• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chudów - województwo śląskie

  Przeczytaj także...
  Spichlerz w Chudowie – dawny budynek gospodarczy należący do zespołu zabytkowego w Chudowie, zbudowany pod koniec XVIII wieku. Budynek jest dwukondygnacyjny, i przykryty dachem mansardowym z lukarnami. W latach 90. XX wieku dach uległ zawaleniu, w wyniku którego zniszczona została cała konstrukcja nośna oraz stropy. W wyniku prac rozpoczętych pod koniec lat 90., został zrekonstruowany mansardowy dach, a w 2002 r. udało się odtworzyć drewnianą konstrukcję nośną i stropy. Na chwilę obecną, jak w dawnych czasach, spichlerz pełni funkcje magazynowe. Fundacja Zamek Chudów planuje urządzić w tym budynku stylowy pensjonat, sporządzona już została dokumentacja projektowa adaptacji spichlerza.Gmina Chudów – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. śląskim, katowickim i stalinogrodzkim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy był Chudów.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Chudów (niem. Chudow, Chutow) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Gierałtowice.

  W latach 1945-54 siedziba gminy Chudów. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Nazwa[]

  W 1295 w księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Cudow.

  Zabytki[]

 • Zamek – częściowo odbudowane ruiny renesansowego zamku z lat trzydziestych XVI wieku, wzniesionego przez szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic (vel Gierałtowski z Gierałtowic, z Domu Saszowskich herbu Saszor) na miejscu wcześniejszego obiektu drewnianego. Obiekt murowany z kamienia i cegły, pierwotnie na planie prostokąta, z dziedzińcem centralnym z krużgankami i studnią. W 2004 roku odbudowano zamkową wieżę, w której mieści się obecnie małe muzeum, prezentujące zabytki z badań archeologicznych obiektu.
 • Spichlerz – murowany budynek z końca XVIII wieku, dwukondygnacyjny na planie prostokąta, przekryty dachem mansardowym.
 • Inne obiekty[]

  Kościół parafialny
 • Szkoła podstawowa im. Witolda Budryka
 • Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
 • Izba regionalna "Izba łod Starki"
 • Turystyka[]

  Przez wieś przebiegają szlaki turystyczne:

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
 • szlak turystyczny czerwonySzlak Bohaterów Wieży Spadochronowej
 • szlak turystyczny żółtySzlak Okrężny Wokół Gliwic
 • szlak turystyczny zielonySzlak Krawędziowy GOP
 • Przypisy

  Zobacz też[]

 • Zamek w Chudowie
 • Linki zewnętrzne[]

 • Zamek w Chudowie
 • Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Marcin Bielski, Marcin Wolski herbu Prawdzic (ur. ok. 1495 we wsi Biała pod Pajęcznem w ziemi Sieradzkiej, zm. 18 grudnia 1575) – żołnierz, historyk, renesansowy poeta satyryczny, pisarz i tłumacz.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dach mansardowy - typ dachu łamanego, w którym każda z połaci składa się z dwóch części: górnej - o mniejszym kącie nachylenia oraz dolnej - stromej, co zwiększa możliwości użytkowania poddasza. Dach mansardowy może być dachem dwu- lub czterospadowym.
  Szymon (Simon) Okolski herbu Rawicz, inne formy nazwiska: Fr. Simon de Camenacia, (ur. 1580 w Kamieńcu Podolskim, zm. 10 czerwca 1653 we Lwowie) — polski dominikanin, teolog, historyk i heraldyk.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Gmina Gierałtowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Studnia – pionowe (czasami skośne) ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub kopany, sięgający do poziomu wodonośnego.
  Zamek w Chudowie – ruiny renesansowego zamku w Chudowie z lat 30. XVI wieku, wzniesionego przez Jana Gierałtowskiego na miejscu drewnianej wieży obronnej. Obiekt murowany z kamienia i cegły, pierwotnie na planie prostokąta, z dziedzińcem centralnym z krużgankami i studnią. Założenie posiadało dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne, przekryte wysokimi dachami dwuspadowymi oraz czworoboczną, pięciokondygnacyjną wieżę, przekrytą wysokim dachem czterospadowym, z wejściem głównym od strony południowo-zachodniej z drewnianym mostem nad fosą zamkową. Szósta kondygnacja została dodana podczas XIX-wiecznej przebudowy, dokonanej przez ówczesnego właściciela zamku - Aleksandra von Bally.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.