• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Compendium of Chemical Terminology

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.Polskie Towarzystwo Chemiczne – stowarzyszenie naukowe skupiające osoby zawodowo lub tylko amatorsko związane z chemią. Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk chemicznych i popularyzacja ich wśród społeczeństwa.
  Pure and Applied Chemistry (skrócona nazwa Pure Appl. Chem.) – oficjalne czasopismo Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Jest miesięcznikiem zawierającym rekomendacje dot. nomenklatury, symboli i jednostek oraz raporty i wykłady z sympozjów sponsorowanych przez IUPAC. Impact factor w 2010 roku wynosił 2,128.

  Compendium of Chemical Terminology (potocznie: Gold Book – złota księga) – publikacja Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) zawierająca definicje najważniejszych pojęć stosowanych w chemii i naukach pokrewnych. Potoczna nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego chemika, Victora Golda, który zainicjował prace nad napisaniem pierwszego wydania.

  Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry, w skrócie IUPAC [aj-ju-pak]) – międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej.Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, BIPM (fr. Bureau international des poids et mesures) – organizacja zajmująca się ujednolicaniem jednostek miar układu SI. Organizuje międzynarodowe porównania krajowych standardów pomiaru i przeprowadza kalibracje jednostek w państwach członkowskich.

  W publikacji znajduje się terminologia chemiczna zebrana z innych opracowań nomenklaturowych IUPAC (tzw. „kolorowych ksiąg”) i z zaleceń publikowanych w czasopiśmie Pure and Applied Chemistry, uzupełniona definicjami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i Międzynarodowego Biura Miar i Wag (BIPM). Pierwsze wydanie Gold Book ukazało się w 1987 roku, a kolejne – w 1997 roku. Od 2006 roku opracowanie jest dostępne i aktualizowane w postaci witryny internetowej. W 2005 roku ukazało się polskie tłumaczenie drugiego wydania opracowane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. About the IUPAC Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), IUPAC Gold Book [dostęp 2017-03-12] (ang.).
  2. Compendium of Chemical Terminology. IUPAC Recommendations, wyd. 1, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1987, ISBN 0-63201-765-1.
  3. Compendium of Chemical Terminology. IUPAC Recommendations, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-86542-684-8.
  4. Fabienne Meyers, From the Editor, „Chemistry International”, 28 (6), 2006, ISSN 0193-6484.
  5. Kompendium terminologii chemicznej, Z. Stasicka (red.), O. Achmatowicz (red.), Komisja Terminologii Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków: ZamKor, 2005, ISBN 83-88830-79-1.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • IUPAC Gold Book, strona główna wersji internetowej (ang.).
 • Nomenklatura chemiczna (nazewnictwo chemiczne) to zbiór reguł obowiązujących przy określaniu systematycznej nazwy związku chemicznego.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.