• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby ryb akwariowych

  Przeczytaj także...
  Ospa karpi (Epithelioma myxomatosa cyprinorum) - wirusowa choroba ryb wywoływana przez wirusy z rodziny Herpesviridae, mająca podłoże nowotworowe.Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).
  Mykobakterioza ryb, gruźlica ryb (mycobacteriosis) – jedna z najniebezpieczniejszych chorób ryb akwaryjnych. Choroba wywoływana jest przez kwasooporne pałeczki z rodzaju mycobacterium najczęściej występujące u ryb ciepłolubnych. Mykobakterioza występuje w wodach słodkich jak również w wodach słonych.

  Choroby ryb akwariowych – zespół chorób stanowiących duży problem szczególnie dla początkujących akwarystów. Ich powstawanie jest zwykle skutkiem zaniedbań - niewłaściwą temperaturą, składem chemicznym wody, nieodpowiednim pokarmem lub tzw. przerybieniem (zbyt dużo ryb w stosunku do objętości zbiornika). Osłabione w ten sposób ryby stają się łatwiejszym łupem dla bakterii, wirusów, grzybów, czy pasożytów. Częstą przyczyną zachorowań jest także wprowadzenie do akwarium z zewnątrz chorych ryb i roślin, lub zakażonych nosicieli chorób.

  Posocznica, "puchlina wodna" – choroba ryb akwariowych wywoływana przez bakterie Pseudomonas punctata, znajdujące się we wszystkich rodzajach wód, najczęściej występujące jednak w gospodarstwach hodowlanych. Choroba ta spotykana jest również w hodowli akwarystycznej.Ichtioftirioza (Ichthyophthiriasis), ospa rybia – zaraźliwa, niebezpieczna i jedna z najczęstszych chorób słodkowodnych ryb akwariowych, wywoływana przez kulorzęska (Ichthyophthirius multifiliis). Niekiedy choroba ta bywa nazywana chorobą "białych punkcików" lub chorobą "grysikową".

  Choroby ryb można podzielić na dwie podstawowe grupy:

 • choroby zewnętrzne - dotyczące skóry, skrzeli i płetw - łatwiejsze do rozpoznania, a tym samym - do leczenia
 • choroby wewnętrzne - wymagające wnikliwej obserwacji, trudniejsze do rozpoznania i leczenia.
 • Do najczęściej spotykanych chorób ryb akwariowych zalicza się:

  Choroby wywoływane niekorzystnymi czynnikami środowiska[ | edytuj kod]

 • Choroba gazowa
 • Choroba kwasowa
 • Choroba zasadowa
 • Przyducha
 • Choroby powodowane nieprawidłowym żywieniem[ | edytuj kod]

 • otłuszczenie narządów wewnętrznych
 • zapalenie przewodu pokarmowego
 • Choroby wirusowe i bakteryjne[ | edytuj kod]

 • limfocystoza
 • Choroba bawełniana, fleksibakterioza
 • Mykobakterioza ryb
 • Nokardioza ryb
 • Ospa karpi
 • Posocznica u ryb (tzw. puchlina wodna)
 • zakaźne zapalenie skóry
 • Choroby grzybicze[ | edytuj kod]

 • ichtiosporidioza (ichtiofonoza)
 • Saprolegnioza, pleśniawka, (powodowana przez grzyby z rodzaju Saprolegnia)
 • Choroby pasożytnicze[ | edytuj kod]

 • Chilodonelloza
 • Kostioza, ichtiobodoza
 • Ichtioftirioza (ospa rybia, kulorzęsek)
 • Oodinioza , (choroba aksamitna, choroba welwetowa, choroba złotego piasku, choroba rdzy)
 • Spironukleoza
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Antychowicz. Choroby ryb akwariowych Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1996. ​ISBN 83-09-01449-X​.
 • Maria Prost - Choroby ryb - Państw. Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, W-wa 1989 (​ISBN 83-09-01335-3​)
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.Chilodonelloza - jest to choroba skrzeli i skóry ryb wywoływana przez orzęski Chilodonella cyprini oraz Chilodonella hexasticha będące pasożytami skrzeli i skóry wielu ryb. W złych warunkach środowiskowych chowu stawowego, na karpiach mogą osiedlać się wolno żyjące orzęski takie jak Chilodonella cucullanus i Ch. uncinata. Orzęski z rodzaju Chilodonella kształtem przypominają liść lub ziarno kawy z wypukłą stroną grzbietową, a brzuszną wyraźnie wklęsłą. Stronę brzuszną pasożyta pokrywają podłużne szeregi rzęsek ułożone równolegle wokół powierzchni nieurzęsionej, tzw. kinety. Ich liczba jest charakterystyczna dla gatunku i u Ch. cypryni wynosi 7-15 po stronie prawej i 8-14 po stronie lewe zaś u Ch. hexasticha liczba rzęsek po prawej i lewej stronie ciała jest jednakowa i wynosi 6-10. Długość orzęska wynosi 40-80 µm, szerokość 20-70 µm. W zimie lub niesprzyjających warunkach fizykochemicznych wody pasożyt może tracić rzęski i oraz uzbrojenie gardzieli i otaczać się błoną tworząc cysty spoczynkowe, które lokują się na lub poza ciałem żywiciela. Tworzenie cyst trwa 3-4 godziny. Cysty przebywające w środowisku wodnym mogą długo zachowywać żywotność i zdolności inwazyjne. Pasożyty rozmnażają się przez podział odbywający się na ciele ryby, co powoduje iż ich liczba na ciele żywiciela może się zwiększać. U orzęsków tych pojawia się także rozmnażanie płciowe polegające na koniugacji i autogamii. W koniugacji między dwoma osobnikami dochodzi do wymiany jądra wegetatywnego, a także części cytoplazmy. W momencie przeniesienia pasożyta do wody o temperaturze 23-25 °C większość pasożytów w ciągu 2-3 dni traci zdolności inwazyjne. Po tym czasie część z nich ginie, część tworzy cysty, pozostałe adoptują się do nowych warunków życia, po pewnym czasie mogą wywoływać chorobę u ryb nawet w wodzie o temperaturze 22-27 °C. W wodzie o temperaturze 28 °C pozbawionej ryb pasożyt zamiera w ciągu 3-5 dni. Niektórzy autorzy wskazują także na to, iż silne oświetlenie może hamować rozwój tego orzęska. Orzęski te występują u wielu gatunków ryb zarówno w naturalnych zbiornikach jak i stawach hodowlanych czy akwariach. Źródła podają m.in. następujących żywicieli:
  Warto wiedzieć że... beta

  Przyducha – znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie zbiornika wodnego lub jego części. W skrajnym przypadku może prowadzić do masowego wymierania zamieszkujących go organizmów korzystających z tlenu, (m.in. tzw. śnięcie ryb).
  Wirusy (łac. virus – trucizna, jad) – skomplikowane cząsteczki organiczne, nie mające struktury komórkowej, zbudowane z białek i kwasów nukleinowych. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (wirusy RNA) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).
  Saprolegnioza, biały grzyb, pleśniawka – choroba ryb wywoływana przez protisty grzybopodobne z rodziny Saprolegniaceae.
  Choroba aksamitna, oodinioza, choroba welwetowa, choroba złotego piasku, choroba rdzy - inwazyjna choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaki z grupy bruzdnic.
  Ichtiosporidioza (ichtiofonoza) ichthyosporidiosis. Niebezpieczna, grzybicza choroba ryb wywoływana przez pasożytniczy grzyb Ichthyosporidium hoferi (Ichthyophonus hoferi). Występuje zarówno w wodach słodkich jak i słonych.
  Akwarystyka – dziedzina wiedzy dotycząca hodowli wodnych zwierząt i roślin w akwarium, amatorskie lub zawodowe zajmowanie się hodowlą organizmów wodnych w akwariach. Ze względu na środowisko, z którego pochodzą hodowane organizmy wyróżnia się akwarystykę słodkowodną oraz morską. Osoba zajmująca się akwarystyką to akwarysta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.