• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cmentarz Komunalny w Bydgoszczy - ul. Wiślana

  Przeczytaj także...
  Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.Magistrala węglowa (potocznie zwana Węglówką) – trasa kolejowa łącząca bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią.
  Kolumbarium – prostopadłościenna lub niekiedy kopulasta budowla cmentarna z czasów rzymskich i wczesnochrześcijańskich, występująca wyłącznie w Rzymie i pełniąca funkcję zbiorowego grobowca dla kilkuset zmarłych. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa columba (gołębica).

  Cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy – największy cmentarz w Bydgoszczy, założony 1 października 1986 roku.

  Lokalizacja[]

  Cmentarz znajduje się na osiedlu Brdyujście, we wschodniej części Bydgoszczy, między ulicami: Wiślaną i Fordońską, oraz torami kolejowymi magistrali węglowej. Od południa granicą cmentarza jest piaszczyste zbocze terasy pradolinnej. W tym kierunku możliwe jest powiększenie jego obszaru.

  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.Brdyujście – osiedle w Bydgoszczy w rejonie ujścia rzeki Brdy do Wisły. Znajduje się tam tor regatowy oraz śluzy, jaz i elektrownia wodna, będące elementem Bydgskiego Węzła Wodnego. W 1939 w Brdyujściu znajdował się port Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły (tzw. flotylli wiślanej).

  Historia[]

  Cmentarz zbudowano w latach 1985-1986 na terenie podmiejskiego lasu sosnowego. Pierwszy pochówek miał miejsce 9 października 1986 roku. W 1995 roku oddano do użytku dom przedpogrzebowy, mieszczący dwie kaplice, chłodnie do przechowywania zwłok, kwiaciarnię, poczekalnię oraz pomieszczenia socjalne. Utrzymaniem zieleni na cmentarzu zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.

  Cmentarze w Bydgoszczy stanowią istotny element przestrzeni miejskiej. Stanowią część historii miasta, a zarazem element miejskich terenów zieleni.

  Charakterystyka[]

  Cmentarz posiada wymiary: 500 x 500 m i powierzchnię 23,6 ha. Wejście na jego obszar jest możliwe od wschodu (ul. Wiślanej) i północy (ul. Fordońska). We wschodniej części znajduje się dom przedpogrzebowy, na którego terenie znajdują się: dwie sale ceremonialne (przygotowane do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej każdego wyznania), chłodnia, kwiaciarnia i kawiarnia, w której organizowane są stypy.

  Poza pochówkami tradycyjnymi istnieje tu również miejsce pochówku urnowego w kolumbarium.

  Cmentarz jest wkomponowany w teren leśny i w związku z tym 15 kwater grobowych sąsiaduje ze specjalnie pozostawionymi zagajnikami leśnymi oraz zadrzewieniami.

  Galeria[]

 • Dom przedpogrzebowy

 • Aleja

 • Kolumbarium

 • Nowa kwatera

 • Krzyż

 • Nowe pochówki

 • Wieczorem

 • Zasłużeni[]

  Niektóre osoby zasłużone dla Bydgoszczy i regionu, pochowane na cmentarzu:

  Przypisy

  1. Rajmund Kuczma: Bydgoszcz współczesna. W: Praca zbiorowa: Kalendarz Bydgoski 1993. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 1992, s. 58-60.
  2. http://www.zielenmiejska.pl/page.php?cat=62&lang=0 dostęp 28-04-2010
  3. Woźniak Zbigniew: Bydgoskie cmentarze. [w.] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-85860-37-1
  4. http://www.bydgoszcz.pl/miasto/poznaj_miasto/bydgoska_aleja_zasluzonych.aspx?page=4 dostęp 20-04-2010

  Zobacz też[]

 • Cmentarze w Bydgoszczy
 • Bibliografia[]

 • Woźniak Zbigniew: Bydgoskie cmentarze. [w.] Bydgoska Gospodarka Komunalna. Bydgoszcz 1996. ISBN 83-85860-37-1 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama