• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciało Kierownicze Świadków Jehowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Frederick William Franz (ur. 12 września 1893, zm. 22 grudnia 1992) – czwarty prezes Towarzystwa Strażnica. Urodził się w Convington w amerykańskim stanie Kentucky. W 1899 jego rodzina przeprowadziła się do Cincinnati. Tam w 1911 ukończył szkołę średnią. Później podjął studia na uniwersytecie w Cincinnati na wydziale humanistycznym. Chciał zostać kaznodzieją prezbiteriańskim. Uczył się greki w latach 1911-1913. Pod wpływem m.in. lektury Wykładów Pisma Świętego, pióra Russella postanowił odejść od kościoła prezbiteriańskiego i zostać Badaczem Pisma Świętego. Został ochrzczony 30 listopada 1913. Kilka miesięcy później opuścił uniwersytet i został kolporterem. W czerwcu 1920 został przyjęty do Betel w Brooklynie. Odbył kilka podróży służbowych by wspierać duchowo współwyznawców w różnych częściach świata. W październiku 1945 został wiceprezesem, a 22 czerwca 1977 prezesem Towarzystwa. Był też członkiem Ciała Kierowniczego. Jego bratankiem był również były członek Ciała Kierowniczego Raymond Franz.Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).
  Członkowie[]

  Obecni członkowie[]

  Samuel F. Herd (z lewej) przemawia na kongresie międzynarodowymCzuwajcie!” w Poznaniu w 2009 roku

  Członkami Ciała Kierowniczego są (w kolejności alfabetycznej):

 • Samuel F. Herd (ur. 1935) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pionierską w 1958 roku (w małej społeczności w Arkansas), a w latach 1965–1997 usługiwał w obwodzie i okręgu. Następnie wraz z żoną Glorią zostali członkami rodziny Betel w USA, gdzie pracował w Dziale Służby. Wspomagał także prace w Komitecie Służby. Jest Afroamerykaninem.
 • Geoffrey Jackson (ur. 1955 w Australii) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jako Świadek Jehowy został ochrzczony w 1968 roku. Służbę pionierską rozpoczął w lutym 1971 roku na Tasmanii. W czerwcu 1974 roku poślubił Jeannette (Jenny), z którą w latach 1979–2003 prowadził misje na wyspach Tuvalu, Samoa i Fidżi. Ponieważ nie było żadnego słownika języka tuvalu, wspólnie z żoną zaczął go tworzyć, opublikowali też podręcznik do gramatyki tego języka. Od kwietnia 2003 roku wraz z żoną podjął pracę w Betel, gdzie zajęli się przekładem publikacji biblijnych. Wkrótce potem Geoffrey Jackson został przyjęty w skład Komitetu Nauczania.
 • Stephen M. Lett (ur. 1949) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Rozpoczął służbę pionierską w grudniu 1966 roku a w latach 1967–1971 był członkiem rodziny Betel w USA. W październiku 1971 roku ożenił się i razem z żoną Susan rozpoczęli specjalną służbę pionierską. W latach 1979–1998 działał jako nadzorca obwodu. Od kwietnia 1998 roku razem z żoną ponownie podjął pracę w Betel. Pracuje w Komitecie Służby, wspomagał także prace w Komitecie Nauczania.
 • Gerrit Lösch (ur. 14 września 1941 w Austrii) – od 1 lipca 1994 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jako Świadek Jehowy został ochrzczony w 1959 roku. Pionierem został 1 listopada 1961 roku, a w latach 1963–1976 był nadzorcą okręgu i obwodu w Austrii. W latach 1965–1966 uczęszczał do 41 klasy Szkoły Gilead. W 1967 roku wziął ślub. W 1976 roku został powołany do Betel w Wiedniu, gdzie pozostał przez 14 lat. W latach 1993–1994 pracował w Komitecie Służby Ciała Kierowniczego w Brooklynie. Uchodzi za znawcę problematyki europejskiej w Ciele Kierowniczym (włada językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rumuńskim i włoskim).
 • Anthony Morris (ur. 1950) – od 1 września 2005 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Jako Świadek Jehowy został ochrzczony na kongresie „Imię Boże” w lipcu 1971 roku. Służbę pionierską rozpoczął w 1971 w USA, a w grudniu tego samego roku poślubił Susan, z którą razem prowadzili działalność pionierską do 1975 roku, kiedy urodził się im syn – Jesse. Po przerwie spowodowanej wychowywaniem Jessiego i drugiego syna – Paula, powrócili do służby pionierskiej w 1979 roku. Ich synowie zostali zaproszeni do służby w Betel, gdy skończyli 19 lat, a Anthony (który w międzyczasie pełnił funkcję nadzorcy obwodu) i Susan dołączyli do nich 1 sierpnia 2002 roku. W Betel pracował w Dziale Służby a następnie został przyjęty w skład Komitetu Służby.
 • Mark Sanderson (ur. 1965) – od 5 września 2012 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Służbę pionierską rozpoczął w 1983 roku w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. Od 1997 roku usługiwał w kanadyjskim, od roku 2000 w amerykańskim, a od 2008 roku filipińskim Betel. Od 2010 roku współpracował z Komitetem Służby Ciała Kierowniczego.
 • David H. Splane (ur. 1944) – od 2 października 1999 roku członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Od września 1963 roku pracował jako pionier. Następnie należał do 42 klasy Szkoły Gilead, by po jej ukończeniu zostać misjonarzem w Senegalu. Później przez 19 lat był nadzorcą obwodu w Kanadzie, a w 1990 roku przeniósł się wraz z żoną Lindą do Brooklynu, gdzie rozpoczął pracę w Komitecie Redakcyjnym i Komitecie Służby tamtejszego Betel. W 1998 roku powołano go na stanowisko pomocnika w Komitecie Redakcyjnym. Włada językiem angielskim i hiszpańskim.
 • Byli członkowie[]

  Lista zmarłych członków. W nawiasach podano lata usługiwania w Ciele Kierowniczym. Lista członków Ciała Kierowniczego do 1971 roku jest tożsama z listą członków 7-osobowego zarządu Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego „Strażnica” w Pensylwanii z wyłączeniem Haydena Covingtona, który nie uznawał siebie za namaszczonego duchem świętym.

  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.Lyman Alexander Swingle (ur. 6 listopada 1910 w Lincoln, stan Nebraska w USA, zm. 14 marca 2001 w Nowym Jorku) – członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.
 • Carey W. Barber (1977–2007)
 • John E. Barr (1977–2010)
 • William L. Barry (1974–1999)
 • John C. Booth (1974–1996)
 • Charles J. Fekel (1974–1977)
 • Frederick W. Franz (1971–1992) – czwarty prezes Towarzystwa Strażnica
 • George D. Gangas (1971–1994)
 • John O. Groh (1971–1975)
 • Milton G. Henschel (1971–2003) – piąty prezes Towarzystwa Strażnica
 • William K. Jackson (1971–1981)
 • Theodore Jaracz (1974–2010)
 • Karl F. Klein (1974–2001)
 • Nathan H. Knorr (1971–1977) – trzeci prezes Towarzystwa Strażnica
 • Guy H. Pierce (1999–2014)
 • Martin Pötzinger (1977–1988)
 • Hugo H. Riemer (1943–1965)
 • Albert D. Schroeder (1974–2006)
 • Grant Suiter (1971–1983)
 • Thomas J. Sullivan (1971–1974)
 • Lyman A. Swingle (1971–2001)
 • Daniel Sydlik (1974–2006)
 • Członkowie Ciała Kierowniczego, którzy zrezygnowali
 • Ewart C. Chitty (1974–1978)
 • Raymond Franz (1971–1980)
 • Leo K. Greenlees (1971–1984)
 • Komitety[]

  Ciało Kierownicze deleguje wiele swych uprawnień na 6 stałych komitetów. Koordynatorami komitetów są członkowie Ciała Kierowniczego. Komitety te to:

  Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansig, stanie Nowy Jork w USA. Obecnie mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Świadków Jehowy w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 września 2013 roku naukę zakończyła 135 klasa, którą ukończyło 48 studentów skierowanych do 24 krajów świata.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
 • Komitet Koordynatorów – składa się z koordynatorów pozostałych komitetów oraz sekretarza. Do jego zadań należy nadzór nad wszystkimi komitetami oraz udzielanie pomocy Świadkom Jehowy w sytuacjach nadzwyczajnych np. w czasie klęsk żywiołowych czy prześladowań religijnych, odpowiada za sprawy prawne (Dział Prawny), a także za kontakty z mediami (Biuro Informacji Publicznej).
 • Komitet Personalny – nadzoruje działalność Domów Betel na całym świecie.
 • Komitet Wydawniczy – nadzoruje wydawanie publikacji oraz pracę drukarni i funduszy z dobrowolnych datków. Odpowiada za budowę Biur Oddziałów oraz Sal Królestwa i Sal Zgromadzeń (Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany).
 • Komitet Służby – nadzoruje działalność ewangelizacyjną głosicieli, pionierów, starszych zboru, nadzorców podróżujących, misjonarzy oraz Komitetów Łączności ze Szpitalami). Zaprasza studentów do Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead i na Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa i przydziela im tereny do działalności. Opracowuje miesięcznik „Chrześcijańskie życie i służba – program zebrań” (poprzednio: „Naszą Służbę Królestwa”).
 • Komitet Nauczania – redaguje materiał na zgromadzenia, zebrania zborowe i dla członków rodziny Betel. Nadzoruje Szkołę Gilead, Kurs Służby Pionierskiej, Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa oraz przygotowuje filmy, słuchowiska oraz materiał do programu telewizji „JW Broadcasting”. Nadzoruje też Dział Podróży, który organizuje podróże dla misjonarzy i innych głosicieli pełniących specjalną służbę pełnoczasową na terenach zagranicznych.
 • Komitet Redakcyjny – redaguje materiał drukowany publikacji biblijnych, zatwierdza teksty dramatów biblijnych i szkice wykładów publicznych; zajmuje się oficjalną stroną internetową jw.org; nadzoruje pracę zespołów tłumaczy (ponad 3300 tłumaczy-wolontariuszy dokonujących tłumaczenia publikacji na przeszło 850 języków (oraz na przeszło 30 wydań brajlowskich) w ponad 300 placówkach tłumaczeń). Komitet Redakcyjny nadzoruje też dział Archiwum redakcyjne, który zajmuje się zachowaniem, dokumentowaniem i udostępnianiem historycznych dokumentów i przedmiotów dotyczących Świadków Jehowy oraz Dział Plastyczny.
 • Raymond Victor Franz (ur. 1922; zm. 2 czerwca 2010) – pochodził z rodziny, która od trzech pokoleń przynależała do Świadków Jehowy. Aktywny w Ciele Kierowniczym, od 1980 r. w konflikcie z późniejszymi władzami, tego samego roku zrezygnował z członkostwa w sprawowaniu nadzoru nad organizacją, rok później wykluczony ze społeczności Świadków Jehowy.Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (ang. The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom) – czasopismo religijne wydawane od lipca 1879 roku przez Towarzystwo Strażnica, oficynę wydawniczą Świadków Jehowy. Jest wydawane jednocześnie w 254 językach. Rocznik „Strażnicy” zawiera 18 numerów w dwóch wydaniach: wydanie dwumiesięczne „do rozpowszechniania” (osiąga przeciętny nakład około 59 000 000 egzemplarzy co czyni je czasopismem o najwyższym nakładzie na świecie) i „Strażnica” (wydanie do studium), która ukazuje się jako miesięcznik o przeciętnym nakładzie około 15 252 000 egzemplarzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” jest jedynym, regularnie wydawanym w około 50 językach periodykiem.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  William Lloyd Barry (ur. 20 grudnia 1916 w Nowej Zelandii, zm. 2 lipca 1999 na Hawajach) – członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.
  Biuro Główne Świadków Jehowy – ośrodek nadzorujący międzynarodową działalność Świadków Jehowy. Biuro Główne jest również siedzibą Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy. Od 1909 roku znajduje się w nowojorskim Brooklynie w Stanach Zjednoczonych. W 2017 roku planowane jest przeniesienie Biura Głównego do Warwick.
  Służba Informacji o Szpitalach (SIS; ang. Hospital Information Services) – jednostka organizacyjna powołana przez Świadków Jehowy w 1988 roku w celu nadzorowania pracy międzynarodowej sieci Komitetów Łączności ze Szpitalami. Służba ta powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów Świadków Jehowy ze środowiskiem medycznym.
  Hugo Henry Riemer (ur. 3 grudnia 1879 w Kramer w Nebrasce, zm. 31 marca 1965 w Nowym Jorku) – członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.
  Brooklyn – jeden z pięciu okręgów (boroughs) Nowego Jorku, oraz hrabstwo (county), w stanie Nowy Jork, o nazwie Kings. W 2010 roku liczył ok. 2 505 000 mieszkańców, co daje największą populację ze wszystkich okręgów Nowego Jorku.
  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  Tuvalu - język mieszkańców wysp Tuvalu, także nielicznych mieszkańców Niue, ok. 13 tys. mówiących (2002). Język zapisywany alfabetem łacińskim znacznie uproszczonym, podobnym do tego, w jakim zapisywany jest język kiribati. Posiada aglutynacyjną gramatykę, jednym z zapożyczeń w australijskim angielskim z jęz. tuvalu jest "tupuna" - przodek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.086 sek.