• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciechanów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.Linie E 65 i C-E 65 - ciągi transportowe międzynarodowego znaczenia wyznaczone na podstawie europejskiej umowy o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz na podstawie europejskiej umowy o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC).
  Zamek w Ciechanowie i jego otoczenie w latach 70.

  Ciechanówmiasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu ciechanowskiego. Położone jest ok. 100 km na północ od Warszawy, nad rzeką Łydynią.

  Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

  Aleksander Sopliński (ur. 25 marca 1942 w Ciechanowie) – polski polityk, lekarz, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji, od 2012 wiceminister zdrowia.Klasztor benedyktynów w Mogilnie – kompleks klasztorny powstały w XI wieku, położony nad Jeziorem Mogileńskim. Został ufundowany najprawdopodobniej przez Kazimierza Odnowiciela. Obecnie pełni funkcję kościoła parafii św. Jana Apostoła.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Historia
 • 2.1 Kasztelanowie ciechanowscy
 • 3 Zabytki
 • 3.1 Obiekty nieistniejące
 • 4 Atrakcje turystyczne
 • 5 Osiedla
 • 5.1 Osiedla miejskie
 • 6 Demografia
 • 7 Gospodarka
 • 7.1 Pozarządowe organizacje gospodarcze
 • 7.2 Inne organizacje pozarządowe
 • 8 Transport
 • 8.1 Transport drogowy
 • 8.2 Komunikacja miejska
 • 8.3 Taxi
 • 8.4 Transport kolejowy
 • 8.5 Transport lotniczy
 • 9 Oświata
 • 9.1 Szkoły podstawowe
 • 9.2 Gimnazja
 • 9.3 Szkoły średnie
 • 9.4 Uczelnie
 • 10 Kultura
 • 10.1 Imprezy cykliczne
 • 10.2 Organizacje artystyczne
 • 11 Media
 • 11.1 Prasa
 • 11.2 Lokalne radio
 • 11.3 Portale internetowe
 • 12 Religia
 • 12.1 Parafie rzymskokatolickie
 • 12.2 Zbory Świadków Jehowy
 • 12.3 Inne wspólnoty
 • 13 Sport i rekreacja
 • 13.1 Harcerstwo
 • 13.2 Baza sportowo-rekreacyjna
 • 13.3 Kluby sportowe
 • 13.3.1 Sport wyczynowy
 • 14 Polityka i administracja
 • 15 Miasta partnerskie
 • 15.1 Meudon
 • 15.2 Haldensleben
 • 15.3 Chmielnicki
 • 15.4 Brezno
 • 15.5 Bielawa
 • 16 Związani z Ciechanowem
 • 17 Honorowi mieszkańcy, zasłużeni
 • 18 Ciechanowskie legendy
 • 19 Zobacz też
 • 20 Przypisy
 • 21 Linki zewnętrzne
 • Droga wojewódzka nr 617 (DW617) - droga wojewódzka o długości 26 km, łącząca DW544 w Przasnyszu, z DW616 do Ciechanowa, a dalej do DK60. Droga w całości biegnie na terenie powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego.Edward Lewandowski (ur. 2 stycznia 1938 w Czarnocinku, zm. 8 sierpnia 2009 w Ciechanowie) – regionalista związany z Ciechanowem i ziemią ciechanowską.

  Położenie[]

  Według danych z roku 2007 Ciechanów miał obszar 32,51 km², w tym: użytki rolne: 58%, użytki leśne: 3%.

  Według danych z 1 stycznia 2010 r. powierzchnia miasta wynosiła 32,78 km². Miasto stanowi 3,08% powierzchni powiatu.

  W latach 1975–1998 miasto było stolicą województwa ciechanowskiego.

  Armia Ludowa (AL) – komunistyczna konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR) w okupowanej przez III Rzeszę Polsce, utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 stycznia 1944, która była formalnym zwierzchnikiem, ale faktycznie była nim Polska Partia Robotnicza. Pierwszym Naczelnym Dowódcą AL został mianowany Michał Żymierski, ps. „Rola”.Gmina Gołymin-Ośrodek (dawn. gmina Gołymin) - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie ciechanowskim.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.
  Tygodnik Ciechanowski - czasopismo ukazujące się w Ciechanowie od 1979 r. Obejmuje swoim zasięgiem 10 pobliskich powiatów osiągając największą sprzedaż w powiecie ciechanowskim, płońskim i mławskim. Łączny nakład wynosi powyżej 18 tys. egzemplarzy.
  Kościół Narodzenia NMP w parafii św. Józefa w Ciechanowie, dawny kościół farny, późnogotycki z pierwszej ćwierci XVI w.
  Marek Dukaczewski (ur. 9 kwietnia 1952 w Ciechanowie) – generał brygady Wojska Polskiego, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych.
  Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka składania dziesięciny obecna jest tylko w niektórych kościołach protestanckich.
  Powiat ciechanowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ciechanów.
  Ratusz w Ciechanowie – ratusz miasta Ciechanów w woj. mazowieckim, mieszczący się na północnej stronie rynku. Budynek powstał w 1844 r. według projektu architekta Henryka Marconiego w stylu neogotyckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.07 sek.