• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Conradinum  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.Jankowo Gdańskie (kaszb.Jankòwò lub Gduńsczé Jankòwò, niem. Jenkau) – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Kolbudy. Transport publiczny jest obsługiwany przez komunikację miejską Gdańska.

  Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum – najstarsza gdańska szkoła średnia. W skład Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących wchodzą: XVIII Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 18 (technik mechatronik, technik budownictwa okrętowego, technik mechanik) oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 18 (monter mechatronik, elektromechanik).

  Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty.Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.

  Historia[ | edytuj kod]

  Patron[ | edytuj kod]

  Początki Conradinum sięgają 1801 roku, kiedy to na mocy testamentu Karola Fryderyka Conradiego powstał w Jankowie "Prowincjonalny Instytut Szkolny i Wychowawczy im. Conradiego".

  Krawat (fr. cravate) – ozdoba męskiego lub damskiego stroju, będąca wąskim paskiem materiału wiązanym wokół szyi na kołnierzu koszuli. Współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Chorwacji. Damskie krawaty charakteryzują się dwoma końcami o różnych kolorach.Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.
  .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  W testamencie ustanawiającym instytut szkolny i wychowawczy fundator dał wyraz swej woli w sposób następujący: Powody, które mnie już od kilku lat do tej fundacji skłaniały są, aby potomności tej prowincji, a w szczególności w moich majątkach, pozostawić rzeczywisty i trwały pożytek. A ponieważ moje nazwisko rodowe prawdopodobnie wygaśnie, będzie ono mogło pozostać w dobrej pamięci dzięki temu, że:

  Internat (łac. internus – wewnętrzny) – prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.Wrzeszcz – część miasta Gdańska, znajdująca się na północ od Śródmieścia, nad strugą Strzyżą. Od 2010 roku jej terytorium jest podzielone pomiędzy dwie dzielnice: Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny.
 • instytut trwale będzie nosił nazwę: "Prowincjonalny Instytut Szkolny i Wychowawczy im. Conradiego",
 • wychowankowie w swym stroju będą posiadali znak wyróżniający fundatora (stąd w szkole noszone są mundury ze znaczkami, na których widnieje symbol litery "C"),
 • imię jego będzie wspominane podczas corocznych obchodów założenia fundacji,
 • studenci instytutu po ukończeniu nauki ponownie wspomną o fundatorze przy składaniu publicznych egzaminów końcowych.
 • Ciekawą tradycją przedwojennego Conradinum, było sprawianie sobie przez absolwentów oryginalnych w swym kształcie czapek z wyhaftowanym złotą nicią herbem Conradiego.

  Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Początki[ | edytuj kod]

  Front szkoły
  Front szkoły
  Tył szkoły
  Internat
  Tył internatu
  Brama
  Furtka do szkoły

  W 1801 roku w Jankowie koło Gdańska otwarto gimnazjum z internatem. Szkoła została otwarta trzy lata po śmierci von Conradiego i była zakładem szkolno-wychowawczym, na którego czele stanął Rajnold Bernard Jachmann, uczeń i przyjaciel Kanta. Uczniowie z ubogich rodzin korzystali z nauki bezpłatnie, a niektórzy z nich otrzymali stypendia. Początkowo był to rodzaj gimnazjum, w 1819 roku zamieniono je na seminarium nauczycielskie, które gdy nie miało chętnych do nauki przekształcono w 1840 roku na wyższą szkołę realną.

  Mężczyzna – dojrzały płciowo męski osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).

  Przeniesienie[ | edytuj kod]

  Budowę nowej siedziby Conradinum (szkoła, internat, sala gimnastyczna, budynek sanitarny, rozległy ogród) rozpoczęto późną jesienią 1898 roku, prowadzono przez 21 miesięcy. Uroczyste otwarcie nastąpiło 17 października 1900 roku. Przeniesienie Conradinum z Jankowa do Gdańska-Wrzeszcza stanowiło głęboki przełom w dotychczasowym systemie wychowawczym szkoły. Przede wszystkim olbrzymia ilość uczniów bytowała obecnie poza internatem, a więc nie podlegała już całodobowemu nadzorowi nauczycieli, którzy zresztą też mieszkali „w mieście”. Jednak ogólne zasady pozostawały takie same, jak dawniej:

  Mundur, uniform – rodzaj jednolitego oraz standardowego ubioru przywdziewanego przez członków danej organizacji podczas czynności służbowych. Mundury są zakładane przez członków wojska, organizacji paramilitarnych, organizacji harcerskich, organizacji społecznych, służb mundurowych i medycznych, strażników, niektórych grup zawodowych, a także uczniów.Technik (gr. technikus – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.
 • przyjmowano wyłącznie młodzież męską,
 • nie pytano o wyznanie, czy pochodzenie,
 • oceniano przede wszystkim pilność w nauce.
 • Przekształcenia[ | edytuj kod]

  W latach 1936–1939 powiększono budynek szkolny o nowe pomieszczenia, wówczas także humanistyczne progimnazjum przekształcono w 9-klasowe gimnazjum, kończące się maturą. Do końca II wojny światowej Conradinum było szkołą typu ogólnokształcącego. Po wojnie szkołę przekształcono w Liceum Budownictwa Okrętowego, a następnie Technikum Budowy Okrętów. Przed 1940 rokiem do Conradinum po raz pierwszy przyjęto grupkę dziewcząt. W czerwcu 1991 roku otwarto XVIII Liceum Ogólnokształcące, a w roku 1995 rozpoczęło działalność Liceum Techniczne Nr 3 – nowy typ szkoły. W latach 1972-75 dokonano rozbudowy o kolejne nowe 3-piętrowe skrzydło, powstał łącznik z internatem. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum (SOiO Conradinum). W styczniu 2017 radni miasta Gdańska podjęli decyzję o likwidacji oddziału liceum, skutkowało to zwolnieniem części nauczycieli, ostatni rocznik ukończył tę szkołę w kwietniu 2019.

  Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").Medal – niewielki, najczęściej okrągły lub owalny, płaski wytwór metalowy (odmiana wieloboczna jest zwana plakietką), wykonany zazwyczaj techniką odlewu lub bicia. Jest zwykle ozdobiony po jednej lub obu stronach reliefem. Często jest zawieszony na wstążce.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  Zespół szkoły „Conradinum”, zbudowany w latach 1898–1900: szkoła, internat, sala gimnastyczna, budynek gospodarczy (sanitarny), ogrodzenie z bramą i furtkami.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Srebro (Ag, łac. argentum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Jest srebrzystobiałym metalem, o największej przewodności elektrycznej i termicznej. W przyrodzie występuje w stanie wolnym, a także w minerałach, takich jak argentyt czy chlorargyryt. Większość wydobywanego srebra występuje jako domieszka rud miedzi, złota, ołowiu i cynku.
  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Złoto (Au, łac. aurum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79. Złoto jest ciężkim, miękkim i błyszczącym metalem, będącym najbardziej kowalnym i ciągliwym spośród wszystkich znanych metali. Czyste złoto ma jasnożółty kolor i wyraźny połysk, nie utlenia się w wodzie czy powietrzu. Chemicznie złoto należy do metali przejściowych i pierwiastków grupy 11. Z wyjątkiem helowców (tzw. gazów szlachetnych) złoto jest najmniej reaktywnym pierwiastkiem. Złoto długo przed okresem spisanej historii było drogocennym i poszukiwanym metalem szlachetnym używanym w biciu monet, jubilerstwie, sztuce i zdobieniach.
  Dzwon – instrument muzyczny należący do grupy idiofonów naczyniowych. Dzwon jest instrumentem perkusyjnym, gdyż źródłem dźwięku jest drganie całego instrumentu, pobudzanego uderzeniami serca lub bezpośrednimi uderzeniami za pomocą innego przedmiotu np. belki lub bijaka. Oprócz samodzielnych egzemplarzy, używanych głównie do celów sygnalizacyjnych i religijnych, istnieją również zespoły odpowiednio nastrojonych dzwonów tworzących większe instrumenty – carillony, ich uderzanie w odpowiedniej kolejności pozwala na wygrywanie melodii, wybijanej ręcznie przez carillonistę lub zaprogramowanej odpowiednim mechanizmem.
  Zwyczaj – termin ten w mowie potocznej używany jest często zamiennie ze słowem obyczaj, jednak w niektórych naukach (np. w socjologii) terminom tym nadaje się różne znaczenie.
  Karl Friedrich von Conradi (ur. 25 czerwca 1742 w Gdańsku, zm. 12 lipca 1798 tamże) – był zamożnym mieszczaninem gdańskim, fundatorem szkoły nazwanej od jego nazwiska Conradinum.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.