• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chorzów  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Walter Johannes Mixa (ur. 25 kwietnia 1941 w Chorzowie) – niemiecki biskup rzymskokatolicki, obecnie biskup senior diecezji augsburskiej.Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.

  Chorzów (1922–1934 Królewska Huta; niem. do 1922 Königshütte, 1939–1945 Königshütte O.S.; czes. Chořov, też Králova Huť) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, położone na Górnym Śląsku, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), lokalny ośrodek gospodarczy oraz kulturalny.

  Szyb Elżbieta w Chorzowie – szyb górniczy znajdujący się w Chorzowie przy ulicy Siemianowickiej. Wyglądem przypomina zamek. Pierwotna nazwa tej budowli to "Szyb Tomasz" (niem. Tomasschacht) lub "Meitzenschacht" (od nazwiska dawnego dyrektora kopalni "Król").Innocenty II (łac. Innocentius II, właśc. Gregorio Paparone lub Papareschi; ur. w Rzymie – zm. 24 września 1143 tamże) – papież w okresie od 14 lutego 1130 do 24 września 1143.

  Przez miasto przepływa rzeka Rawa.

  Spis treści

 • 1 Geografia
 • 1.1 Położenie
 • 1.2 Klimat
 • 1.3 Podział administracyjny
 • 2 Kalendarium historii miasta
 • 3 Nazwa miasta
 • 3.1 Nazwa Chorzów
 • 3.2 Nazwa Królewska Huta
 • 4 Demografia
 • 5 Gospodarka
 • 5.1 Przemysł
 • 5.2 Handel
 • 5.3 Przedsiębiorstwa
 • 5.4 Transport
 • 5.4.1 Autobusowy
 • 5.4.2 Kolejowy
 • 5.4.3 Lotniczy
 • 5.4.4 Rowerowy
 • 5.4.5 Samochodowy
 • 5.4.6 Tramwajowy
 • 6 Służba zdrowia
 • 6.1 Szpitale
 • 6.1.1 Publiczne
 • 6.1.2 Niepubliczne
 • 7 Oświata
 • 8 Kultura, zabytki i atrakcje turystyczne
 • 8.1 Park Śląski
 • 8.2 Zabytki
 • 8.3 Przyroda
 • 9 Kultura
 • 9.1 Rozrywka
 • 9.2 Prasa lokalna
 • 10 Sport
 • 10.1 Okres przed I wojną światową
 • 10.2 I wojna światowa
 • 10.3 Okres międzywojenny
 • 10.4 II wojna światowa
 • 10.5 Stan dzisiejszy
 • 10.6 Kluby sportowe
 • 10.7 Żużel
 • 10.8 Infrastruktura sportowa
 • 11 Polityka
 • 11.1 Partie i ugrupowania
 • 11.2 Samorząd
 • 11.3 Miasta partnerskie
 • 12 Wspólnoty religijne
 • 12.1 Kościół rzymskokatolicki
 • 12.2 Kościoły protestanckie
 • 12.3 Inne
 • 13 Osoby urodzone w Chorzowie
 • 14 Osoby związane z Chorzowem
 • 15 Zobacz też
 • 16 Przypisy
 • 17 Bibliografia
 • 18 Linki zewnętrzne
 • Polonizacja – proces przyswajania języka lub kultury polskiej przez jednostki i grupy społeczne funkcjonujące wcześniej w ramach innych kultur. Polonizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego) jak i mieć charakter dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją.Wilhelm Frick (ur. 12 marca 1877, stracony 16 października 1946 w Norymberdze) - jeden z prominentnych działaczy narodowo socjalistycznych, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, a następnie protektor Czech i Moraw.

  Geografia[]

  Położenie[]

  Chorzów leży na Płaskowyżu Bytomsko-Katowickim będącym częścią Wyżyny Śląskiej, na terenie Górnego Śląska. Najwyższymi punktami miasta są:

 • wzniesienie w lesie załęskim (341 m n.p.m.)
 • Góra Wyzwolenia, dawniej Góra Redena (321 m n.p.m.)
 • Góra Parkowa (wzniesienie z Planetarium) (320 m n.p.m.)
 • wzniesienie w Chorzowie Starym (320 m n.p.m.)
 • Pod względem geologicznym miasto położone jest na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego obejmującego cały Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy. Sąsiaduje z Katowicami (długość granicy: ok. 13 km), Rudą Śląską (ok. 4,5 km), Bytomiem (ok. 5 km), Piekarami Śl. (ok. 2 km), Siemianowicami (ok. 6,5 km) i Świętochłowicami (ok. 8 km). Rozciągłość południkowa wynosi ok. 11,5 km, a równoleżnikowa – ok. 6,5 km.

  Hala Targowa nr II we Wrocławiu (niem. Markthalle Nummer 2) – nieistniejąca już hala targowa przy ul. Kolejowej, zbudowana według projektu Richarda Plüddemanna i Heinricha Küstera w latach 1906–08, wyburzona w 1973 po zniszczeniach wojennych w 1945.Wojewódzki Związek Piłki Nożnej (niem. "Wojewodschaft Fußballverband") – WFV regionalny niemiecki związek piłki nożnej działający w latach 1922–1923 na terenie wschodniego Górnego Śląska, który po zakończeniu I wojny światowej decyzją rady ambasadorów przypadł Polsce.

  Klimat[]

  Średnia roczna temperatura w Chorzowie wynosi +7,9 °C, a średnia suma opadów w skali roku wynosi 723 mm. Charakterystyczne dla Chorzowa są wiatry słabe, o prędkości nie przekraczającej 2 m/s, wiejące z kierunku zachodniego.

  Podział administracyjny[]

  Dzielnice Chorzowa
  Urząd Miasta Chorzowa
  Gmach Poczty
  Deptak – ul. Wolności – zimą

  Od czasu ukształtowania się obecnych granic miasta funkcjonuje administracyjny podział na cztery dzielnice. Do 1991 r. używano nazw: Chorzów I, Chorzów II, Chorzów III i Chorzów IV. Uchwała Rady Miasta (19 lutego 1991) pozostawiła dotychczasowy podział i granice dzielnic, ale zmieniła nazwy trzech z nich. W dwóch przypadkach wykorzystano tradycyjne nazwy części miasta, nie do końca zgodnie z ich pierwotnym znaczeniem.

  Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie (w skrócie: PSM Chorzów) - szkoła muzyczna I i II st., prowadzi działalność w zakresie nauczania na poziomie I stopnia (szkoła podstawowa) oraz II stopnia (szkoła średnia). Nauczanie odbywa się w systemie popołudniowym. Szkoła prowadzi nauczanie na wszystkich instrumentach, z wyjątkiem organów i harfy w zindywidualizowanym procesie nauczania.Kościół św. Wawrzyńca w Chorzowie – drewniany kościół z XVI wieku wzniesiony w Knurowie, przeniesiony do Chorzowa na Wzgórze Wyzwolenia w latach 1935 – 1938.

  Dzielnicami Chorzowa są:

 • Centrum (wcześniej Chorzów I) – ścisłe śródmieście oraz Klimzowiec; obejmuje południową część dawnego miasta Królewska Huta; granice wyznaczone są wzdłuż Rawy, linii kolejowej prowadzącej do Tarnowskich Gór i ulicy Parkowej
 • Chorzów II – część północno-zachodnia; obejmuje północną część dawnego miasta Królewska Huta; granicą jest wzmiankowana linia kolejowa
 • Chorzów Stary (wcześniej Chorzów III) – część północna; obejmuje dawną wieś Chorzów (właściwy Chorzów Stary) i Maciejkowice; granicę stanowi linia kolejowa oraz północne obrzeża Parku Śląskiego
 • Chorzów Batory (wcześniej Chorzów IV) – część południowa; obejmuje dawną gminę Wielkie Hajduki, której w 1939 r. po przyłączeniu do Chorzowa nadano nazwę „Chorzów Batory”, i przyłączony po II wojnie światowej Niedźwiedziniec (jeszcze przed 1991 r. zamiennie używano nazw „Chorzów Batory”, „Chorzów IV” i „Hajduki”);
 • Do żadnej z dzielnic nie należy wschodnia część miasta – Park Śląski. Podkreślono przez to jego ponadregionalny charakter. Należy zaznaczyć, że po utworzeniu parku tylko jego część należała do Chorzowa, jednak gdy Katowice rozpoczęły budowę os. Tysiąclecia, potrzebowały więcej gruntu na wykonanie inwestycji. Ostatecznie zawarto porozumienie o wymianie terenów, w wyniku czego cały park znalazł się w Chorzowie.

  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.Tesco (LSE: TSCO ) – największa brytyjska sieć hipermarketów i supermarketów, która ma swoje filie również w innych krajach. Początkowo sieć zajmowała się sprzedażą żywności, ale rozszerzyła swoją ofertę również na odzież, sprzęt elektroniczny i samochody. Do roku 2003 przedsiębiorstwo miało już w swoim posiadaniu ponad 2000 sklepów różnej wielkości, od hipermarketów do niewielkich sklepików np. przy stacjach benzynowych.

  Podobnie jak w wielu miastach Górnego Śląska, w świadomości chorzowian przetrwał podział związany z powstawaniem osad robotniczych czy osiedli. Wśród „tradycyjnych” dzielnic należy wymienić:

 • Klimzowiec – dawniej kolonia wybudowana wokół młyna Jacka Klimzy, skąd wzięła swoją nazwę (Klimsawiese); od początku, tj. od 1868 r. była jedną z dzielnic Królewskiej Huty; dziś w składzie dzielnicy Centrum
 • Nowe Hajduki – osada powstała w Wielkich Hajdukach, połączona z Królewską Hutą w 1934 r. jako ówczesna dzielnica IV; potem część Chorzowa I, dziś Centrum
 • Pnioki (pierwotnie: Pniaki) – część Chorzowa II
 • Górne i Średnie Łagiewniki – w granicach Chorzowa II (Dolne Łagiewniki znajdują się w Bytomiu)
 • Szarlociniec – również w składzie Chorzowa II (Charlotte)
 • Chorzów Stary (w sensie ścisłym) – dawna wieś Chorzów; w wyniku rozwoju przemysłu powstały tu kolonie robotnicze oraz ośrodki przemysłu (huty, kopalnie), z których kilka zostało wydzielonych z gminy, by wraz z innymi koloniami robotniczymi utworzyć w 1868 r. miasto Królewska Huta; Chorzów pozostawał gminą wiejsko-przemysłową aż do połączenia z miastem Królewska Huta w 1934 r.; ze względu na najstarsze tradycje (inna opinia: polityczne motywy połączenia oraz wyboru polsko brzmiącej nazwy Chorzów) nazwą tą objęto całe miasto, a do dzielnicy przylgnęło określenie „Stary”; później zasadnicza część Chorzowa III
 • Maciejkowice – najdalej na północ wysunięta część miasta; dawna wieś znajdująca się w sąsiedztwie Chorzowa i Michałkowic (obecnie dzielnica Siemianowic Śl.), do dziś zachowała wiejski charakter; w 1934 roku wraz z gminą Chorzów i miastem Królewska Huta utworzyła miasto Chorzów; następnie część dzielnicy III, objętej w końcu nazwą „Chorzów Stary”
 • PIN – polski zespół muzyczny z Chorzowa założony w 2003 roku przez wokalistę Andrzeja Lamperta (dwukrotnego laureata Szansy na sukces, absolwenta Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach), gitarzystę Sebastiana Kowola i klawiszowca, Aleksandra Woźniaka (kompozytora, producenta muzycznego, tekściarza). W zespole grają również basista Erwin Rudy i perkusista Adam "Leon" Jendrzyk. Muzycy określają swoją muzykę jako "soft rock".Siersza – jedno z osiedli w mieście Trzebinia, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim. Siersza była jedną z najstarszych miejscowości Małopolski o bogatej tradycji górniczej i energetycznej oraz dużych walorach estetycznych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.
  Michałkowice (śl. Michoukowicy, niem. Michalkowitz, ros. Михалковице) – dzielnica miasta Siemianowice Śląskie o charakterze mieszkaniowo-przemysłowo-rolniczym. Znajduje się na północno-zachodnich obrzeżach miasta. Zajmuje powierzchnię 545,5 ha, zamieszkuje ją 15532 mieszkańców (2001 r.). Gęstość zaludnienia 2847 m/km². Kod pocztowy 41-103.
  Władysław Gomułka, ps. Wiesław, Feliks Duniak, (ur. 6 lutego 1905 w Białobrzegach Franciszkańskich, zm. 1 września 1982 w Konstancinie) – polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR (1943-1948), I sekretarz KC PZPR (1956-1970), poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.
  Hala Targowa mieści się w Chorzowie. Została oddana do użytku 15 sierpnia 1905. Była to pierwsza taka budowla na Górnym Śląsku. Postawienie hali kosztowało 700 tys. marek. Zajmowała 2 600 m² powierzchni, a piwnice miały pojemność 11 700 m³. Wyposażona była w oświetlenie elektryczne i połączenie z bocznicą kolejową.
  Tarnowskie Góry (śl. Tarnowský Góry, niem. Tarnowitz, czes.: Tarnovské Hory, Tarnovice, łac. Montes Tarnovicenses) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), historycznie na Górnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego.
  Ulica Teodora Kalidego w Chorzowie − jedna z ulic w chorzowskiej dzielnicy Chorzów II. Biegnie równolegle do ul. Katowickiej (DK 79). Łączy ul. Piotra Niedurnego z ul. 3 Maja.
  Towarzystwo Salezjańskie (Towarzystwo św. Franciszka Salezego) zostało założone w 1859 przez ks. Jana Bosko (1815-1888) w celu kontynuowania jego pracy z młodzieżą i dziećmi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.094 sek.