• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cieszyn  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Góra Zamkowa w Cieszynie (zwana też Wzgórzem Zamkowym, 298 m n.p.m.) – niewielkie wzniesienie o stromych zboczach, położone na Pogórzu Śląskim w centrum miasta Cieszyna, w widłach rzek Olzy na południu i Bobrówki na północy, tuż przy granicy z Czechami. Na wzgórzu szereg zabytkowych budowli (w tym XI-wieczna rotunda) oraz romantyczny park z wieloma pomnikami przyrody.Piastowie cieszyńscy – linia dynastii Piastów śląskich, wywodząca się od Mieszka cieszyńskiego, syna Władysława opolskiego. Od około 1290 roku do 1653 roku panowała w Księstwie Cieszyńskim oraz na czasowo podległych mu ziemiach. W linii męskiej wygasła na Fryderyku Wilhelmie (1625), a w linii żeńskiej na Elżbiecie Lukrecji (1653).

  Cieszyn (cz. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce przy granicy z Czechami, w województwie śląskim, siedziba władz powiatu cieszyńskiego.

  Dzieje Cieszyna sięgają IX w. i wiążą się z grodem słowiańskiego plemienia Golęszyców. Cieszyn otrzymał prawa miejskie pomiędzy 1217 a 1223 rokiem. Od końca XIII w. było ono centrum Księstwa Cieszyńskiego.

  Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, będącego pod względem przestrzennym i społecznym, jedną całością, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę Czeski Cieszyn. W przeciwieństwie do Czeskiego Cieszyna, dzielnice prawobrzeżne są dzisiaj jednolite etnicznie – ponad 96% ludności deklaruje narodowość polską. Charakterystyczna jest natomiast różnorodność religijna z wyznaniami rzymskokatolickim i luterańskim jako dominującymi.

  Księstwo raciborskie (łac. Ducatus Ratiboria, czes. Ratibořské knížectví, niem. Herzogtum Ratibor) – historyczne księstwo śląskie leżące nad Odrą, ze stolicą w Raciborzu.Ignacy Chambrez (Ignatz Chambrez; ur. 31 lipca 1758 r. w Holešovie na Morawach, zm. w 1835 r. w Brnie) – rysownik, malarz i architekt czeskiego pochodzenia, nauczyciel szkół średnich oraz profesor budownictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Lwowskim.

  Według danych na 31 grudnia 2017 r. polski Cieszyn liczy 34 876 mieszkańców, jego powierzchnia wynosi natomiast 28,61 km². Wspólnie obie części miasta zamieszkiwane są przez 59,5 tys. osób i zajmują 63 km².

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Nazwa
 • 3 Demografia
 • 4 Historia
 • 4.1 Powstanie miasta
 • 4.2 Okres panowania Piastów
 • 4.3 Okres panowania Habsburgów
 • 4.4 Książęta cieszyńscy z Dynastii Habsburskiej i Habsbursko-Lotaryńskiej
 • 4.5 I wojna światowa
 • 4.6 Po I wojnie światowej
 • 4.7 Okres po II wojnie światowej
 • 4.8 Jubileusz 1000-lecia założenia Cieszyna
 • 4.9 Jubileusz 1200-lecia założenia Cieszyna
 • 5 Dzielnice i osiedla
 • 6 Ważniejsze zabytki
 • 7 Cieszyn dziś
 • 8 Ciekawostki
 • 9 Przyroda
 • 10 Turystyka
 • 11 Transport
 • 11.1 Transport drogowy
 • 11.1.1 Komunikacja autobusowa
 • 11.2 Transport kolejowy
 • 11.3 Komunikacja miejska
 • 12 Szkoły
 • 12.1 Szkoły podstawowe
 • 12.2 Gimnazja
 • 12.3 Szkoły ponadgimnazjalne
 • 12.4 Szkoły wyższe
 • 13 Wspólnoty wyznaniowe
 • 14 Sport
 • 15 Honorowi obywatele Cieszyna
 • 16 Miasta partnerskie
 • 17 Uwagi
 • 18 Przypisy
 • 19 Bibliografia
 • 20 Linki zewnętrzne
 • Położenie[ | edytuj kod]

  Cieszyn na mapie powiatu

  Cieszyn znajduje się w południowej części Polski, pomiędzy 18º 35' 50 długości geograficznej wschodniej i 49º 43' 08 szerokości geograficznej północnej. Pod względem administracyjnym leży w południowej części województwa śląskiego, w powiecie cieszyńskim. Graniczy od północy z gminą Hażlach (z Pogwizdowem, Hażlachem i Zamarskami), od północnego wschodu z gminą Dębowiec (z Gumnami i Ogrodzoną), od wschodu i południa z gminą Goleszów (z Bażanowicami, Dzięgielowem i Puńcowem). Zachodnia granica miasta o długości ok. 9,7 km pokrywa się z granicą polsko-czeską, za którą leży miasto Czeski Cieszyn.

  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.Równica – szczyt górski o wysokości 885 m n.p.m. w odgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Beskidzie Śląskim położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy.

  Miasto leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Cieszyn jest stolicą krainy historyczno-geograficznej Śląska Cieszyńskiego.

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa bielskiego.

  Według danych z 2007 Cieszyn ma obszar 28,69 km², w tym:

 • użytki rolne: 55%
 • użytki leśne: 7%
 • Miasto stanowi 3,93% powierzchni powiatu.

  Klasztor Franciszkanów w Cieszynie − dom zakonny franciszkanów w Cieszynie, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim.Matthäus Merian der Ältere (starszy) (ur. 22 września 1593 w Bazylei, zm. 19 czerwca 1650 w Bad Schwalbach k. Wiesbaden) – rytownik pochodzenia szwajcarskiego, działający głównie w Niemczech.

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Wysztancowana niemieckojęzyczna nazwa Cieszyna (Teschen) na austriackim słupie granicznym z XVIII w. we wsi Prehoryłe nad Bugiem

  Po raz pierwszy Cieszyn wzmiankowany został w 1155 jako Tescin, w bulli protekcyjnej papieża Hadriana IV dla biskupa wrocławskiego Waltera, w której wymieniono Cieszyn jako jeden z grodów kasztelańskich. Z kolei w 1223 miejscowość wzmiankowano jako Tessin.

  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Jakob Alt (ur. 27 września 1789 we Frankfurcie nad Menem, zm. 30 września 1872 w Wiedniu) – austriacki malarz pejzażysta i wedutysta.

  W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Teschin. Księga ta wymienia również Kalembice, które w 1973 zostały wchłonięte przez miasto, w formie Chalambyci.

  Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Cieszynie, w dzielnicy Mnisztwo. Należy do dekanatu Cieszyn diecezji bielsko-żywieckiej. W 2005 w granicach parafii zamieszkiwało 2700 katolików.Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Warto wiedzieć że... beta

  Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.
  Zemský národní výbor pro Slezsko (ZNV, pol. Krajowa Rada Narodowa dla Śląska) – organ tymczasowej, czeskiej władzy na Śląsku Cieszyńskim, działający od 30 października 1918 roku.
  Golęszycy, Gołęszycy, Golęszyce, Gołęszyce, Gołężyce (cz. kmen Holasiců, Holasicové, niem. Golensizen) – słowiańskie plemię z grupy lechickiej, żyjące we wczesnym średniowieczu na południu późniejszego Górnego Śląska u źródeł Odry, na południowy wschód od pasma Jeseników, na północny zachód od źródeł rzeki Wisły.
  Gubernium morawsko-śląskie (cz. Moravskoslezské gubernium) – dawna jednostka administracyjna (gubernium) funkcjonująca w Monarchii Habsburgów (a następnie w Cesarstwie Austrii) ze stolicą w Brnie w latach 1783–1849.
  Kalwaria Zebrzydowska – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kalwaria Zebrzydowska, założone w pierwszej poł. XVII w. przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego.
  Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Cieszynie – zbór adwentystyczny w Cieszynie, należący do okręgu południowego diecezji południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.
  Footbag – nazwa zbiorcza pokrewnych dyscyplin sportu i przyrządu, który jest w nich wykorzystywany. Footbag w Polsce jest często nazywany grą w zośkę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.148 sek.