• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chorobowość


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Rozrodczość – zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Nie jest stałą i zależy od wielkości oraz składu populacji, oddziaływań między osobnikami i od warunków środowiska.Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.
  Ludność Polski – osoby zamieszkujące w Polsce. Dane demograficzne dotyczące ludności Polski regularnie gromadzi i publikuje Główny Urząd Statystyczny.

  Chorobowość (ang. prevalence), a dokładniej współczynnik chorobowości (ang. prevalence rate) – liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców (np. na 100 tys. mieszkańców). Współczynnik ten obejmuje zarówno osoby chorujące już wcześniej, jak i nowo stwierdzone przypadki (zapadalność).

  Hospitalizacja – pobyt pacjenta w szpitalu przez co najmniej jedną noc, trwający od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu, przeprowadzany w celu wykonania badań diagnostycznych lub leczenia.Umieralność, współczynnik umieralności (ang. mortality rate) – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców.

  Typy[]

  według okresu analizy:

 • chorobowość punktowa (w danym dniu)
 • chorobowość okresowa (roczna, 5-letnia)
 • chorobowość życiowa (w ciągu całego życia)
 • według innych cech:

 • chorobowość hospitalizowana (szpitalna): dane o pobytach w szpitalu
 • Związek z zapadalnością[]

  Dla chorób przewlekłych:

  Zapadalność (ang. incidence proportion), zwana również potocznie zachorowalnością – liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) na 100 tys. osób badanej populacji.Osoba chora – osoba znajdująca się w stanie przejściowej lub stałej utraty zdrowia, zdefiniowanego przez WHO jako stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego. Chory zdany jest na możliwości obronne organizmu oraz na pomoc medyczną. W przypadku niektórych chorób psychicznych, osoba chora posiada ograniczoną odpowiedzialność karną.
  Chorobowość = zapadalność x czas trwania choroby

  dla chorób krótkotrwałych (trwających krócej niż okres analizy chorobowości): Chorobowość = zapadalność

  Przykłady[]

 • Około 12% kobiet w Stanach Zjednoczonych zachoruje na inwazyjnego raka piersi w ciągu swojego życia
 • Obecnie jest około 2,8 miliona kobiet z rakiem piersi w Stanach Zjednoczonych. Ta liczba obejmuje kobiety aktualnie leczone i wyleczone z raka piersi. Jest to około 0,004 wszystkich kobiet w Stanach Zjednoczonych (0,4%)
 • 5-letnia chorobowość raka piersi wśród kobiet w Polsce w 2012 roku wynosi 68 000, inaczej 370/10 kobiet, czyli około 0,003 wszystkich kobiet (= 0,3%)
 • Zobacz też[]

 • rozrodczość
 • zapadalność
 • śmiertelność
 • umieralność
 • Przypisy

  Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.