• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Computer Aided Engineering

  Przeczytaj także...
  Metoda Elementów Skończonych albo Metoda Elementu Skończonego (MES, ang. FEM, finite-element method) – zaawansowana metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych, opierająca się na podziale dziedziny (tzw. dyskretyzacja) na skończone elementy, dla których rozwiązanie jest przybliżane przez konkretne funkcje, i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko dla węzłów tego podziału.Mechanika komputerowa – pojęcie techniczne, wiążące mechanikę klasyczną i wytrzymałość materiałów z możliwościami obliczeń komputerowych.
  System komputerowo wspomaganego planowania procesów CAP (ang. Computer Aided Planning) – oprogramowanie stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem, część składowa CIM.

  Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE (ang. Computer Aided Engineering) – oprogramowanie komputerowe wspomagające prace inżyniera, takie jak komputerowe wspomaganie projektowania z obliczeniami wytrzymałości MES oraz tworzenie i archiwizacja programów NC offline CAS, np. w zakresie testów technicznych i analiz projektów realizowanych komputerowo. Można także spotkać się z rozszerzeniem pojęcia CAE o CAP.

  CASE (Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems Engineering) - oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  Zobacz też[]

 • Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD)
 • Wytwarzanie wspomagane komputerowo (CAM)
 • Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (CIM)
 • Komputerowo wspomagane projektowanie oprogramowania (CASE)
 • Mechanika komputerowa
 • Przypisy

  1. Edward Chlebus: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000.
  Computer Aided Simulation CAS - Komputerowe wspomaganie symulacji - pojęcie obejmuje różne systemy CAx, dzięki którym możemy przeprowadzić:Komputerowe wspomaganie wytwarzania, CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) – system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania i wytwarzania. Jeden z elementów zintegrowanego wspomagania wytwarzania (ang. Computer Integrated Manufacturing, CIM).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie, CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) – obejmuje wszystkie aspekty wytwarzania wspomaganego przez komputer, systemy wspomagania logistyki i technologii produkcji.
  Projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. Computer Aided Design) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Metodologia CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy:

  Reklama