• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby zakaźne zwierząt

  Przeczytaj także...
  Księgosusz lub pomór bydła (łac. Typhus bovum contagiosus) – bardzo zaraźliwa, ostro przebiegająca choroba wirusowa bydła i dziko żyjących przeżuwaczy. Śmiertelność wynosi powyżej 90%. Powoduje martwicę błon śluzowych. W Polsce nie występuje od wiosny 1922 roku. Ostatni potwierdzony przypadek tej choroby na świecie miał miejsce w 2001 roku. 14 października 2010 roku księgosusz, jako druga w historii po ospie prawdziwej choroba zakaźna, został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa chorobą całkowicie eradykowaną.Nekrobacyloza (łac. Necrobacillosis) jest to wielopostaciowa zakaźna i zaraźliwa choroba bydła o przebiegu z reguły przewlekłym. Występuje zarówno u cieląt jak i bydła dorosłego. Charakterystycznym objawem jest tworzenie się ognisk martwicowych w różnych narządach wewnętrznych oraz w skórze.
  Choroba skokowa owiec (łac. Encephalomyelitis ovis) − ostra zakaźna wirusowa choroba zwierząt wywoływana przez wirusa choroby skokowej, przenoszona przez kleszcze z gatunku Rhipicephalus appendiculatus i kleszcza pospolitego. Znana także pod innymi nazwami takimi jak: enzootyczne zapalenie mózgu, kleszczowe zapalenie mózgu.

  Choroby zakaźne, choroby infekcyjne - grupa chorób zwierząt, będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów.

  Do niedawna mianem choroby zakaźnej określano choroby wywoływane także przez robaki (np. owsica), pierwotniaki (np. malaria) i małe stawonogi (np. wszawica). Obecnie te choroby nazywane są chorobami pasożytniczymi.

  Grzybice, mikozy (łac. mycoses) – grupa wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt wywołana przez mikroskopijne grzyby (około 200 gatunków z 250 tys. opisanych).Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (ang. Transmissible spongiform encephalopathies, TSE), choroby prionowe – choroby układu nerwowego ludzi i zwierząt spowodowane nagromadzeniem nieprawidłowo pofałdowanych białek zwanych prionami.

  Choroba zakaźna, która może łatwo przenosić się pomiędzy organizmami (czy to ludzkimi czy zwierzęcymi) w sposób pośredni lub bezpośredni nosi nazwę choroby zaraźliwej.

  Czynnik etiologiczny i postacie[]

  Przyczyną chorób zakaźnych mogą być następujące czynniki etiologiczne:

 • wiroidy zakażające tylko rośliny
 • wirusy
 • priony
 • bakterie
 • riketsje
 • grzyby
 • Zdolne do wywołania choroby są jednak tylko niektórzy przedstawiciele wymienionych grup. W dużej części zależy to od zdolności do wywołania choroby danego patogenu, a także od odporności własnej pacjenta, dawki i wirulencji czynnika zakaźnego oraz wpływu dodatkowych czynników. W obecnych czasach, gdy AIDS występuje epidemicznie, a część zakażeń powodowana jest przed pewne działania medyczne (zakażenia jatrogenne, np. przez obniżanie odporności organizmu przy przeszczepach) niemożliwym jest określenie ściśle grupy patogennych drobnoustrojów.

  Panleukopenia kotów (łac. Panleucopenia infectiosa felinum). Znana również jako: zakaźne zapalenie jelit kotów, tyfus koci, nosówka kotów (ang. Feline distemper), agranulocytoza.Choroba graniczna - przewlekła zakaźna wirusowa choroba owiec atakująca płody i jagnięta. Charakterystyczne jest odbarwienie włosa u noworodków, drżenie mięśni oraz wysoka śmiertelność.

  Powszechnie stosowany jest podział na:

 • choroby bakteryjne
 • choroby wirusowe
 • grzybice
 • riketsjozy
 • choroby prionowe (zakaźne encefalopatie gąbczaste (TSE))
 • jadzice - choroby wywołane przez jady
 • Dokładniejszy podział na krętkowice, chlamydiozy itd. jest mało powszechny.
  Zaproponowany tu podział nie jest jedynym słusznym. Jest on jednak najpopularniejszy (w literaturze fachowej bardzo rzadko proponowany jest inny!) i pozwala zaklasyfikować każdą chorobę do jednej z grup.

  Wybrane choroby zakaźne zwierząt[]

  Obszar zagrożony zgnilcem amerykańskim (Prusinowo)
 • Afrykański pomór koni
 • Afrykański pomór świń
 • BSE (gąbczasta encefalopatia bydła)
 • Choroba Aujeszkiego
 • Choroba Tyzzera
 • Choroba bornajska
 • Choroba cieszyńska świń
 • Choroba graniczna
 • Choroba guzowata skóry
 • Scrapie
 • Choroba niebieskiego języka
 • Choroba pęcherzykowa świń
 • Choroba skokowa owiec
 • Gorączka Q
 • Gorączka doliny Rift
 • Gruźlica
 • Krowianka
 • Księgosusz
 • Listerioza
 • Myksomatoza
 • Nekrobacyloza
 • Niedokrwistość zakaźna koni
 • Niesztowica
 • Nosacizna
 • Nosówka
 • Ospa krów
 • Ospa rzekoma krów
 • Otręt bydła
 • Panleukopenia kotów
 • Parwowiroza psów
 • Pomór węgorzy
 • Pomór świń
 • Pryszczyca
 • Ptasia grypa
 • Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej
 • Różyca
 • Szelestnica
 • Tularemia
 • Wibrioza
 • Wirusowe zapalenie tętnic koni
 • Wrzodzienica łososiowatych
 • Wąglik
 • Wścieklizna
 • Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów
 • Zakaźne zapalenie żołądka i jelit świń
 • Zaraza płucna bydła
 • Zgnilec
 • Zołzy
 • Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (ZZOK) (łac. Peritonitis infectiosa felinum; ang. Feline infectious peritonitis - FIP) – postępująca, wyniszczająca, śmiertelna, wirusowa choroba kotów.Choroba kłusowa (z ang.scrapie - ocierać się, drapać) (polskie nazwy: trzęsawka, kołowacizna) – choroba kóz i owiec wywoływana przez priony, nieznany do niedawna patogen, wywołujący również podobną do scrapie chorobę u ludzi, zwaną kuru.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pomór węgorzy lub posocznica węgorzy (łac. morbus anguillarum) – bakteryjna choroba zakaźna węgorzy (łac. Anguilla anguilla) wód słodkich Europy Środkowej. Nie występuje u węgorzy zamieszkujących w morzach.
  Ospa krów (łac. variola vaccina) – zaraźliwa wirusowa choroba zakaźna bydła domowego, w przebiegu której pojawiają się charakterystyczne grudkowo-pęcherzykowe wykwity.
  Choroba pęcherzykowa świń (łac. Morbus vesicularis suum) jest to wirusowa zakaźna choroba świń charakteryzująca się występowaniem pęcherzyków na kończynach, ryju, błonie śluzowej jamy ustnej, u macior na wymieniu.
  Gorączka doliny Rift (RVF, wet. enzootyczne zapalenie wątroby) – choroba zakaźna owiec, bydła i ludzi występująca w Afryce (włączając Madagaskar), Arabii Saudyjskiej i Jemenie, zaliczana do grupy gorączek krwotocznych. Choroba występuje endemicznie w Kenii, Malawi, Tanzanii i Zimbabwe.
  Zakaźne zapalenie żołądka i jelit świń (łac. Gastroenteritis infectiosa suum) – bardzo zaraźliwa wirusowa choroba świń o ostrym przebiegu, charakteryzująca się biegunką. Występuje na całym świecie, szczególnie w hodowlach wielkostadnych.
  Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.
  Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (łac. stomatitis vesicularis) – zakaźna wirusowa choroba bydła, koni, mułów, świń, owiec.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.