• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cięcie - proces technologiczny

  Przeczytaj także...
  Palnik acetylenowo-tlenowy – urządzenie techniczne do spawania i cięcia metali. Wysoka temperatura osiągana jest w wyniku spalania mieszaniny acetylenu i tlenu wylatujących z dyszy palnika. Gazy przechowywane są osobno w wysokociśnieniowych butlach (acetylen w żółtej, czasami brązowej a tlen w niebieskiej), do których przymocowane są zawory redukcyjne, gaz transportowany jest za pomocą gumowych węży do palnika.Nożyce gilotynowe (gilotyna) – narzędzie do cięcia arkuszy blachy lub plików papierów po linii prostej. Składa się z dwu przylegających do siebie noży nachylonych w stosunku do siebie pod niewielkim kątem, ułożyskowanych zawiasowo lub przesuwających prostoliniowo w ten sposób, że przecinanie materiału odbywa się stopniowo, co zmniejsza siłę potrzebną do cięcia.
  Spawarka elektryczna – urządzenie służące do spawania, czyli łączenia elementów metalowych przy wykorzystaniu dodatkowego spoiwa, najczęściej w postaci elektrody. Złączenie następuje w wyniku nadtopienia materiału łączonego i elektrody, pod wpływem temperatury łuku elektrycznego powstającego między materiałem a elektrodą.

  Cięcie – jest operacją rozdzielania materiału. Cięcie może być wykonane poprzez usunięcie części materiału metodą obróbki ubytkowej lub bez jego usuwania metodą obróbki plastycznej.

  Rodzaje cięcia[]

 • obróbka plastyczna – rozdzielenie materiału następuje poprzez wytworzenia takiego stanu naprężenia w żądanym miejscu, aby nastąpiło pęknięcie obrabianego przedmiotu.
 • cięcie dwoma krawędziami tnącymi – za pomocą stempla i matrycy;
 • cięcie jedną krawędzią tnącą – np. przy okrawaniu odkuwek, wygładzaniu otworów;
 • cięcie gumą – wykrawanie na ostrych krawędziach wzornika ciśnieniem wywieranym przez warstwę gumy;
 • cięcie nożowe – zagłębienie się noża w materiale spoczywającym na miękkim podłożu: cięcie (sztancowanie) kartonu, skóry, filcu itp.;
 • przebijanie otworów – wraz z wywinięciem pękniętego brzegu;
 • inne rodzaje obróbki
 • cięcie metodami spawalniczymi – za pomocą spawarki elektrycznej lub palnika gazowego;
 • cięcie laserowe – wykorzystanie energii fotonów do odparowania/roztopienia przecinanego materiału;
 • cięcie plazmowe;
 • cięcie wodą – użycie strumienia wody o bardzo wysokim ciśnieniu do przecięcia materiału.
 • Sposoby przeprowadzania cięcia[]

 • cięcie na prasach za pomocą wykrojników;
 • cięcie na specjalnych maszynach (stosowane są np. nożyce gilotynowe, dziurkarki itp.), bez zmiany elementów tnących;
 • cięcie na nożycach krążkowych.
 • Zobacz też[]

 • dziurkacz
 • wykrojnik
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Marciniak Z.: Konstrukcja wykroników. WNT, 1971. Wyd. III str. 29. Klasyfikacja operacji cięcia.
 • Cięcie plazmowe - proces cięcia metali (stali, stopów aluminium, stopów miedzi itp.) przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe prowadzone jest w sposób zmechanizowany lub ręczny. Procesy cięcia zmechanizowanego dotyczą głównie cięcia przy zastosowaniu przecinarek CNC lub robotów przemysłowych. Źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się między elektrodą a materiałem obrabianym.Wykrawanie (potocznie sztancowanie) – czynność introligatorska polegająca na wykrawaniu z arkusza (lub stosu arkuszy) papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego o skomplikowanych kształtach, których nie można uzyskać za pomocą zwykłego krojenia na gilotynie introligatorskiej; jest to również jedna z metod obróbki plastycznej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obróbka ubytkowa - rodzaj obróbki materiałów metalowych i innych polegający na nadawaniu określonych cech (kształtu, wymiarów, chropowatości) poprzez usuwaniu nadmiaru materiału, czyli naddatku .
  Dziurkacz – urządzenie służące do robienia otworów w np. kartce papieru. Najczęściej w celu późniejszego umieszczenia ich w segregatorze. Dziurkacz najczęściej wykorzystuje zasadę działania dźwigni.
  Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym czynniku tnącym, który w przypadku cięcia laserowego stanowi gorący promień lasera oraz gaz techniczny o dużej czystości. W zależności od stosowanego urządzenia (przede wszystkim jego mocy) cięcie przeprowadza się na trzy sposoby: metodą spalania, stapiania lub sublimacji.
  Wykrojnik – stosowane w poligrafii, w masowej produkcji, narzędzie do wycinania określonego kształtu z arkusza zazwyczaj zadrukowanego – płaszczyzna z trwale umocowanymi ostrzami jest przyciskana do zadrukowanego papieru i jednym uderzeniem wycina z arkusza cały złożony wzór np. siatkę pudełka. Często listwom tnącym (noże tnące, noże sztancujące) towarzyszą listwy bigujące (bigi), a czasami listwy perforujące (noże perforujące).
  Odkuwka – produkt końcowy uzyskiwany w procesie plastycznego kształtowania metali. W zależności od rodzaju technologii obróbki plastycznej odkuwka może być: matrycowa (uzyskana w procesie kucia matrycowego) lub swobodna (uzyskana w procesie kucia swobodnego). Produkt końcowy procesu walcowania również może być nazwany odkuwką. Materiał wsadowy, z którego powstaje odkuwka, nazywany jest przedkuwką.
  Obróbka plastyczna – metoda obróbki metali i ich stopów polegająca na wywieraniu narzędziem na obrabiany materiał nacisku przekraczającego granicę jego plastyczności, mającego na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu, a także zmianę struktury powodująca zmianę właściwości. Proces kształtowania może przebiegać w warunkach: na gorąco, na półgorąco lub na zimno. Klasyfikacja ta zależy od temperatury rekrystalizacji (odkuwki) odkształcanego metalu, a także – precyzyjniej – od prędkości odkształcenia w odniesieniu do prędkości rekrystalizacji. Ze względu na sposób odkształcenia, rozróżnia się głównie:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.109 sek.