późniejsze wersje pracowały pod DOSem.XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.
  Windows 3.x – interfejs graficzny użytkownika, autorstwa firmy Microsoft, działający w środowisku systemu operacyjnego MS-DOS, opracowany w latach 1990-1994 dla komputerów osobistych standardu IBM PC. Zyskał dużą popularność, jest poprzednikiem znanego systemu Windows 95.

  Corel Ventura – oprogramowanie DTP dla Windows rozwijane przez firmę Corel, przeznaczone przede wszystkim do produkcji książek i innych długich dokumentów.

  Pierwotnie program nosił nazwę Ventura Publisher i został opracowany przez firmę, która została przejęta przez Xerox. Wczesne wersje dostępne były dla DOS, Windows, OS/2 i Macintosha. Program był bardzo popularny w Polsce w pierwszej połowie lat 90. Działał wtedy w GUI GEM dla DOS-a i pozwalał osiągnąć bardzo dobre efekty składu. Problemy Ventury zaczęły się od przejścia do środowiska graficznego Windows. W 1993 r. Corel przejął Venturę, którą w wersji 5.0 dołączył do pakietu CorelDRAW. Kolejne problemy Ventury zaczęły się w chwili pojawienia się Windows 95. W efekcie wersja 6 nie ujrzała światła dziennego. Na rynku pojawiła się dopiero wersja 7, która została przepisana na nowy system operacyjny. Z chwilą nabycia w 2001 r. firmy SoftQuad do wersji 10 zostały wprowadzone narzędzia do tworzenia dokumentów w języku XML.

  DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tworzenia w programach komputerowych obrazu (oraz kształtu) stron publikacji, ale także zarządzania pracą grupową, a nawet odnosi się do komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w tym procesie, a więc np. naświetlarkami czy maszynami drukarskimi.Corel Ventura – oprogramowanie DTP dla Windows rozwijane przez firmę Corel, przeznaczone przede wszystkim do produkcji książek i innych długich dokumentów.

  Spadek popularności[]

  Do utraty popularności Ventury w Polsce przyczynił się PageMaker, który posiadał polski i bardzo prosty interfejs. Publikacja w Venturze posiadała skomplikowany układ logiczny. Nadrzędnym plikiem był *.pub (plik publikacji), do którego były dołączone pliki rozdziałów (*.chp); one zaś opierały się na plikach stylu (*.sty) i innych. Wszystkie elementy osadzone do publikacji zapisywane były jako zewnętrzne linki (również tekst), które przy otwarciu publikacji automatycznie się aktualizowały. W efekcie książka złożona w programie składała się z setek plików; kopie zapasowe powstawały przez zamianę jednej literki na $ w rozszerzeniu.

  Adobe PageMaker (dawniej Aldus Pagemaker) – pierwszy program typu DTP, zaprojektowany w 1985 r. przez Aldus Corporation, pierwotnie dla komputerów Macintosh, ale wkrótce także dla komputerów PC na procesorach Intela.DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.

  Ventura posiadała w połowie lat 90. wiele zaawansowanych funkcji, których nie miały inne programy; przykładem może być seryjne importowanie grafik do listy plików, funkcje tworzenia złożonych indeksów, spisów etc. Ventura była też programem, w którym wszystko musiało być ramką. Strona była ramką główną, do której przypisywano specjalne typy ramek jak nagłówek i stopka. Do uniwersalnych ramek tekstu i grafiki można było dołączyć ramki podpisów. Elementy specjalne jak wzory matematyczne przypisywane były do tekstu w jeszcze innych ramkach, które wcześniej osadzono w ramce. Drobne obiekty graficzne były niewidoczną ramką, którą przywiązywano do innej ramki. Przesuwając ją przenosiło się wszystkie obiekty nawet znajdujące się na zewnątrz.

  Microsoft Windows 95 (nazwa kodowa Windows 4.0 i Chicago) – system operacyjny wyprodukowany przez Microsoft Corporation, którego oficjalna premiera miała miejsce 24 sierpnia 1995. Swą nazwę zawdzięcza systemowi okien (ang. windows), które są głównym elementem graficznego interfejsu użytkownika tego systemu operacyjnego.CorelDRAW to sztandarowy produkt kanadyjskiej firmy Corel Corporation – pakiet programów graficznych wchodzących w skład jednego produktu, służący początkowo do obróbki grafiki wektorowej, z czasem wzbogacany o kolejne programy dotyczące różnorodnych zastosowań grafiki komputerowej.

  W efekcie Ventura była programem nieco zbyt skomplikowanym dla nowych użytkowników. Późniejsze wersje zlikwidowały część wad, umożliwiając zapisanie całej publikacji w jednym pliku (*.vp) bez konieczności używania linków zewnętrznych.

  Linki zewnętrzne[]

 • Witryna Corela • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.
  Macintosh (dla nowszych modeli przyjmuje się nazwę Mac) – komputer osobisty firmy Apple, rynkowy następca komputera o nazwie Lisa.
  Xerox Corp. – amerykański koncern, jeden z największych na świecie dostawców cyfrowych drukarek oraz usług outsourcingu druku, zarządzania dokumentami i procesami back office. Wraz ze spółką Fuji Xerox przeznacza rocznie ok. 1,5 mld dolarów na badania i rozwój.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.