• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Claris

  Przeczytaj także...
  Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.

  Claris (czyt. klaris) – korespondencja służbowa przedstawicielstwa dyplomatycznego z ministerstwem spraw zagranicznych, która w przeciwieństwie do szyfrogramów nie stanowi informacji niejawnej.

  Treść clarisu powinna być zwięzła i rzeczowa. Nie jest ograniczona tematycznie. Może obejmować m.in. informacje prasowe, relacje z wydarzeń, biuletyny sygnalne, notatki kwartalne, kwestie organizacyjne, finansowe, logistyczne.

  Wytwórca wiadomości decyduje o rozdzielniku osób, do których adresowany jest claris. Obejmuje on z reguły adresata głównego oraz do wiadomości. W zależności od znaczenia i tematyki oraz biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie urzędu kierowany jest do ministra spraw zagranicznych, wiceministrów, dyrektorów departamentów i biur, naczelników, a także poszczególnych pracowników. Może być zaadresowany także do ścisłego kierownictwa państwa, innych resortów czy urzędów. Adresaci mogą dalej dekretować clarisy (np. na swoich podwładnych).

  Claris wysyłany jest e-mailem. Może zawierać także klauzulę pilności: „pilne”, „bardzo pilne”, „natychmiast” bądź „natychmiast nie w nocy”.

  W polskiej służbie zagranicznej zamiast clarisu w latach 2012–2016 używano terminu „wiadomość poczty elektronicznej” (WPE).

  Treść przykładowego clarisu: .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  CLARIS NR: 361 SL: CP: M:MSZ PD D:2005/03/15

  ATENY - DZIEMIDOWlCZ

  Proszę przekazać notą adresatom treść poniższych depesz:

  „Jego Ekscelencja

  Karolos Papulias

  Prezydent Republiki Greckiej

  Szanowny Panie Prezydencie,

  w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz moim własnym składam Panu i całemu narodowi greckiemu życzenia pomyślności z okazji Święta Narodowego Republiki Greckiej

  Pomny Pańskich dotychczasowych zasług dla rozwoju stosunków polsko-greckich jestem przekonany, że związki między naszymi krajami będą się nadal pomyślnie rozwijać. Liczę na owocne współdziałanie Polski i Grecji na forum instytucji jednoczącej się Europy, a także na rzecz stabilizacji światowej i walki z zagrożeniami o charakterze globalnym.

  Łączę najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

  Aleksander Kwaśniewski

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"

  (-) ORŁOWSKI

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Instrumentarium przyszłego dyplomaty, London: Legens. Publishing Workshop, 2016, s. 273–274, 280–281, ISBN 978-0-9576904-6-2 [dostęp 2020-05-05].
  2. Wojciech Kutyła, Wystąpienie pokontrolne, Najwyższa Izba Kontroli, 2017, s. 16, 21, 24, 27 [dostęp 2020-05-05].
  3. Wykład, home.elka.pw.edu.pl, s. 42 [dostęp 2020-05-15].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.706 sek.