• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Copyright - znak

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.
  Abrewiatura, abrewiacja (śrdw.-łac. abbreviatura, abbreviatio; od łac. brevis – krótki) – umowny skrót używany w starożytnych i średniowiecznych tekstach w celu skrócenia ich zapisu.
  ©

  Znak Copyright oznaczany przez abrewiaturę © (litera C w okręgu) – symbol używany jako oznaczenie praw autorskich dla dzieł innych niż nagrania muzyczne (które są oznaczane przez znak praw autorskich do nagrań muzycznych ).

  Oznaczenie zostało wprowadzone przez Stany Zjednoczone w ustawie o prawach autorskich z roku 1909.

  W krajach, które ratyfikowały konwencję berneńską, stosowanie tego znaku nie jest konieczne, ponieważ uznaje się, że samo utworzenie dzieła jest wystarczające do ustanowienia prawa autorskiego.

  Maszyna do pisania – urządzenie mechaniczne o napędzie ręcznym lub elektrycznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze). Urządzenie może być również wspomagane modułem elektronicznym umożliwiającym zapamiętywanie wpisywanego tekstu.Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.

  Zapis cyfrowy[ | edytuj kod]

  Poprawny typograficznie znak jest dostępny jako Unicode U+00A9.

  W kodowaniu Unicode znajdują się ponadto inne podobne znaki:

  W systemie Microsoft Windows znak jest dostępny jako Alt-kod, tzn. trzymając wciśnięty lewy klawisz Alt wprowadzamy kod 0169 na klawiaturze numerycznej.

  Z powodu długiej niedostępności znaku © na maszynach do pisania lub systemach komputerowych (kod ASCII), pospolitym symbolem zastępczym jest zestaw znaków (C).

  Kody Alt (ang. Alt codes) - wszystkie znaki ze strony kodowej właściwej dla danego języka klawiatury, w tym specjalne standardowo niedostępne z klawiatury, takie jak symbole matematyczne, znaki z innych języków, symbole walut itp. oraz znaki sterujące. Kody Alt różnią się między sobą w zależności od systemu operacyjnego, występują różnice między takimi systemami jak MS-DOS, Windows, Macintosh, czy też Linux. Znaki te są dostępne poprzez przytrzymanie lewego klawisza Alt oraz wpisanie cyfrowego kodu wybranego znaku w danym standardzie kodowania znaków. Przykładowo przytrzymanie klawisza Alt i wprowadzenie kodu 0169 zwraca znak ©. Użycie zera wiodącego w kodzie ma znaczenie, gdyż ustawiana jest inna strona kodowa w systemie, np. (Alt + 0135) daje (‡), a (Alt + 135) daje (ç). Przytrzymanie wciśniętego klawisza Alt i wpisanie numeru z zakresu 0-255 powoduje wstawienie znaku o tym numerze ze strony kodowej DOS właściwej dla języka klawiatury (w przypadku polskiej klawiatury będzie to znak ze strony kodowej CP852), zaś wpisanie numeru poprzedzonego zerem – znaku ze strony kodowej Windows (w przypadku polskiej klawiatury będzie to znak ze strony kodowej Windows-1250).Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

  W systemie składu tekstu TeX/LaTeX istnieje alternatywny zapis: \copyright lub \textcopyright.

  Przypisy[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Klawiatura numeryczna – zestaw klawiszy numerycznych wydzielony z głównego układu klawiatury (zazwyczaj po prawej jej stronie). Pozwala na szybkie wprowadzanie danych liczbowych. Stosowany jest układ klawiszy zgodny ze standardem spotykanym w kalkulatorach. Klawiatura numeryczna może być przełączana w tryb klawiatury nawigacyjnej, dokonuje się tego poprzez użycie klawisza Num Lock.
  Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (zwana też konwencją berneńską) – umowa międzynarodowa zawarta w Bernie 9 września 1886.
  TeX (wymowa IPA: /tɛx/ jak gr.) – komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego, obejmujący zarówno specjalny język, jak i kompilator przygotowujący pliki w formatach wymaganych przez urządzenia graficzne (drukarki, naświetlarki).
  ASCII [aski] (ang. American Standard Code for Information Interchange) – 7-bitowy kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127: literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Na przykład litera "a" jest kodowana liczbą 97, a znak spacji jest kodowany liczbą 32.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.