• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chylonia

  Przeczytaj także...
  Ulica Morska w Gdyni – część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta. Liczy ona ok. 8,3 km długości. Prowadzi od centrum Gdyni do granicy z Rumią. Biegnie przez dzielnice: Działki Leśne (na bardzo krótkim odcinku), Grabówek, Leszczynki, Chylonię oraz Cisowę. Pełni także funkcję trasy przelotowej dla tych oraz dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.Trójmiejski Park Krajobrazowy (kaszb. Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha położony w woj. pomorskim. Obejmuje tereny leśne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenów Sopotu i Gdańska.
  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Chylonia (kaszb. Chëlonô, niem. Kielau) – największa pod względem liczby mieszkańców dzielnica Gdyni – w 2010 r. zamieszkiwało ją 25 599 osób. Zabudowę stanowią głównie bloki mieszkalne i domy jednorodzinne (na południe od torów kolejowych) oraz tereny przemysłowe i kolejowe (na północ od torów).

  Ulica Chylońska w Gdyni – ulica w gdyńskich dzielnicach: Chylonia i Cisowa. Stanowi wewnętrzną drogę średnicową dla tych dzielnic. Ma ona długość 3,6 km i przez większą część trasy prowadzi równolegle do ul. Morskiej, z którą też łączy się z obu stron.Mikołaj z Miry, znany również jako Mikołaj z Bari lub Święty Mikołaj Cudotwórca, gr Άγιος Νικόλαος από τα Μύρα της Λυκίας, cs. Swiatitiel Nikołaj, archijepiskop Mirlikijskij, czudotworec (ur. ok. 270 w Patarze w Azji Mniejszej, zm. ok. 345 lub 352) – biskup Miry w dzisiejszej Turcji. Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, gdzie tytułowany jest mianem św. Mikołaja Cudotwórcy.
  Plan dzielnicy

  Położenie[]

  Graniczy z dzielnicami: Cisową, Pogórzem, Pustkami Cisowskimi, Demptowem i Leszczynkami. Swoimi granicami obejmuje tereny wzdłuż ul. Morskiej (głównej arterii komunikacyjnej miasta) od wysokości ul. Komierowskiego do ul. Południowej oraz wzdłuż dwóch równoległych do Morskiej ulic: Chylońskiej i Hutniczej. Swój początek ma w Chyloni ważny ciąg komunikacyjny – Obwodnica Trójmiasta. W granicach Chyloni znajdują się także przystanki SKM: Gdynia Chylonia i Gdynia Leszczynki oraz wagonownia PKP.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Główna arteria komunikacyjna Trójmiasta – umowna nazwa trasy przelotowej, przecinającej wszystkie trzy miasta wchodzące w skład Trójmiasta oraz miasta doń przylegające: Pruszcz Gdański, Rumię i Redę. Charakteryzuje się brakiem jednolitej numeracji, składa się z kilku dróg o różnej klasie oraz nosi różne nazwy zależnie od miejsca, w którym się znajduje.

  Chylonia położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów leśnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Chylonką. W dzielnicy znajdują się liczne tereny zielone, w tym Park Kiloński.

  Współczesne centrum dzielnicy zlokalizowane jest w rejonie skrzyżowań ul. Kartuskiej z ul. Morską i Chylońską. W ich sąsiedztwie znajdują się, m.in. dworzec kolejowy Gdynia Chylonia, poczta, a także najwyższy budynek mieszkalno-usługowy w tej części miasta – Dom Towarowy "Chylonia". Historyczne centrum Chyloni stanowią natomiast okolice kościoła pw. Św. Mikołaja – rejon ulic Chylońskiej, Młyńskiej, św. Mikołaja i Opata Hackiego.

  Chylonka – potok o długości 3,2 km w Gdyni. Początek potoku znajduje się w południowej części dzielnicy Chylonia, gdzie źródła zlokalizowane są w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego, wypływając wartkim strumieniem z sąsiadujących z dzielnicą lasów. Następnie w Pradolinie Redy-Łeby płynie między innymi uregulowanym korytem przez Park Kiloński i dalej skanalizowany dociera na torfowe łąki, gdzie pod wpływem silnej działalności ludzkiej włącza się do rozległego systemu kanałów i rowów melioracyjnych. Końcowy odcinek potoku to obecnie kanał portowy, do którego wpada Chylonka.Gotenhafen (w niem. dosłownie Port Gotów) – wprowadzona przez niemieckich okupantów nazwa Gdyni, funkcjonująca w latach 1939-1945.

  Historia[]

  Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w 1414 roku. Historyczne nazwy Chyloni to: Kylow, Chyłowo i Chilona. W okresie rozbiorów jako wioska Kielau, ponownie podczas okupacji Niemcy zmienili nazwę dzielnicy na Kielau. W czasach zaboru pruskiego wieś położona w połowie drogi między wsiami Gdingen (Gdynia) i Ziessau (Cisowa), był tu duży folwark. W granice Gdyni, mimo sprzeciwów Rady Gminnej, wieś włączona została w 1930 roku. Najstarsza część Chyloni znajduje się w okolicach kościoła pw. Św. Mikołaja (obecny budynek pochodzi z XIX w.) – ta część dzielnicy jest dziś często błędnie zaliczana do pobliskich Leszczynek (z powodu istnienia w tej części dzielnicy przystanku SKM, Gdynia Leszczynki). Budowa pod koniec XIX stulecia dworca kolejowego (była to pierwsza stacja kolejowa na terenie obecnej Gdyni) spowodowała rozbudowę wsi w kierunku zachodnim i powstanie obecnego centrum Chyloni – nazywanego wówczas Chylońską Piłą. Do dziś w Chyloni zachowało się wiele budynków z przełomu XIX i XX wieku.

  Ballada o Janku Wiśniewskim – ballada opisująca zastrzelenie Zbyszka Godlewskiego 17 grudnia 1970 w Gdyni, a w szerszym kontekście wydarzenia Grudnia 1970.Cisowa (kaszb. Cësowô, niem. Ciessau/Ziessau) – najdalej na północny zachód wysunięta dzielnica Gdyni. Całą dzielnicę przecina, niemal dokładnie na pół, Potok Cisowski zwany również Cisowianką. Nad Cisową góruje Długa Góra osiągając w najwyższym punkcie 134 m n.p.m. Graniczy z Rumią.

  Ciekawostki[]

  Chylonia wzmiankowana jest w Balladzie o Janku Wiśniewskim, patriotycznej pieśni o tragicznych wydarzeniach podczas gdyńskiego Grudnia 1970.

  Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Chylonia w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom I (Aa – Dereneczna) z 1880 r.
 • Strona internetowa dzielnicy
 • Historia Chyloni na portalu trojmiasto.pl
 • Tak powstawały blokowiska. Gdyńskie osiedla na zdjęciach sprzed 40 lat
 • Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa, wypadki grudniowe, masakra na Wybrzeżu – protesty robotników w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (demonstracje, protesty, strajki, wiece, zamieszki) głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, stłumiony przez milicję i wojsko.Leszczynki – dzielnica Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Chylonia (od północy), Śródmieście (od wschodu), Grabówek (od południa) oraz Pustki Cisowskie-Demptowo (od zachodu). Rozciąga się wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku od ul. Komierowskiego (IV LO) do ul. Kalksztajnów (dawne tory kolejowe do jednostki wojskowej).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście (identyfikator literowy – SKMT, cyfrowy – 1351) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, zarządzające wydzielonym systemem kolei miejskiej głównie na terenie aglomeracji Trójmiasta. Część kursów łączy ją ze Słupskiem, co de facto czyni go także przewoźnikiem regionalnym.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Pustki Cisowskie (kaszb.Cësowsczé Pùstkòwié lub Pùstkòwié) – osiedle na terenie Gdyni, tworzące wspólnie z Demptowem i Marszewem dzielnicę o nazwie Pustki Cisowskie-Demptowo. Wraz z Cisową, Pustki Cisowskie zostały włączone w obszar miasta w 1935 roku. Występuje tam zabudowa zarówno jednorodzinna, jak i bloki mieszkalne.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
  Pogórze (kaszb. Pògòrzé) – dzielnica Gdyni powstała przez przyłączenie części wsi Pogórze. Dzieli się na Pogórze Górne oraz Pogórze Dolne. Położona jest na południowym skraju wysoczyzny moreny płaskiej zwanej Kępą Oksywską, otoczonej pradolinami rzeki Redy i Chylonki w mezoregionie Pobrzeże Kaszubskie. Tereny te są atrakcyjne turystycznie z racji wspaniałych krajobrazów, unikatowych form ukształtowania terenu i bogactwa świata przyrody.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Trójmiasto (kasz. Trzëgard) – policentryczny ośrodek metropolitalny, obejmujący trzy połączone miasta: Gdańsk, Gdynię i Sopot. Stanowi także śródmiejski obszar aglomeracji gdańskiej zwanej też trójmiejską. Położony w północnej Polsce, nad Zatoką Gdańską obejmuje obszar o powierzchni 414,38 km². Głównym ośrodkiem miejskim tej jednostki przestrzennej jest Gdańsk, będący także siedzibą władz województwa pomorskiego. Według danych z 31 grudnia 2010 Trójmiasto miało 742,4 tys. mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.