• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ciąża trojacza

  Przeczytaj także...
  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA.Poród (również rozwiązanie, narodziny) – u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy wydalenie płodu i łożyska z macicy samicy kończące ciążę.
  Ciąża bliźniacza, bliźnięta, dwojaczki – rodzaj ciąży wielopłodowej, w której w macicy rozwijają się jednocześnie dwa płody.

  Ciąża trojacza – ciąża, w której rozwijają się trzy płody jednocześnie. U człowieka ciąża trojacza przypada raz na 6500 porodów.

  Trojaczki jednojajowe[]

  Trojaczki jednojajowe

  Trojaczki jednojajowe urodzą się, gdy jedna zapłodniona komórka jajowa dzieli się na dwie części, a jedna z tych części znów się dzieli na dwie kolejne części. Trojaczki takie mają takie same cechy, co u bliźniąt jednojajowych - czyli mają wygląd prawie identyczny, posiadają ten sam materiał genetyczny, są tej samej płci i mogą mieć podczas okresu zarodkowego wspólne łożysko. Taki poród wypada bardzo rzadko, raz na 500 000 porodów, jest to najrzadsza ciąża trojacza.

  Łożysko (łac. placenta) – przejściowy narząd płodowy występujący u ssaków łożyskowych, który tworzy się dzięki kosmkom kosmówki zagłębiających się w ścianie macicy, łączących się z błoną ściany tego narządu. Za pomocą łożyska zarodek otrzymuje z krwi matki pokarm i tlen, a oddaje dwutlenek węgla oraz zbędne produkty przemiany materii.Zapłodnienie – połączenie się komórek rozrodczych (komórki męskiej i żeńskiej) w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.

  Trojaczki dwujajowe[]

  Trojaczki dwujajowe urodzą się z zapłodnienia dwóch komórek jajowych, z których jedna dzieli się na dwie oddzielne części. Są to para bliźniąt jednojajowych urodzona z jednej komórki jajowej oraz trzeci, różniący się od pary, osobnik z drugiej komórki jajowej. Mogą być wszystkie tej samej płci lub różnej (para bliźniąt jednojajowych jest zawsze tej samej płci, trzeci płód może być dowolnej płci). Jest to najczęstsza postać ciąży trojaczej.

  Komórka jajowa, jajo (łac. ovum) – gameta żeńska u zwierząt i roślin. Cytoplazma komórki jajowej jest nazywana ooplazmą.

  Trojaczki trzyjajowe[]

  Trojaczki trzyjajowe urodzą się z zapłodnienia trzech komórek jajowych, każdej z nich zapłodnionej innym plemnikiem. Mają różny kod genetyczny, więc podobieństwo między nimi będzie takie samo jak zwykłego rodzeństwa - to znaczy mogą, lecz nie muszą różnić się płcią i wyglądem.

  Zobacz też[]

 • ciąża bliźniacza • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.