• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chrześcijaństwo  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Chrześcijańskie wyznania wiary lub symbole wiary, to zazwyczaj krótkie i zwięzłe, układane przez wspólnotę uczniów Chrystusa zbiory podstawowych prawd wiary. Tradycja spisywania krótkich formuł wyznania wiary sięga czasów apostolskich, szereg z nich można odnaleźć już w pismach nowotestamentalnych.Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:
  Uwagi
  1. Do ostatniej pozycji zalicza się również różnego rodzaju sekty pochodzenia chrześcijańskiego. Por. J. Gründler, Sects, Christian, w: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, Cornelius Ernst, K. Smyth (red.). T. 6. Londyn: Burns & Oats, 1970, s. 51-61. ISBN 0-223-97683-0.

  Przypisy

  1. Jerzy Pilikowski: Podróż w świat filozofii. Kraków: WAM, 2008, s. 115. ISBN 978-83-7505-095-0.
  2. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem (Kyrios), i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
  3. Por. K. Rahner, Bible – B. Theology, w: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, Cornelius Ernst, K. Smyth (red.). Wyd. 5. T. 1. Londyn: Burns & Oats, 1970, s. 172. ISBN 0-85532-142-3.
  4. Pascha Pana sercem chrześcijaństwa. W: Chrześcijaństwo ponownie odkrywane [on-line]. mateusz.pl. [dostęp 2012-07-25].
  5. Dz 26, 28 (pol.). biblia.deon.pl. [dostęp 2015-04-27].
  6. Zrozumieć mowę symboli chrześcijańskich. W: Przewodnik Katolicki [on-line]. rakowiecka.jezuici.pl. [dostęp 2012-07-25].
  7. Christianity’s status as monotheistic is affirmed in, amongst other sources, the Catholic Encyclopedia (article „Monotheism”); William F. Albright, From the Stone Age to Christianity; H. Richard Niebuhr; About.com, Monotheistic Religion resources; Kirsch, God Against the Gods; Woodhead, An Introduction to Christianity; The Columbia Electronic Encyclopedia Monotheism; The New Dictionary of Cultural Literacy, monotheism; New Dictionary of Theology, Paul, s. 496–499; Meconi. „Pagan Monotheism in Late Antiquity”. p. 111f.
  8. Biblia „nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27) „niezbadane Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi […], albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko” (Rz 11,33–36).
  9. Por. Christianity. W: Encyclopaedia Britannica. T. 5. s. 693 i 698-699.
  10. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej (pol.). teologia.pl. [dostęp 2001-08-12].
  11. Por. W. Myszor: Arianizm. W: Religia. Encyklopedia PWN. T. 1. s. 327.
  12. Por. M. Schmaus, Holy Spirit, w: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, C. Ernst OP, K. Smyth (red.), A. Darlap (red. odp.). Wyd. 4. T. 3. Londyn: Burns & Oats, 1973, s. 53-61. ISBN 0-85532-144-X.
  13. Syn Boży stał się człowiekiem – Katechizm Kościoła Katolickiego. opoka.org.pl. [dostęp 2013-12-15].
  14. o tym, co po drugiej stronie. opoka.org.pl. [dostęp 2013-12-15].
  15. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. liturgia.wiara.pl. [dostęp 2010-09-26].
  16. Religie świata. Encyklopedia, red. J. Rawicz i in., Kraków [s.a.]. ISBN 83-89651-96-3. ISBN 84-9819-221-8.
  17. BibliaMt 22,37-40 Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.
  18. Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych (Mk 12, 28–31).
  19. Biblia Kpł 19,18 Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
  20. Czego uczy mnie krzyż?. wiara.pl. [dostęp 2010-02-19].
  21. CIA – The World Factbook – Religions (ang.). cia.gov, 2007. [dostęp 2010-09-09].
  22. Christianity Today – General Statistics and Facts of Christianity
  23. Is the Protestant Church Fragmented? A Response to Pastor Doug Wilson (2 of 2)
  24. Kościół podaje 7% ochrzczonych z kapelusza! | Portal www.wystap.pl – robimy to czego nie chce robić GIODO.
  25. Wyznania religijne w Polsce 2006-2008, s. 9-10, 16-17, GUS, Warszawa 2010.
  26. Konrad Sawicki: Czy apostazja wyklucza z Kościoła. deon.pl, 2013-05-09. [dostęp 10 maja 2013].
  27. Church of Sweden’s Nonbelievers
  28. Salt Lake Tribune: Keeping members a challenge for LDS church
  29. PEW Forum: Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population
  30. [1]
  31. Fronda: Ubywa ateistów. Chrześcijanie rozwijają się najszybciej
  32. Por. M.-J. le Guillou, Church – I-History of Ecclesiology, w: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, C. Ernst, K. Smyth (red.). Wyd. 5. T. 1. Londyn: Burns & Oats, 1973, s. 314. ISBN 0-85532-142-3.
  33. Por. H. Küng, Council – I-Theology, w: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, Cornelius Ernst, K. Smyth (red.). Wyd. 5. T. 2. Londyn: Burns & Oats, 1970, s. 9. ISBN 0-85532-142-1.
  34. Por. J.N. Gignac, Anatema, w: Catholic Encyclopedia (1913): ...anatema była głównie ogłaszana przeciwko heretykom. Wszystkie synody i sobory, od soboru nicejskiego I do Watykańskiego I, formułowały swoje kanony dogmatyczne następująco: „Jeśli ktoś mówi... niech będzie «anatema» (wyłączony ze społeczności wierzących)”. Jednak, chociaż w ciągu pierwszych wieków anatema zdawała się nie być czymś różnym od orzeczenia o ekskomunice, na początku VI w. zrobiono rozróżnienie pomiędzy jednym a drugim.
  35. O. Engels, Council – II. History, w: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, Cornelius Ernst, K. Smyth (red.). Wyd. 5. T. 2. Londyn: Burns & Oats, 1970, s. 12. ISBN 0-85532-142-1.
  36. Katarzyna Śniatkowska: Religie świata (pol.). geografia.na6.pl. [dostęp 2013-12-30].
  37. Craig S. Campbell: Images of the New Jerusalem: Latter Day Saint Faction Interpretations of Independence, Missouri. Knoxville: University of Tennessee Press, 2004, s. 30. ISBN 1-57233-312-X.
  38. Christopher Knight, Robert Lomas, Klucz Hirama, rozdział Chrystus wolnomularz, Constanti, 2006.
  39. Raport dotyczy okresu 2009-2010.
  40. Masakry Chrześcijan Przegląd, Nr 11/2010. ISSN 1509-3115
  41. 170 tys. chrześcijan oddaje życie za wiarę. rp.pl, 2011-01-27. [dostęp 27 stycznia 2011].
  42. Ewa K. Czaczkowska: Giną za wiarę w Chrystusa. rp.pl, 2008-11-21. [dostęp 27 stycznia 2011].
  43. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną świata – Onet Wiadomości.
  44. FAZ: chrześcijanie są prześladowani. rp.pl, 2010-01-24. [dostęp 27 stycznia 2011].
  45. Anna Słojewska, Wojciech Lorenz: UE broni nękanych za wiarę. rp.pl, 2010-01-22. [dostęp 27 stycznia 2011].
  46. Anna Słojewska: Chrześcijanie w Europie są dyskryminowani. rp.pl, 2012-10-03. [dostęp 6 października 2012].
  47. Jacek Dziedzina. Sól w oku. „Gość Niedzielny”. nr 5 rok LXXXVIII, s. 32-34, 6 lutego 2011. ISSN 01377604. 
  48. Strona z raportem/.
  49. Chrześcijanie dyskryminowani w Europie. 2011-02-07. [dostęp 2011-02-09].
  50. Podstrona audycji Kirche in Not.
  51. Ewa K. Czaczkowska: Egipt – plaża i gwałty na chrześcijankach. rp.pl, 2012-11-10. [dostęp 10 listopada 2012].
  52. Por. Bristow P.: Sexuality, Gender and Feminism. s. 294-384. ISBN 978-1-871217-98-8..
  53. Por. E. Stein: The Significance of Woman’s Intrinsic Value in National Life. s. 255-258.
  54. Por. Bristow P.: Sexuality, Gender and Feminism. s. 298-300. ISBN 978-1-871217-98-8.

  Bibliografia[]

 • Gründler J.: Sects, Christian. W: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, Cornelius Ernst, K. Smyth (red.). T. 6. Londyn: Burns & Oats, 1970, s. 51-61. ISBN 0-223-97683-0.
 • Christianity. W: Encyclopaedia Britannica. T. 5. Londyn-Chicago-Genewa-Sydney-Toronto: 1964, s. 693-700.
 • K. Rahner: Bible – B. Theology. W: Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology. K. Rahner SJ, Cornelius Ernst, K. Smyth (red.). Wyd. 5. T. 1. Londyn: Burns & Oats, 1970, s. 172. ISBN 0-85532-142-3.
 • „Religie świata”, PWN, Warszawa 2006 ISBN 83-01-14645-1
 • Bristow P.: Sexuality, Gender and Feminism. W: Tenże: Christian Ethics and the Human Person. Truth end Relativism in Contemporary Moral Theology. Oxford: Family Publications – Maryvale Institute, 2009, s. 384. ISBN 978-1-871217-98-8.
 • Stein E.: The Significance of Woman’s Intrinsic Value in National Life. W: Tenże: Pisma Zebrane. Washington: ICS Publications, 1996, s. 255-258.
 • List do Rzymian [Rz lub Rzym] – jeden z listów Nowego Testamentu autorstwa apostoł Pawła. List został napisany najprawdopodobniej pod koniec trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła w Koryncie w latach 57/58 n.e. Adresatem listu była rzymska gmina chrześcijańska. Diofizytyzm – kierunek w teologii chrześcijańskiej przyjmujący, że jedna osoba Jezusa Chrystusa posiada dwie oddzielne natury - boską i ludzka, które tworzą unię hipostatyczną. Pogląd przeciwny monofizytyzmowi, którego zwolennikom z kolei diofizytyzm wydawał się być formą nestorianizmu.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sobór efeski – trzeci sobór powszechny, zwołany w Efezie przez cesarza Teodozjusza II w 431, w celu zakończenia sporu wywołanego przez Nestoriusza dotyczącego rozumienia osoby Jezusa i tytułu Marii z Nazaretu, Theotokos (Bogarodzica).
  Dekalog (stgr. δεκάλογος dekalogos, dziesięć słów) inaczej Dziesięć przykazań (w tradycji żydowskiej Dziesięć Oświadczeń עשרת הדיברות, Aseret ha-Dibrot) – zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następnie przejęty przez chrześcijan, dla których spełnia się on w Jezusie Chrystusie (Por. Mt 5,17-19) poprzez tajemnicę paschalną.
  Unia kościelna – związek dwóch Kościołów (lub ich części) oparty na wspólnocie tradycji, liturgii, doktryny i organizacji (bądź niektórych z tych elementów).
  Prześladowania chrześcijan – zjawisko występujące na przestrzeni wieków w wielu krajach, polegające na mniej lub bardziej otwartej walce z chrześcijaństwem i jego wyznawcami. Prześladowcy posługiwali się różnymi metodami: w pierwszych wiekach chrześcijaństwa często uciekali się do fizycznej eksterminacji, co ma miejsce także obecnie w wielu krajach Trzeciego Świata.
  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.
  Wielka schizma – rozłam w chrześcijaństwie na Kościół wschodni i zachodni. Za symboliczną datę tego wydarzenia przyjmuje się rok 1054.
  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.073 sek.