Ciecz nasycona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ciecz nasyconaciecz w "punkcie pęcherzyków", czyli w momencie rozpoczęcia procesu wrzenia podczas ogrzewania przy stałym ciśnieniu.

Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Entalpia (H) (zawartość ciepła) — w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii, będąca też potencjałem termodynamicznym, oznaczana przez H, h,I lub χ, którą definiuje zależność:

Na wykresach termodynamicznych wody i pary wodnej ciecz nasycona jest reprezentowana przez linię nasycenia poniżej punktu krytycznego, czyli dla stopnia suchości pary X = 0.

Parametry cieczy nasyconej są istotne szczególnie przy wyznaczaniu własności pary mokrej. Zarówno entalpia jak i entropia pary mokrej jest średnią ważoną entalpii i entropii wody nasyconej i pary nasyconej suchej.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • para nasycona
  • Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.Stopień suchości pary - parametr określający zawartość pary nasyconej w parze mokrej (mieszaninie cieczy nasyconej i pary nasyconej suchej).
    Warto wiedzieć że... beta

    Wrzenie – zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości. Czyli wrzenie jest to gwałtowne parowanie nie tylko na powierzchni, ale także w całej objętości. Wrzenie wymaga dostarczania energii do wrzącego ciała, dlatego jest przejściem fazowym pierwszego rodzaju.

    Reklama