• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii – szpital pulmonologiczny w Bydgoszczy, jedyny tego typu w województwie kujawsko-pomorskim. Posiada w swojej strukturze m.in. Klinikę Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz byłe Sanatorium dla Płucnochorych w Smukale (peryferyjne osiedle w Bydgoszczy, położone wśród borów sosnowych).Budynek byłej Dyrekcji Kolei w Bydgoszczy – zabytkowy budynek w Bydgoszczy, dawna siedziba Dyrekcji Pruskiej Kolei Wschodniej.
  Ludwik Rydygier – patron Akademii Medycznej w Bydgoszczy, od 2004 r. Collegium Medicum UMK; urodzony w Dusocinie k. Grudziądza; lekarz, światowej sławy chirurg i profesor medycyny, rektor Uniwersytetu Lwowskiego.
  Budynek ul. Świętojańska 20 należący do uczelni od 2004 r.
  Wzniesiona w latach 2005-2006 siedziba Wydziału Farmacji.
  Budynek dawnej Dyrekcji Kolei Wschodniej przy ul. Dworcowej 63 przekazany uczelni przez miasto Bydgoszcz w 2013 roku
  Nowa część Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 wzniesiona w 2002 r.
  Budynek uczelniany przy ul. Karłowicza 24.

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (do 24 listopada 2004 r. Akademia Medyczna w Bydgoszczy) – część bydgoska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukierunkowana na kształcenie studentów w naukach medycznych, zlokalizowana w Bydgoszczy. Według rankingu Wprost z 2012 roku zajmuje 9. miejsce wśród uczelni medycznych w Polsce.

  Zespół Naukowych Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy – kompleks zabytkowych budynków administracji publicznej w Bydgoszczy, służący celom naukowym i dydaktycznym, położony w rejonie al. Ossolińskich. Jest to najstarsza placówka naukowa, powiązana ze szkolnictwem wyższym w Bydgoszczy, powstała jeszcze w pruskim okresie historii miasta.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów medycznych, a na świecie 3673. pośród wszystkich typów uczelni.

  Uraz (łac. trauma) - uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała przez działanie czynnika mechanicznego, termicznego, chemicznego, elektrycznego, itp.Balneologia (z łac.: balneum - łaźnia, z gr.: lógos - słowo, nauka) – jedna z najstarszych dziedzin medycyny uzdrowiskowej zajmująca się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych i borowin oraz zastosowaniem ich w lecznictwie, zwłaszcza terapii chorób przewlekłych.

  Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 2 Historia
 • 2.1 Zakład Doskonalenia Lekarzy
 • 2.2 Zespół Nauczania Klinicznego
 • 2.3 Akademia Medyczna w Bydgoszczy
 • 2.4 Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • 3 Struktura
 • 4 Kierunki studiów
 • 5 Budynki uczelniane
 • 6 Władze
 • 7 Rektorzy AM
 • 8 Doktorzy honoris causa Akademii Medycznej
 • 9 Organizacje studenckie
 • 10 Zobacz też
 • 11 Przypisy
 • 12 Bibliografia
 • 13 Linki zewnętrzne
 • Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym utworzona w 1948 roku w Szczecinie.

  Charakterystyka[]

  Collegium Medicum UMK to wyodrębniona część Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zlokalizowana w Bydgoszczy, posiadająca trzy wydziały, kształcąca na jedenastu kierunkach i kilku specjalnościach ramach tych kierunków. Bazą uczelni oprócz licznych budynków dydaktycznych i administracyjnych są dwa Szpitale Uniwersyteckie w Bydgoszczy: nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza oraz nr 2 im. dr. Jana Biziela. Ponadto jednostki organizacyjne uczelni działają też w innych placówkach w Bydgoszczy: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym oraz w placówkach w Toruniu: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera i Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Dodatkowo uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Uczelnia posiada dwa domy akademickie: w centrum miasta przy ul. Jagiellońskiej 13 oraz w dzielnicy Fordon przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Proces dydaktyczny realizowany jest na studiach licencjackich (I stopnia), magisterskich (II stopnia) oraz doktoranckich (III stopnia – Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu). Prowadzi się również studia podyplomowe. W 2010 roku na Collegium Medicum UMK studiowało 5,26 tys. studentów, z tego na studiach stacjonarnych 3,78 tys. W 2004 roku na uczelni pracowało 495 nauczycieli akademickich, w tym 85 profesorów, 148 adiunktów i 181 asystentów. Pracownicy zatrudnieni w Collegium Medicum w Bydgoszczy stanowią liczbowo 30% potencjału całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś studenci – 17%. Obok działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej, uczelnia prowadzi wysoko specjalistyczną działalność leczniczą dla całego regionu kujawsko-pomorskiego.

  Wydział Farmaceutyczny - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jeden z trzech wydziałów tworzących Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.Lund – miasto w południowo-zachodnim regionie Szwecji, w prowincji Skanii, na północny wschód od Malmö; siedziba władz gminy Lund, wchodzącej w skład transgranicznego regionu Öresund, obejmującego fragmenty terytoriów Danii i Szwecji. Około 101 tys. mieszkańców i 442,7 km² powierzchni, co daje mu pozycję dwunastego pod względem liczby mieszkańców miasta w Szwecji. W związku z jego akademickim charakterem, Lund charakteryzuje się wyraźną nadreprezentacją grupy wiekowej 20–29 lat (21% populacji) i osób z wyższym wykształceniem (58% w stosunku do 29% w skali kraju).

  W 2010 wydziały uczelni posiadały pięć uprawnień nadawania stopnia naukowego doktora (medycyna, biologia medyczna, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia) oraz dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (medycyna, biologia medyczna).

  Collegium Medicum bierze udział w wielu międzynarodowych programach naukowych i dydaktycznych; jest także organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Pracownicy Collegium Medicum utrzymują kontakty naukowe z ośrodkami w Niemczech (Wuppertal, Berlin, Kilonia), Szwajcarii (Aarau), Holandii (Amsterdam), Francji (Paryż), Szwecji (Lund), Norwegii (Sandvik), Belgii (Antwerpia, Liège) i USA (Houston).

  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

  Collegium Medicum prowadzi również inicjatywy ukierunkowane na lokalną społeczność, czego przykładem jest m.in. Festiwal Nauki "Medicalia" organizowany corocznie w listopadzie w Bydgoszczy.

  W roku 1991 uczelnia została wpisana do rejestru członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.Adam Bilikiewicz (ur. 2 kwietnia 1933 w Krakowie, zm. 3 czerwca 2007) – polski lekarz psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wieloletni redaktor naczelny „Psychiatrii Polskiej”. Autor 265 prac naukowych, w tym podręczników akademickich. Syn Tadeusza Bilikiewicza.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).
  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.
  Webometryczny Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Webometrics Ranking of World Universities lub Ranking Web of World Universities) – system rankingowy dla uczelni na świecie w oparciu o złożony wskaźnik, który bierze pod uwagę zarówno ilość treści internetowych (liczba stron internetowych i plików umieszczonych w Internecie) oraz widoczność i wpływ tych publikacji internetowych według liczby linków zewnętrznych (otrzymane cytowania stron). Ranking jest publikowany przez Cybermetrics Lab, grupę badawczą z Hiszpańskiej Krajowej Rady Badawczej (CSIC) z siedzibą w Madrycie.
  Amsterdam – największe miasto Holandii i jej stolica konstytucyjna. Wszystkie instytucje rządowe oraz przedstawicielstwa obcych państw znajdują się w Hadze.
  Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela – szpital kliniczny, jeden z dwóch szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy, stanowiący bazę dydaktyczną i naukową Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.121 sek.