• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Clymeniida

  Przeczytaj także...
  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Głowonogi (Cephalopoda, z gr. kephalē – głowa + pous – noga) – gromada dwubocznie symetrycznych, morskich mięczaków o prostym rozwoju, nodze przekształconej w lejek, ramionach otaczających otwór gębowy, chitynowym dziobie i całkowicie zrośniętym płaszczu otaczającym organy wewnętrzne. Mają od 1 cm do ponad 20 m długości. Głowonogi są ewolucyjnie bardzo starą grupą – pojawiły się prawdopodobnie około 570 mln lat temu. Jest to najwyżej uorganizowana grupa mięczaków.
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).

  Clymeniida, klymenierząd wymarłych głowonogów z podgromady amonitów.

  Klymenie mają linię przegrodową typu goniatytowego. Charakterystyczne wyłącznie dla klymenii jest położenie u form dorosłych syfonu po stronie grzbietowej, a nie brzusznej, jak u innych amonitowatych. Większość klymenii ma także nietypową linię przegrodową, gdyż zaczyna się ona od siodła.

  Gromada (w botanice divisio, w zoologii classis) – nazwa stosowana w języku polskim na określenie dwóch różnych rangą kategorii systematycznych.Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.

  Pojawiły się w późnym dewonie, we franie, ale szczyt rozwoju przeszły w famenie, gdy były najliczniejszą grupą amonitów. Wymarły u schyłku dewonu, choć jeden rodzaj przetrwał i żył jeszcze na początku karbonu (znaleziony w skałach turneju na terenie Niemiec).

  Wiele gatunków ma duże znaczenie stratygraficzne w famenie, którego stratygrafia w dużym stopniu bazuje na tym rzędzie. W Polsce najliczniejsze i najbogatsze stanowiska goniatytów występują w Górach Świętokrzyskich i w Dzikowcu w Sudetach.

  Linia lobowa – linia, która powstaje na styku przegród i wewnętrznej ściany muszli głowonogów. Linia ta jest zwykle pofałdowana; składa się z siodeł (fałdów wypukłych w stosunku do ujścia muszli) i zatok (fałdów wklęsłych). Linia lobowa nie jest widoczna z zewnątrz muszli, ale jest głównym elementem diagnostycznym podczas rozpoznawania taksonów dla paleontologów.Dewon późny – trzecia epoka dewonu, trwająca około 26 milionów lat (od 385,3 ± 2,6 do 359,2 ± 2,5 mln lat temu). Dzieli się na dwa wieki: fran i famen.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Rząd †Clymeniida Sepkoski, Jr. 2002 podrząd †Clymeniina Hyatt 1884 nadrodzina †Clymeniaceae Edwards 1849 rodzina †Clymeniidae Edwards 1849 rodzaj †Aktuboclymenia Bogoslovsky 1979 rodzaj †Clymenia Münster 1834 rodzina †Kosmoclymeniidae Korn and Price 1987 podrodzina †Kosmoclymeniinae Korn and Price 1987 rodzaj †Kosmoclymenia Schindewolf 1949 rodzaj †Linguaclymenia Korn and Price 1987 rodzaj †Lissoclymenia Korn and Price 1987 rodzaj †Muessenbiaergia Korn and Price 1987 podrodzina †Rodeckiinae Korn 2002 rodzaj †Franconiclymenia Korn and Price 1987 rodzaj †Protoxyclymenia Schindewolf 1923 rodzaj †Rodeckia Korn 2002 nadrodzina †Gonioclymeniaceae Hyatt 1884 rodzina †Costaclymeniidae Ruzhencev 1957 rodzaj †Costaclymenia Schindewolf 1920 rodzaj †Endosiphonites Ansted 1838 rodzina †Gonioclymeniidae Hyatt 1884 rodzaj †Finiclymenia Price and Korn 1989 rodzaj †Gonioclymenia Sepkoski, Jr. 2002 rodzaj †Kalloclymenia Wedekind 1914 rodzaj †Leviclymenia Korn 2002 rodzaj †Mesoclymenia Bogoslovsky 1981 rodzina †Sellaclymeniidae Schindewolf 1923 rodzaj †Sellaclymenia Sepkoski, Jr. 2002 rodzina †Sphenoclymeniidae Korn 1992 rodzaj †Medioclymenia Korn 2002 rodzaj †Sphenoclymenia Schindewolf 1920 nadrodzina †Platyclymeniaceae Wedekind 1914 rodzina †Glatziellidae Schindewolf 1928 rodzaj †Glatziella Renz 1914 rodzaj †Liroclymenia Czarnocki 1989 rodzaj †Postglatziella Schindewolf 1937 rodzaj †Soliclymenia Schindewolf 1937 rodzina †Piriclymeniidae Korn 1992 rodzaj †Ornatoclymenia Bogoslovsky 1979 rodzaj †Piriclymenia Schindewolf 1937 rodzaj †Sulcoclymenia Schindewolf 1923 rodzina †Platyclymeniidae Wedekind 1914 podrodzina †Nodosoclymeniinae Korn 2002 rodzaj †Czarnoclymenia Korn 1999 rodzaj †Nodosoclymenia Czarnocki 1989 rodzaj †Stenoclymenia Lange 1929 podrodzina †Platyclymeniinae Wedekind 1914 rodzaj †Fasciclymenia Korn and Price 1987 rodzaj †Platyclymenia Sepkoski, Jr. 2002 rodzaj †Progonioclymenia Schindewolf 1937 rodzaj †Spinoclymenia Bogoslovsky 1962 rodzaj †Trigonoclymenia Schindewolf 1934 rodzaj †Varioclymenia Wedekind 1908 podrodzina †Pleuroclymeniinae Korn 2002 rodzaj †Borisiclymenia Korn 2002 rodzaj †Nanoclymenia Korn 2002 rodzaj †Pleuroclymenia Schindewolf 1934 rodzaj †Trochoclymenia Schindewolf 1926 nadrodzina †Wocklumeriaceae Schindewolf 1937 rodzina †Parawocklumeriidae Schindewolf 1937 rodzaj †Kamptoclymenia Schindewolf 1937 rodzaj †Parawocklumeria Schindewolf 1926 rodzaj †Tardewocklumeria Becker 2000 rodzaj †Triaclymenia Schindewolf 1937 rodzina †Wocklumeriidae Schindewolf 1937 rodzaj †Epiwocklumeria Schindewolf 1937 rodzaj †Kielcensia Czarnocki 1989 rodzaj †Synwocklumeria Librovitch 1957 rodzaj †Wocklumeria Wedekind 1918 podrząd †Cyrtoclymeniina Korn 2002 nadrodzina †Biloclymeniaceae Bogoslovsky 1955 rodzina †Biloclymeniidae Bogoslovsky 1955 rodzaj †Biloclymenia Schindewolf 1923 rodzaj †Dimeroclymenia Czarnocki 1989 rodzaj †Kiaclymenia Bogoslovsky 1965 rodzaj †Rhiphaeoclymenia Bogoslovsky 1965 rodzina †Pachyclymeniidae Korn 1992 rodzaj †Pachyclymenia Schindewolf 1937 rodzaj †Uraloclymenia Bogoslovsky 1977 nadrodzina †Cyrtoclymeniaceae Hyatt 1884 rodzina †Carinoclymeniidae Bogoslovsky 1975 rodzaj †Acriclymenia Bogoslovsky 1975 rodzaj †Carinoclymenia Bogoslovsky 1965 rodzaj †Karaclymenia Bogoslovsky 1983 rodzaj †Pinacoclymenia Bogoslovsky 1975 rodzina †Cymaclymeniidae Hyatt 1884 podrodzina †Cymaclymeniinae Hyatt 1884 rodzaj †Cymaclymenia Sepkoski, Jr. 2002 rodzaj †Laganoclymenia Bogoslovsky 1979 rodzaj †Procymaclymenia Korn 2002 rodzaj †Rodachia Korn 2002 podrodzina †Genuclymeniinae Korn 2002 rodzaj †Flexiclymenia Czarnocki 1989 rodzaj †Genuclymenia Wedekind 1908 rodzaj †Siekluckia Czarnocki 1989 rodzina †Cyrtoclymeniidae Hyatt 1884 rodzaj †Cyrtoclymenia Sepkoski, Jr. 2002 rodzaj †Hexaclymenia Schindewolf 1923 rodzaj †Praeflexiclymenia Czarnocki 1989 rodzaj †Pricella Korn 1991 rodzaj †Protactoclymenia Wedekind 1908 rodzina †Rectoclymeniidae Schindewolf 1923 rodzaj †Cteroclymenia Bogoslovsky 1979 rodzaj †Falciclymenia Schindewolf 1923 rodzaj †Karadzharia Korn 2002 rodzaj †Rectoclymenia Wedekind 1908 taksony incertae sedis rodzaj †Borkinia rodzaj †Gyroclymenia rodzaj †Kazakhoclymenia rodzaj †Miroclymenia rodzaj †Schizoclymenia

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Classification of the order Clymeniida >> Clymeniida >> show all (ang.). The Paleobiology Database. [dostęp 2013-04-07].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. U. Lehmann, G. Hillmer: Bezkręgowce kopalne. Wyd. Geologiczne, 1991.
  Sudety (332) – łańcuch górski na obszarze południowo-zachodniej Polski i północnych Czech, stosunkowo niewielki skrawek znajduje się w Niemczech; najwyższy szczyt Śnieżka, 1602 m n.p.m.; są najwyższą częścią Masywu Czeskiego oraz najwyższymi górami Czech. Ciągną się od Doliny Łaby po Bramę Morawską. Od północnego wschodu obcięte są wyraźnym uskokiem – uskokiem sudeckim brzeżnym od Przedgórza Sudeckiego. Północna granica z Niziną Śląsko-Łużycką na linii Złotoryja – Bolesławiec – Zgorzelec jest umowna. Również południowa granica na obszarze Czech i Moraw jest dość zawikłana.Incertæ sedis (łac. o niepewnej pozycji) – termin używany w taksonomii do określenia jednostki taksonomicznej, której szersze pokrewieństwo jest nieznane lub niezdefiniowane. Czasami stosowane jest też określenie sedis mutabilis.
  Warto wiedzieć że... beta

  Amonity, amonitowate (Ammonoidea) – podgromada wymarłych głowonogów (Cephalopoda), przeważnie o symetrycznej, płaskospiralnej skorupie. Nieliczne rodzaje miały nietypowe kształty, np. prostej muszli, spirali zwiniętej w pionie, spirali o niestykających się skrętach. Takie formy, nazywane heteromorfami, występowały głównie na początku rozwoju amonitowatych (dewon wczesny i środkowy) oraz w kredzie. Amonitowate stanowią ważne skamieniałości przewodnie, pozwalające określić wiek skał osadowych, w których są spotykane. Występują w skałach pochodzenia morskiego z okresu od dewonu do końca kredy. Przodkami amonitowatych były łodzikowate (baktryty).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.851 sek.