• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Christianitas - pismo  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  John Christopher Aidan Nichols OP (ur. 17 września 1948 w hrabstwie Lancashire, Anglia) – angielski teolog. Urodził się w rodzinie anglikańskiej; w 1966 roku przeszedł na katolicyzm, a rok później rozpoczął studia w Oksfordzie. Wkrótce wstąpił do zakonu dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1976, a 10 lat później obronił w Edynburgu doktorat na podstawie pracy o eklezjologii N.N. Afanasiewa. Wykładał również w rzymskim Angelicum, sprawował funkcję przeora dominikanów w Cambridge; w 2005 roku wykładał gościnnie na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie.Pro Fide Rege et Lege (łac. Za wiarę, króla i prawo) – dewiza Orderu Orła Białego, także kwartalnik wydawany od 1988 roku przez Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Czasopismo zajmuje się propagowaniem kontrrewolucji. Tematyka pisma koncentruje się przede wszystkim wokół katolicyzmu integralnego, także polityki, filozofii i historii.

  Christianitaskwartalnik poświęcony analizom religijnym, społecznym i cywilizacyjnym z perspektywy duchowości i dziedzictwa łacińskiej tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego. Od kwietnia 2014 r. funkcjonuje także jako portal opinii katolickiej (christianitas.org). Ukazuje się od 1999 r. Wydawany jest przez Fundację św. Benedykta.

  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don (ur. 15 listopada 1947 w Polgahawela) – lankijski duchowny katolicki, arcybiskup Kolombo, kardynał.

  Pismo powstało z inicjatywy prezesa Klubu Książki Katolickiej Bogusława Kiernickiego. Jego współzałożycielem i redaktorem naczelnym jest Paweł Milcarek. W skład redakcji wchodzą: Anna Barcikowska, Michał Barcikowski, Tomasz Dekert, Paweł Grad, Monika Grądzka-Holvoote, Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Piotr Kaznowski (redaktor naczelny w latach 2009-2011), Filip Łajszczak (zastępca redaktora naczelnego), Tomasz Rowiński (portal). Z pismem stale współpracują: Łukasz Benedykt Bilski, Piotr Chrzanowski, Tomasz Glanz, Michał Gołębiowski, Marek Jurek, Jacek Kowalski, Grzegorz Kucharczyk, Justyna Melonowska, Paweł Skibiński, Kinga Wenklar. Autorem winiety pisma jest Paweł Kula (twórca pierwszego layout i wielu okładek pisma), obecny layout zaprojektowała Zofia Herbich (autorka projektów części okładek), od 2016 przy tworzeniu okładek z redakcją współpracuje Paweł Pedrycz.

  Wojciech Piotr Grygiel (ur. 1969 w Świdnicy) – katolicki prezbiter, filozof, chemik, prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Do współpracowników pisma należeli m.in. Jacek Bartyzel, Piotr Semka, Konrad Szymański i Janusz Kotański. Na jego łamach gościli także autorzy związani z czasopismami Arcana, 44 / Czterdzieści i Cztery, Fronda, Nova et vetera, Nowy Obywatel, Pressje, Pro Fide Rege et Lege, Rzeczpospolita, Teologia Polityczna.

  Historia[ | edytuj kod]

  U genezy „Christianitas” znajduje się pewna konkretna okoliczność: twórcy pisma i ich najbliżsi współpracownicy wraz ze swymi rodzinami spotykali się od kilku lat na niedzielnej Mszy tradycyjnej (…) odprawianej w Poznaniu i Warszawie. W ten sposób (…) wspólnie wchodzili w coraz intensywniejsze uczestnictwo, actuosa participatio, w wielowiekowym dziedzictwie katolickim, odbywając coś w rodzaju „powrotu do źródeł.” – pisał z okazji dziesięciolecia pisma jego redaktor naczelny.

  Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – stowarzyszenie założone w 1991 roku przez 24 dziennikarzy katolickich. Zrzesza około 500 członków, działających w kilku oddziałach terenowych. Celem stowarzyszenia jest zawodowe i religijne formowanie pracowników katolickich mediów, tak by dawali świadectwo wiary także w mediach świeckich i kształtowali opinię publiczną w duchu nauczania Kościoła. Stowarzyszenie organizuje rekolekcje, dni skupienia i modlitwy, a także szkolenia zawodowe.Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thoma de Aquino (ur. ok. 1225, zm. 7 marca 1274) – filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji (łac. contemplata aliis tradere).

  Chcieliśmy mieć takie miejsce, w którym możemy (…) z wolnej stopy formułować oceny, wyjaśniać swe racje, a czasem po prostu zaprezentować to, czym żyjemy, bez obawy, że zostanie to przycięte, zmarginalizowane lub puszczone w kanał obcych nam intencji.

  Christianitas wyrasta więc z nurtu tradycjonalizmu religijnego i konserwatyzmu politycznego, ale określa swoją tożsamość w oparciu o własne przekonania i wykraczając poza arbitralne klasyfikacje.

  W historii pisma można wyróżnić następujące etapy. W latach 1999-2002 Christianitas miało charakter periodyku religijno-kulturalnego skoncentrowanego na tematyce liturgicznej. W latach 2002-2007 podjęło tematykę polityczną i zaprezentowało własny głos w dużych debatach cywilizacyjnych toczących się w mediach głównego nurtu. Po wydaniu w 2007 r. dokumentu Summorum Pontificum uznającego pełnoprawność liturgii łacińskiej, pismo ponownie rozszerzyło swój zakres treściowy, podejmując kwestie ideowych podstaw cywilizacji europejskiej.

  Réginald Marie Garrigou-Lagrange, O.P. (ur. 21 lutego 1877 w Auch, zm. 15 lutego 1964 w Rzymie) – francuski filozof i teolog katolicki uważany za jednego z najwybitniejszych neotomistów XX wieku. Od 1909 do 1960 jako profesor wykładał teologię fundamentalną i dogmatykę na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Przeciwnik modernizmu. Autor ponad 500 książek i artykułów.Teologia Polityczna – rocznik filozoficzny reprezentujący dziedzinę z pogranicza teologii, polityki a także filozofii, posiadającą w Polsce wybitnych przedstawicieli w okresie dwudziestolecia międzywojennego m. in. Bogumiła Jasinowskiego.

  W latach 1999-2005 wydawcą pisma był Klub Książki Katolickiej, a od 2005 r. - Fundacja św. Benedykta.

  W latach 1999-2006 Christianitas ukazywało się jako kwartalnik, a w latach 2006-2009 jako dwumiesięcznik. W 2010 r. powrócono do kwartalnego harmonogramu wydań.

  Od 2014 r. pismo udostępnia wszystkie swoje zasoby w formie elektronicznej.

  Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

  Przy kwartalniku wydawana jest seria książkowa pod nazwą "Biblioteka Christianitas". Seria najpierw ukazywała się w latach 2000-2002 (biała seria) a potem jako “Biblioteka Christianitas – najważniejsze książki chrześcijaństwa” (seria czarna), a od roku 2015 w formule podobnej do pierwszej serii gromadzi współczesne pozycje dotyczące teologii, kultury religijnej, literackiej, muzycznej oraz polityki.

  Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł, Szaweł, Saul, Szaul, heb. שאול התרסי Szaul ha-Tarsi (ur. ok. 5-10 w Tarsie w Cylicji, zm. 64-67 w Rzymie) – Żyd z Tarsu, święty chrześcijański, zwany Apostołem Narodów. Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Paweł Kula (ur. 1976 r. w Szczecinie) – polski artysta, fotograf. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w 2004 roku. Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Współtwórca stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki” oraz „Rezerwatu idei”.
  Benedykt z Nursji, łac. Benedictus de Nursia, cs. Prepodobnyj Wieniedikt Nursijskij (ur. ok. 480, zm. 21 marca 547) – święty Kościoła katolickiego, starokatolickiego anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego, zakonnik (mnich), autor zachodniego modelu reguły zakonnej (RB), jeden z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.
  Marek Jurek (ur. 28 czerwca 1960 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski polityk, poseł X kadencji Sejmu PRL oraz I, IV i V kadencji Sejmu RP, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, od 2005 do 2007 Marszałek Sejmu V kadencji. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.
  Eugenika (gr. eugenes = dobrze urodzony) – pojęcie wprowadzone w 1883 r. przez Francisa Galtona, kuzyna Karola Darwina, które dotyczyło selektywnego rozmnażania zwierząt (w tym ludzi), aby ulepszać gatunki z pokolenia na pokolenie, szczególnie jeśli chodzi o cechy dziedziczone. W ciągu następnych lat Galton poprawił swoją definicję, aby uwzględnić specyfikę eugeniki pozytywnej, zachęcającej do częstszego reprodukowania się najlepszych osobników oraz eugeniki negatywnej, zniechęcającej do reprodukcji osobników mniej wartościowych.
  Jacek Bartyzel (ur. 16 stycznia 1956 w Łodzi) – polski publicysta, działacz społeczny i wykładowca akademicki. Profesor nauk społecznych.
  Roberto de Mattei (ur. 1948) – włoski historyk. Wykłada historię chrześcijaństwa i historię Kościoła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie. Jest wiceprezydentem Włoskiej Narodowej Rady Badań Naukowych, przewodniczącym i założycielem Fundacji Lepanto (stowarzyszenia katolików świeckich w obronie cywilizacji chrześcijańskiej), redaktorem naczelnym kwartalnika historycznego "Nova Historica", miesięcznika "Radici Christiane" oraz tygodnika "Corrispondenza romana". W latach 2002–2006 pełnił funkcję doradcy rządów Giuliano Amato i Silvio Berlusconiego w dziedzinie spraw międzynarodowych. Autor wielu publikacji.
  Hermeneutyka (z gr. ἑρμηνεύειν [Hermeneuein] – objaśniać, interpretować; od Hermesa jako posłańca bogów) – zapoczątkowana w starożytnej Grecji sztuka interpretacji tekstów literackich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.