• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chrząszcze drapieżne

  Przeczytaj także...
  Noteridae – rodzina wodnych chrząszczy z podrzędu Adephaga, zaliczana do grupy Hydradephaga. Dawniej traktowana jako podrodzina w rodzinie pływakowatych.Flisakowate (Haliplidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy należąca do grupy chrząszczy wodnych. Są rozprzestrzenione na całym świecie. W Polsce występuje 19 gatunków.
  Chrząszcze (Coleoptera) tworzą najliczniejszy rząd owadów. Dotychczas opisano ok. 450 tysięcy współcześnie żyjących gatunków. W tej liczbie zawiera się około 6200 występujących w Polsce.

  Chrząszcze drapieżne (Adephaga) – drugi pod względem liczebności podrząd chrząszczy (Coleoptera). Obejmuje około 40 tys. gatunków, z czego 672 odnotowano w Polsce.

  Przedstawiciele Adephaga występują w różnych środowiskach. Większość prowadzi drapieżniczy tryb życia. Odżywiają się owadami, pierścienicami i ślimakami. Tylko nieliczne przeszły wtórnie na pokarm roślinny.

  Ciało dorosłych osobników jest zwykle wydłużone, grzbiet wypukły. Zazwyczaj mają dobrze zaznaczone szwy notopleuralne na spodniej stronie przedplecza. Tylne skrzydła niektórych Adephaga są zredukowane, zachowują jednak przynajmniej kilka żyłek poprzecznych.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda, z gr. gaster – brzuch + pous – noga) – jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce.

  Rodziny[]

 • Amphizoidae
 • Aspidytidae
 • Carabidaebiegaczowate
 • Dytiscidaepływakowate
 • Gyrinidaekrętakowate
 • Haliplidaeflisakowate
 • Hygrobiidae – mokrzelicowate
 • Meruidae
 • Noteridae
 • Rhysodidae – zagłębkowate
 • Trachypachidae
 • oraz kilka rodzin wymarłych.

  Zobacz też[]

 • Systematyka chrząszczy,
 • chrząszcze Polski.
 • Przypisy

  1. Adephaga, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. i Skibińska E. (red.). T. I. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2004. ISBN 83-88147-04-8.
  3. Czesław Jura: Bezkręgowce : podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14595-8.
  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Systematyka chrząszczy – artykuł ten zawiera krótką historię systematyki rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz obecny, wciąż chwiejny, stan wiedzy na ten temat.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krętakowate (Gyrinidae) – rodzina wodnych chrząszczy z podrzędu drapieżnych, wchodząca w skład kladu Hydradephaga. Przystosowane do życia na powierzchni wody, gdzie pływają tworząc po torze kolistym lub spiralnym. Obejmują około 900 gatunków. Rozprzestrzenione na całym świecie.
  Biegaczowate (Carabidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy (Coleoptera) obejmująca ponad 30 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje ponad 500. Nauką o chrząszczach biegaczowatych jest karabidologia.
  Chrząszcze, tęgopokrywe (Coleoptera) – jeden z najliczniejszych rzędów owadów (Insecta). Obejmuje 400–450 tys. znanych nauce gatunków. W Polsce stwierdzono około 6200 gatunków. Szacuje się, że liczba nieopisanych gatunków może sięgać kilku milionów. Chrząszcze to zwierzęta kosmopolityczne, zamieszkujące najrozmaitsze środowiska i strefy klimatyczne. Mogą być roślinożerne, drapieżne, padlinożerne, wszystkożerne, mogą zamieszkiwać zarówno ląd jak i wody słodkie.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Aspidytidae – rodzina chrząszczy drapieżnych (Adephaga) utworzona w 2002 roku na podstawie badania chrząszczy różniących się znacznie od wszystkich współcześnie występujących rodzin. Budową przypominają znane jedynie z zapisu kopalnego jury i kredy †Liadytidae. Typem nomenklatorycznym nowej rodziny jest rodzaj Aspidytes, a jego gatunkiem typowym Aspidytes niobe opisany z Afryki Południowej, choć pierwsze okazy – zaliczone do pokrewnego gatunku Aspidytes wrasei – odkryto wcześniej na terenie Chin. Nazwa rodziny wywodzi się od greckich słów aspis (tarcza) i dytes (nurek). Jest to pierwsza od 1853 roku nowo opisana rodzina chrząszczy. Ostatnią była Amphizoidae opisana przez LeConte.
  Pierścienice (Annelida) – typ zwierząt bezkręgowych o wydłużonym ciele złożonym z szeregu pierścieni. Są jednym z głównych typów zwierząt pierwoustych. Zaliczane do lofotrochorowców (Lophotrochozoa). Żyją w wodach morskich i śródlądowych oraz w glebie i ściółce – na całym świecie. Występują wśród nich formy wolno żyjące, pasożytnicze i komensalne. Jedne są saprofagami, inne filtratorami, a jeszcze inne drapieżnikami. Odgrywają ważną rolę w użyźnianiu gleb i osadów dennych, a gatunki lądowe w procesach mineralizacji substancji organicznej.
  Owady, insekty (Insecta) – gromada stawonogów. Najliczniejsza grupa zwierząt. Są to zwierzęta wszystkich środowisk lądowych, wtórnie przystosowały się też do środowiska wodnego. Były pierwszymi zwierzętami, które posiadły umiejętność aktywnego lotu. Rozmiary ciała owadów wahają się od 0,25 mm do ponad 350 mm. W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą motyle, chrząszcze, błonkówki i muchówki. Owady mają olbrzymie znaczenie w przyrodzie, są wśród nich owady zarówno pożyteczne, jak i szkodniki, komensale i pasożyty. Nauka zajmująca się owadami to entomologia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.