• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cisural

  Przeczytaj także...
  Geochronologia - dyscyplina naukowa zajmująca się ustalaniem wieku skał i skamieniałości skorupy ziemskiej oraz umieszczaniem w czasie pewnych wydarzeń geologicznych i biologicznych. Geochronologia umożliwia rekonstrukcję historii geologicznej Ziemi. Formalne jednostki geochronologiczne to:Wiek (ang. Age) - formalna jednostka geochronologiczna (czasowa), niższa rangą od epoki a wyższa od chronu (doby). Czas trwania waha się od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów lat.
  Czerwony spągowiec (niem. Rotliegendes) – facja, nazwa kompleksu permskich skał osadowych pochodzenia lądowego i skał wulkanicznych powstałych w permie w basenie sedymentacyjnym, obejmującym znaczne obszary Europy Północnej i Środkowej (np. Niż Polski). Mają one różny wiek, jednak przeważnie obejmują perm wczesny i środkowy. Czerwony spągowiec dzielony jest na dwa piętra: autun i sakson.

  Cisural (ang. Cisuralian)

  Epoka geologiczna – formalna jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi (np. plejstocen), mająca od kilku do kilkudziesięciu milionów lat. Epoka wchodzi w skład okresów, dzieli się natomiast na wieki.Tabela stratygraficzna – schemat obrazujący przebieg historii Ziemi na podstawie następstwa procesów i warstw skalnych. Obecnie przyjęta tabela stratygraficzna została ustalona przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii (ICS).
 • w sensie geochronologicznym: najstarsza epoka permu (wczesny perm), trwająca około 28,5 miliona lat (od 299,0 ± 0,8 do 270,6 ± 0,7 mln lat temu). Cisural jest młodszy od pensylwanu (karbon) a starszy od gwadalupu. Dzieli się na cztery wieki: assel, sakmar, artinsk i kungur.
 • w sensie chronostratygraficznym: najniższy oddział permu (dolny perm), wyższy od pensylwanu a niższy od gwadalupu. Dzieli się na cztery piętra: assel, sakmar, artinsk i kungur.
 • Nazwa epoki (oddziału) pochodzi od połączenia łacińskiego przedrostka cis – "z tej strony" oraz gór Ural. "Cis-Ural" znaczy (w wolnym tłumaczeniu) Przedurale, europejska strona Uralu.

  Oddział (ang. Series) – formalna jednostka chronostratygraficzna, niższa rangą od systemu. Jest to zespół skał powstałych w ciągu jednej epoki. Oddział dzieli się na piętra.Chronostratygrafia - jedna z metod stratygraficznych. Polega na porządkowaniu skał skorupy ziemskiej na podstawie ich wieku. Chronostratygrafia wykorzystuje formalne jednostki chronostratygraficzne, które obejmują wszystkie skały powstałe w określonym czasie geologicznym. Są to:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • tabela stratygraficzna
 • paleozoik
 • czerwony spągowiec
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • ICS-Chart/Time Scale (ang.). Międzynarodowa Komisja Stratygrafii. [dostęp 2015-08-28].
 • Ronald Blakey: Early Permian (280 Ma). W: Mollewide Plate Tectonic Maps [on-line]. Colorado Plateau Geosystems, Inc.. [dostęp 2015-08-28].
 • Międzynarodowa Komisja Stratygrafii (ICS) (ang. International Commission on Stratigraphy) – największe ciało naukowe Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych, zajmujące się stratygrafią na skalę globalną. Jednym z głównych jej zadań jest ustalenie standardowej dla całego świata tabeli stratygraficznej. W skład ICS wchodzi ok. 400 stałych członków i ponad 2000 stratygrafów z całego świata, biorących udział w przedsięwzięciach Komisji.Piętro (ang. Stage) – formalna jednostka chronostratygraficzna (skalna), niższa rangą od oddziału; zespół skał powstałych w ciągu jednego wieku; dzieli się na chronozony.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.855 sek.