• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroby roślin  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Skarłowacenie to ewolucyjny proces sukcesywnego zmniejszania się rozmiarów ciała populacji danego gatunku wskutek presji selektywnej zwiększającej przeżywalność mniejszych osobników. Ze względu na specyficzne warunki, dość często zjawisko to zachodzi na wyspach – karłowacenie wyspowe.Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).

  Choroby roślin – wszelkie dłużej trwające naruszenie równowagi w czynnościach życiowych rośliny przez jakikolwiek czynnik chorobotwórczy (Gäumann 1959).

  Nauka o chorobach roślin to fitopatologia.

  Spis treści

 • 1 Czynniki chorobotwórcze
 • 2 Objawy chorobowe
 • 3 Choroby roślin
 • 3.1 Nieinfekcyjne choroby roślin
 • 3.2 Infekcyjne choroby roślin
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia
 • Zniekształcenie – u roślin jest to jeden z objawów chorobowych, objawiający się zmianą budowy całej rośliny lub jej części. Przyczyną mogą być patogeny lub inne, nie zawsze znane czynniki środowiska. Często spotykanym rodzajem zniekształceń jest skarłowacenie. Polega na zahamowaniu podziału komórek (hipoplazja, lub zahamowaniu ich wzrostu (atrofia). Może być wywołane przez patogeny lub czynniki środowiska, np. niedobór składników pokarmowych lub wody.Gorzka plamistość podskórna jabłek – bakteryjna choroba fizjologiczna objawiająca się zagłębieniami w skórce jabłek spowodowana głównie brakiem wapnia (Ca) w tkankach owocu.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Choroba nowin zbóż - nieinfekcyjna choroba zbóż oraz w mniejszym stopniu innych roślin, powodowana brakiem miedzi w glebie. Brak miedzi występuje najczęściej na glebach lekkich, przy zbyt małym uwilgotnieniu. Choroba osłabia wzrost roślin, co może powodować nawet ich zamieranie. Ze zbóż objawy występują zwykle na owsie, którego końcówki liści bieleją i się zwijają począwszy od brzegów. Zapobieganie chorobie nowin polega na przedsiewnym nawożeniu siarczanem miedzi. W przypadku wystąpienia choroby należy zastosować nawozy dolistne zawierające miedź.
  Odczyn glebowy, właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- (odczyn roztworu określony w jednostkach pH) w fazie stałej gleby i w jej roztworze.
  Fitopatologia (gr. φυτόν phyton – roślina, πάθος pathos – cierpienie, λόγος logos – nauka) – nauka zajmująca się chorobami roślin, często nazywana jest patologią roślin.
  Wiroidy – zakaźne cząstki składające się wyłącznie z kolistego, jednoniciowego RNA. Nie posiadają kapsydu tak jak wirusy, nie są związane z żadnymi białkami. Najczęściej związane są z jądrem "żywiciela".
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Zgnilizna – u roślin jest to wywołany przez niektóre bakterie i grzyby rodzaj nekrozy, doprowadzający do gnicia i obumierania komórek i tkanek. Wywołujące zgniliznę bakterie i grzyby wytwarzają enzymy rozkładające pektyny i celulozę. Wyróżnia się 2 rodzaje zgnilizn:
  Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach). Nadaje częściom roślin (głównie liściom) charakterystyczny zielony kolor.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.05 sek.