• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cięgnik

  Przeczytaj także...
  Dźwignica linotorowa - urządzenie dźwigowe w konstrukcji zbliżone do kolejki linowej. Składa się z wózka (wodzaka) lub wózków napędzanych cięgnem i podwieszonych na linach nośnych rozpiętych między wieżami. W zależności od zastosowanych wież dzielą się na:Wciągnik – urządzenie dźwignicowe zaliczane do grupy cięgników. Charakteryzuje się zwartą budową i zwykle niewielkimi gabarytami.
  Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.

  Cięgnik - urządzenie dźwigowe służące do przemieszczania przedmiotów stałych (nosiwa) w jakimś kierunku za pomocą cięgien linowych lub łańcuchowych i przy zastosowaniu zaczepu, zwykle haka lub chwytaka (na przykład elektromagnetycznego). Cięgnik może być napędzany siłą mięśni (cięgnik ręczny) lub silnikiem (cięgnik silnikowy). Cięgnik może być samodzielnym urządzeniem lub częścią innego urządzenia dźwigowego.

  Maszynoznawstwo - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej energetycznej i elektrycznej. Maszynoznawstwo obejmuje wiadomości o projektowaniu i eksploatacji:Wciągarka – cięgnik, w którym zespół mechanizmów jest zbudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą stanowić może rama (stała, przesuwana lub przejezdna). Służy do wciągania elementów, zwykle za pomocą liny lub łańcucha nawijających się na bęben wciągarki zwany kabestanem. Do większych ciężarów stosuje się wciągarki hydrauliczne o sile ciągnięcia do 300 kN.

  Ze względu na ruch nosiwa cięgniki dzielimy na:

 • przyciągarki - ruch nosiwa w kierunku do cięgnika
 • przenośne przyciągarki nazywane są przyciągnikami
 • wciągarki - ruch nosiwa w kierunku do cięgnika jak i od cięgnika przy wykorzystaniu siły ciężkości nosiwa
 • podwieszone wciągarki nazywane są wciągnikami
 • wodzarki - ruch nosiwa przy pomocy dwóch cięgien, jedno umożliwia ruch do cięgnika a drugie od cięgnika.
 • Ruch cięgna może być realizowany poprzez nawijanie na bębnie lub przewijanie przez bęben cierny lub tarczę.

  Przyciągarka - urządzenie dźwignicowe zaliczane do grupy cięgników. Stosowane do przetaczania wagonów oraz do przeciągania statków, barek na rzekach, śluzach czy w portach.Chwytak (budownictwo) - to osprzęt roboczy dźwignicy ustrojowej, maszyny ciągnikowej, służący do przeładunku materiałów masowych (sypkich lub w kawałkach) lub do kopania urobku przy dużych głębokościach. Do kopania służą chwytaki ciężkie, a przeładunku chwytaki normalne.

  Odrębną grupę cięgników stanowią cięgniki wielokrotne. Są to zespoły przyciągarek, wciągarek i wodzarek stanowiące jedną konstrukcję. Układy stosowane tam gdzie jest wymagane zapewnienie sprzężenia ruchów kilku cięgników. Można je spotkać w żurawiach masztowych, napędzie chwytaka czy dźwignicach linotorowych.

  Hak – urządzenie w postaci zakrzywionego pręta metalowego służące do zaczepiania, trzymania lub zawieszania na nim najczęściej ładunków. Stanowi wyposażenie najczęściej urządzeń dźwignicowych jako element zblocza lub zawiesia. W przeszłości haki były wykonywane poprzez odlewanie, obecnie poprzez kucie przeważnie matrycowe, w wykonaniu monolitycznym lub płytowym (haki płytowe).

  Zapoznaj się również z: Maszynoznawstwo.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.