• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciecień

  Przeczytaj także...
  Beskid Wyspowy (513.49) – część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką. Charakterystyczną cechą tego regionu południowej Polski jest występowanie odosobnionych, pojedynczych szczytów, od czego pochodzi jego nazwa. Najwyższym szczytem jest Mogielica (1170 m).Przełęcz Wielki Drogi – znajdująca się na wysokości 569 m n.p.m. przełęcz w Beskidzie Wyspowym pomiędzy Wierzbanowską Górą (770 m), a niewybitnym szczytem Szklarnia (586 m). Przez przełęcz biegnie droga wojewódzka nr 964. Południowo-wschodnie zbocza pod przełęczą opadają do wsi Kasina Wielka, po przeciwnej stronie do wsi Wierzbanowa i Przenosza. W rejonie przełęczy i od strony Kasiny Wielkiej las dochodzi do samej drogi, ograniczając widoki, od północnej strony pola uprawne odsłaniają widoki. Szczególnie dobrze widać stąd pobliski Ciecień, Pieninki Skrzydlańskie i leżącą w kotlinie Skrzydlną. Na dalszym planie widoczna jest Kostrza, Kamionna i zarys Pasma Łososińskiego. Na przełęczy skrzyżowanie szlaków turystycznych.
  Grodzisko – najbardziej na północ wysunięte wzniesienie Beskidu Wyspowego. Wchodzi w skład niewielkiego pasma górskiego Ciecienia, w którym wyróżnia się trzy szczyty (trzeci to Księża Góra). Grodzisko (618 m n.p.m.) znajduje się na północnym przedłużeniu grzbietu biegnącego od Ciecienia i dość stromo wznosi się ponad ten grzbiet i ponad dolinami Krzyworzeki (po zachodniej stronie) i Stradomki (po wschodniej stronie).
  Ciecień – widok ze Skrzydlnej

  Ciecień (829 m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym. Ma charakter pasma górskiego o przebiegu południkowym, czym różni się od większości szczytów w Beskidzie Wyspowym. Jest najwyższym szczytem w Paśmie Cietnia (inna spotykana odmiana: Ciecienia). Ma też inną budowę geologiczną – zbudowany jest z utworów płaszczowiny śląskiej, a nie płaszczowiny magurskiej, jak większość szczytów tego Beskidu. Wznosi się pomiędzy doliną Krzyworzeki i Stradomki, nad miejscowościami: Wierzbanowa, Przenosza i Szczyrzyc z klasztorem cystersów . Lasy Ciecienia były ulubionym miejscem polowań króla Władysława Łokietka, polował w nich kilka razy. W czasie II wojny światowej na Ciecieniu kwaterowali partyzanci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK (pseudonim „Limanowa”).

  Władysław I Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261, zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275 (pod opieką matki), udzielne rządy razem z braćmi 1275-1288, książę brzeski i sieradzki 1288-1300, książę sandomierski 1289-1292, 1292-1300 lennik Wacława II, regent w księstwie dobrzyńskim 1293-1295, książę łęczycki 1294-1300, książę wielkopolski i pomorski 1296-1300, na wygnaniu w latach 1300-1304, od 1304 w Wiślicy, od 1305 ponownie w Sandomierzu, Sieradzu, Łęczycy i Brześciu, od 1306 w Krakowie i zwierzchnictwo nad księstwami: inowrocławskim i dobrzyńskim, 1306-1308/1309 na Pomorzu, od 1314 w Wielkopolsce, od 20 stycznia 1320 roku, król Polski (był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie, w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława), od 1327 zamiana Sieradza i Łęczycy na Inowrocław i Dobrzyń, w 1329 utrata ziemi dobrzyńskiej, w 1332 utrata Kujaw.Wierzbanowa – wieś położona w Beskidzie Wyspowym w dolinie potoku Wierzbanowskiego. W Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Wiśniowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

  Ciecień wzmiankowany jest w dokumentach już z 1365 r. pod nazwą nazwę Czeczen. Są to dokumenty określające granice miejscowości Jerzmanowa (obecnie Wierzbanowa). W miejscowej gwarze góra ta nosiła nazwę Ciecień lub Ciecioń. Przypuszcza się, że nazwa ta pochodzi od charakterystycznego wcięcia między dwoma jego nierównymi wierzchołkami, widocznego dobrze od południowej strony.

  Skrzydlna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Dobra. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Płaszczowina magurska – najwyższa jednostka tektoniczna Beskidów. Biegnie ona łukiem od Lasu Wiedeńskiego przez Morawy, polskie Beskidy, wschodnią Słowację i wyklinowuje się na Ukrainie. Pod względem litologii płaszczowina magurska różni się znacznie od jednostek zewnętrznych.

  Jest całkowicie zalesiony, jednak z odkrytych, leżących przy szlaku turystycznym poniżej lasu terenów widać doskonale wzniesienia Beskidu Wyspowego. Najlepszy widok jest z polanki paralotniarzy na zachodnich stokach Ciecienia, nad Wiśniową. Ostatnio Ciecień stał się ulubioną góra paralotniarzy, a w leżącej u jego podnóży Wiśniowej urządzane są coroczne ich zjazdy i pokazy.

  Stradomka – rzeka będąca prawobrzeżnym dopływem Raby, do której wpada na jej 40,8 kilometrze biegu. Najdalsze źródła Stradomki znajdują się w Beskidzie Wyspowym, na północnych stokach Śnieżnicy. Rzeka płynie następnie w ogólnym kierunku północnym przez Pogórze Wiśnickie, a jej całkowita długość wynosi ponad 40 km. Większymi dopływami są: Sawka, Tarnawka, Potok Sanecki i Polanka (wszystkie prawobrzeżne). W górnej części swojego biegu ma charakter rzeki górskiej. Jej średni spadek wynosi 1,2%, co jest dużą wartością. Powierzchnia całej zlewni Stradomki wynosi 361,8 km².Krzyworzeka – rzeka w południowej Polsce, będąca prawobrzeżnym dopływem Raby. Długość całkowita 18 km, ujście do Raby w okolicach wsi Stadniki (56 km biegu Raby). Powierzchnia zlewni przy ujściu wynosi 80,2 km². Najważniejszymi dopływami są: Sikornica (prawostronny), Olszanica i Lipnik (lewostronne).
  Szlaki turystyki pieszej szlak turystyczny niebieski Poznachowice GórneGrodziskoCubla GóraKsięża Góra – Ciecień. Czas przejścia 3 h (↓ 2:15 h), suma podejść 60 m (↓ 700 m), odległość 9,6 km, szlak turystyczny niebieski Ciecień – Przełęcz WierzbanowskaPrzełęcz Wielkie DrogiKasina Wielka. Czas przejścia 2:30 h (↑ 2:50 h), suma podejść 190 m (↑ 460 m), odległość 8,2 km, szlak turystyczny zielony Szczyrzyc – Ciecień. Czas przejścia 1:45 h (↓ 1:15 h), suma podejść 500 m (↓ 10 m), odległość 4,3 km, szlak turystyczny czarny Pogorzany k. Szczyrzyca – Cubla Góra. Przy szlaku: drewniana kaplica (obiekt zabytkowy Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej) oraz potężna wychodnia skalna „Diabli Kamień”, u stóp której pustelnia. Czas przejścia 1:30 h (↓ 1 h), suma podejść 210 m (↓ 60 m), odległość 4,2 km.

  Przypisy

  1. Dariusz Gacek: Beskid Wyspowy. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2012. ISBN 978-83-62460-25-0.
  2. Beskid Wyspowy 1:50 000. Mapa turystyczna. Kraków: Wyd. Compass, 2006. ISBN 83-89165-86-4.
  3. Andrzej Matuszczyk: Beskid Wyspowy. Część zachodnia. W-wa. Kraków: Wyd. PTTK, 1986, s. 38-42, 60. ISBN 83-7005-104-9.
  Pasmo Cietnia, widok z Poznachowic Górnych
  Pasmo Cietnia, widok z Poznachowic Górnych
  Panorama widokowa z polanki paralotniarzy na Cietniu
  Panorama widokowa z polanki paralotniarzy na Cietniu


  1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK (1 psp AK) – jednostka sił zbrojnych Armii Krajowej utworzona na początku 1944 w ramach akcji odtwarzania struktur Wojska Polskiego sprzed 1939.Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przenosza – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Dobra. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.
  Szczyrzyc – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Jodłownik. W latach 1975−1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim.
  Opactwo cystersów w Szczyrzycu, z obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej, – jedno z sanktuariów maryjnych w Polsce. Jest zarazem jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorem cystersów na ziemiach polskich.
  Księża Góra (649 m n.p.m.) – jeden ze szczytów w paśmie Ciecienia (prawidłowa jest również wymowa w paśmie Cietnia) w Beskidzie Wyspowym.
  Poznachowice Górne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Raciechowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.
  Pasmo Cietnia – niewielkie pasmo górskie w północnej części Beskidu Wyspowego. Charakterystyczną cechą Beskidu Wyspowego jest to, że jego szczyty oddzielone są głębokimi przełęczami i nie tworzą z reguły wyraźnych pasm, na północnych jednak i północno-wschodnich obrzeżach Beskid ten przechodząc w pogórze zatraca już swój „wyspowy” charakter. Nazwa pasma pochodzi od najwyższego szczytu – Ciecień (829 m), którego prawidłowa odmiana brzmi Cietnia (mówi się: byłem na Cietniu).
  Cubla Góra (565, 531 m) – dwuwierzchołkowy szczyt w grzbiecie łączącym Ciecień (829 m) z Grodziskiem (618 m) w Beskidzie Wyspowym. Od Grodziska oddziela go niewybitne wzniesienie 508 m, od Cietnia oddzielony jest jeszcze trzema szczytami, najwybitniejszy z nich to Księża Góra (649 m).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.