• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • College

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Bachelor of Science (BSc, B.Sc., Bc., B.S. lub BS) - z języka łacińskiego Scientiæ Baccalaureus, licencjacki stopień naukowy przyznany w państwach anglosaskich po ukończeniu studiów, które zwykle trwają od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju.
  All Souls College, Kolegium Wszystkich Zmarłych (pełna nazwa: College of the souls of all the faithful departed, dosłownie Kolegium Dusz Wszystkich Wiernych Zmarłych) – kolegium Uniwersytetu Oksfordzkiego założone 20 maja 1438 roku przez króla Anglii Henryka VI i Henryka Chichelego (profesora w New College w Oksfordzie i arcybiskupa Canterbury) w intencji zbawienia dusz Anglików poległych w wojnie stuletniej.

  College (Koledż) – określenie związane z różnymi formami wyższej edukacji w krajach anglosaskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach zachodnioeuropejskich. Pierwotnie oznaczał miejsce, w którym żyli studenci uniwersytetu. Koledże prowadziły też swoje kursy. Był to tak zwany system kolegialny, wywodzący się z Francji.

  Technik (gr. technikus – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  W Stanach Zjednoczonych college to albo część uniwersytetu (analogicznie do wydziału w polskim systemie edukacyjnym), albo odrębna szkoła wyższa specjalizująca się w danej dziedzinie, niebędąca jednak uniwersytetem. Kończąc amerykański koledż, zwyczajowo uzyskuje się tytuł Bachelor of Arts lub Bachelor of Science, co jest odpowiednikiem tytułu licencjata według systemu Unii Europejskiej. Nauka w amerykańskim koledżu trwa zwykle 4 lata. Z tytułem Bachelor można bezpośrednio rozpocząć zdobywanie tytułu Master lub PhD w graduate school. Amerykański uniwersytet zwykle jest złożony z koledżu i graduate school.

  Community college w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych (czasem zwany county college, junior college lub city college) – dwuletni college, który po ukończeniu studiów nadaje tytuł Associate. Odpowiednikiem jest polski technik.Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

  Innym typem koledżu jest community college, w którym po dwóch latach studiów otrzymuje się tytuł Associate (jego polskim odpowiednikiem jest technik). Termin college odnosi się w Stanach Zjednoczonych do wyższej edukacji niezależnie od tego, czy kończy się tytułem Associate, czy Bachelor. W Kanadzie termin ten stosuje się do dwuletnich szkół (ponadśrednich), a nie do uniwersytetów, jednak istnieją również dłuższe programy, po których ukończeniu zdobywa się Advanced Diploma, dzięki któremu można dostać się do uniwersytetu na przyśpieszone programy.

  Kolegium (łac. collegium – grupa równouprawnionych urzędników, kolegów) – nazwa szkoły dla młodzieży z domów najczęściej szlacheckich, połączona z internatem (bursą, konwiktem).Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Wielu uczniów najpierw studiuje w Community College, a następnie kontynuuje naukę w szkołach 4-letnich. Powodem takiego działania są dużo niższe koszty nauki i utrzymania niż w koledżu 4-letnim.

  Wyjątki[ | edytuj kod]

 • Kolegium Europejskie (College of Europe) kształci wyłącznie na poziomie podyplomowym.
 • All Souls College w Oksfordzie zrzesza wyłącznie profesorów.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kolegium
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Studia podyplomowe – inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich bądź magisterskich. Różnice w wymaganiach formalnych każda uczelnia określa indywidualnie.Europa Zachodnia – nazwa stosowana dla określenia państw zachodniej części Europy, ze względu na ich przynależność geograficzną, historyczną i kulturową.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.683 sek.