• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cobitidae

  Przeczytaj także...
  Botia – rodzaj ryb karpiokształtnych z rodziny Botiidae, wcześniej klasyfikowanej w randze podrodziny Botiinae w piskorzowatych. Większość gatunków spotykana jest w hodowlach akwariowych. Wcześniej do tego rodzaju zaliczano wiele innych gatunków określanych w języku polskim nazwą bocja lub ślizik.Gatunkowa ochrona zwierząt – jedna z form ochrony przyrody przyjęta w ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj i inne.
  Syncrossus – rodzaj ryb karpiokształtnych z rodziny Botiidae, wcześniej klasyfikowanej w randze podrodziny Botiinae w piskorzowatych. Spotykane w hodowlach akwariowych.

  Piskorzowate, kozowate, kózkowate (Cobitidae) – rodzina słodkowodnych ryb karpiokształtnych (Cypriniformes).

  Zasięg występowania[]

  Europa, Azja i Maroko. Najwięcej gatunków znanych jest z południowej Azji.

  Wykaz obejmuje przedstawicieli następujących, dość odlegle spokrewnionych ze sobą grup kręgowców, zwykle klasyfikowanych jako gromady lub nadgromady: ryby kostnoszkieletowe, chrzęstnoszkieletowe oraz krągłouste. Zawiera on słodkowodne i dwuśrodowiskowe gatunki rodzime i obce oraz morskie gatunki bytujące stale lub pojawiające się okazjonalnie w południowej części Morza Bałtyckiego. Wymieniono również gatunki obce, które nie zaaklimatyzowały się pomimo celowej lub incydentalnej introdukcji w wodach Polski.Acantopsis – rodzaj ryb z rodziny piskorzowatych (Cobitidae), występujących w południowo-wschodniej Azji. Spotykane w hodowlach akwariowych.

  W Polsce występuje koza, koza złotawa, koza dunajska, śliz i piskorz.

  Cechy charakterystyczne[]

  Ciało wydłużone, walcowate, pokryte drobnymi łuskami lub nagie. Otwór gębowy w położeniu dolnym, otoczony kilkoma parami (3–6 par) wąsików. Liczba i układ wąsików zależny od gatunku. Zęby gardłowe jednoszeregowe. Piskorzowate reagują na zmiany ciśnienia atmosferycznego. Niektóre gatunki mają silnie unaczyniony odcinek jelita, dzięki któremu mogą oddychać powietrzem atmosferycznym. Maksymalna długość ciała wynosi 40 cm.

  Łuski – cienkie płytki kostne pokryte szkliwem osadzone w kieszonkach, stanowiące osłonę ciała, przeważnie ułożone w podłużne i poprzeczne szeregi, zachodzące na siebie dachówkowato, pokryte śluzem. U wielu gatunków kolor łusek pełni funkcję maskującą. Są one wytworem skóry właściwej. Łuski wraz z pokrywającym je śluzem zmniejszają opór ciała poruszającej się ryby. Łuski ryb przyrastają okresowo. Wiosną i latem ryby rosną szybko, linie przyrostu łusek są szersze i ułożone rzadziej; widać je w postaci jasnych pasków. Jesienią i zimą linie przyrostu są węższe i tworzą paski ciemne. Na podstawie liczby pasków można określić wiek ryby.Typ nomenklatoryczny – w systematyce biologicznej organizm wiązany z określonym taksonem i określający zakres jego stosowania. Typem nomenklatorycznym gatunku oraz taksonu wewnątrzgatunkowego jest pojedynczy okaz (typ) (np. okaz zielnikowy rośliny), ew. ilustracja. Typem nomenklatorycznym rodzaju i wszystkich taksonów pomocniczych o randze pośredniej między rodzajem i gatunkiem jest gatunek typowy. Typem dla rodziny i taksonów pomocniczych o randze pośredniej między rodziną i rodzajem jest rodzaj typowy.

  Klasyfikacja[]

  Bocja szara (Botia modesta)
  Somileptus gongota

  Większość autorów zalicza do piskorzowatych 240 gatunków ryb zgrupowanych w podrodzinach Botiinae i Cobitinae. Wykazane w badaniach różnice morfologiczne (Nalbant, 2002) i molekularne (Šlechtová et al., 2006; 2007; Tang et al., 2005; 2006) okazały się na tyle istotne, że liczącą 7 rodzajów podrodzinę Botiinae podniesiono do rangi rodziny Botiidae.

  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce to pierwszy tom Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Zawiera listę ginących gatunków zwierząt kręgowych występujących w Polsce z dokładnym ich opisem i mapami rozmieszczenia. Określa także stopień zagrożenia poszczególnych gatunków, rzadkość ich występowania oraz stosowane i proponowane sposoby ochrony.

  Rodzaje zaliczane do Cobitidae sensu lato:

  Acanthopsoides — Acantopsis — Bibarba — Botia — Canthophrys — ChromobotiaCobitis — Iksookimia — Kichulchoia — Koreocobitis — Kottelatlimia — Lepidocephalichthys — Lepidocephalus — Leptobotia — Microcobitis — Misgurnus — Neoeucirrhichthys — NiwaellaPangioParabotia — Paralepidocephalus — Paramisgurnus — Protocobitis — SabanejewiaSinibotiaSyncrossusYasuhikotakia

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Koza złotawa kózka złotawa (Sabanejewia aurata) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny piskorzowatych (Cobitidae).

  Rodzajem typowym rodziny jest Cobitis.

  Ochrona w Polsce[]

  Wszystkie gatunki rodziny Cobitidae występujące w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

  Zobacz też[]

 • Ryby Polski
 • Lista gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną w Polsce
 • Polska Czerwona Księga Zwierząt - Kręgowce
 • Ryby – wykaz rodzin
 • Przypisy

  1. Cobitidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. G. Nikolski: Ichtiologia szczegółowa. Tłum. Franciszek Staff. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1970.
  3. Wally Kahl, Burkard Kahl, Dieter Vogt: Atlas ryb akwariowych. Przekład: Henryk Garbarczyk i Eligiusz Nowakowski. Warszawa: Delta W-Z, 2000. ISBN 83-7175-260-1.
  4. Włodzimierz Załachowski: Ryby. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. ISBN 83-01-12286-2.
  5. Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, s. 146. ISBN 0-471-25031-7.
  6. Tang Q. i inni. Phylogeny of the East Asian botiine loaches (Cypriniformes, Botiidae) inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences. „Hydrobiologia”. 544, s. 249–258, 2005. 
  7. Ng, Heok H.. Botia udomritthiruji, a new species of botiid loach from southern Myanmar (Teleostei: Botiidae). „Zootaxa”. 1608, s. 41-49, 2007. 
  8. Eschmeyer, W. N. (ed).: Catalog of Fishes electronic version (9 Sep 2013) (ang.). California Academy of Sciences. [dostęp 20 września 2013].
  9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419)

  Bibliografia[]

 • Maria Brylińska: Ryby słodkowodne Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1986. ISBN 83-01-12286-2.
 • Froese, R. & D. Pauly: Family Cobitidae - Loaches (ang.). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, 2008. [dostęp 26 marca 2009].
 • Bocja szara (Yasuhikotakia modesta) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny Botiidae. Często hodowany w akwariach.Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Lista gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną na terenie Polski opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października r. 2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
  Kottelatlimia – rodzaj ryb karpiokształtnych z rodziny piskorzowatych (Cobitidae), występujących na Borneo, Sumatrze i Półwyspie Malajskim.
  Parabotia – rodzaj ryb karpiokształtnych z rodziny Botiidae, wcześniej klasyfikowanej w randze podrodziny Botiinae w piskorzowatych.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Sabanejewia – rodzaj ryb z rodziny piskorzowatych (Cobitidae). Cechą rozpoznawczą jest silnie zgrubiała przednia część ciała samców dojrzałych do rozrodu.
  Zęby gardłowe, inaczej zęby gardzielowe – występujące w gardzieli niektórych ryb twarde kostne twory oparte na piątym łuku skrzelowym, działające jak zęby. Służą do rozgniatania pokarmu. Ułożone są w jednym lub kilku rzędach naprzeciw osadzonej na wyrostku gardłowym płytki, zwanej żarnem. Wykształcają się z brodawek zębowych. Zmieniane są dwukrotnie w pierwszym roku życia ryby, a w kolejnych latach raz w roku.
  Koza pospolita, koza, kózka (Cobitis taenia) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny piskorzowatych (Cobitidae). Bywa hodowana w akwariach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.