• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choroba przewlekła

  Przeczytaj także...
  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Cukrzyca – grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem cukru we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne.
  Choroba – jedno z podstawowych pojęć medycznych; ogólne określenie każdego odstępstwa od pełni zdrowia organizmu. Zdefiniowanie stanu chorobowego jest tak samo trudne, jak sprecyzowanie stanu pełni zdrowia.

  Choroba przewlekła – choroba charakteryzująca się długim czasem trwania i wolnym postępem zmian chorobowych.

  Epidemiologia[]

  Choroby przewlekłe stanowią wiodącą przyczynę umieralności na świecie. Zgodnie z danymi WHO są one odpowiedzialne za 63% zgonów.

  Do najczęściej występujących chorób przewlekłych zalicza się:

 • przewlekła choroba wieńcowa,
 • nowotwór
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • cukrzyca.
 • Inne definicje[]

  Komisja Chorób Przewlekłych przy Światowej Organizacji Zdrowia definiuje chorobę przewlekłą jako "wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki" (Pilecka za Shontz 1972, s. 300).
  Mattson za Thompson (Gustafson 1996, s. 28) definiuje chorobę przewlekła jako "zaburzenie o długim okresie trwania, które może być postępujące i o złym rokowaniu lub też związane z relatywnie normalnym biegiem życia pomimo nieprawidłowości występujących w fizycznym lub psychicznym funkcjonowaniu".
  Pless i Pinkerton (1975) przyjmują, że choroba przewlekła to taki niekorzystny stan, który trwa dłużej niż 3 miesiące w roku lub wymaga ciągłej hospitalizacji co najmniej przez okres 1 miesiąca.
  Zdaniem Hobbsa, Ireysa i Perrina (1985), za choroby przewlekłe należy uznać za te, które trwają przez znaczny okres lub mają charakter nawracający, to znaczy w długim czasie następują kolejne rzuty choroby.
  W polskiej literaturze medycznej Zięcina określa chorobę przewlekłą jako "trwałe, nieodwracalne, postępujące zmiany uszkadzające ustrój, obniżające permanentnie jego wydolność i sprawność, głównie w tzw. stanach ostrych, ale także i przewlekłych, jako jeden i ten sam ustawicznie trwający proces wyniszczania".
  Nowakowska zwraca uwagę, że choroby przewlekłe łączy szereg wspólnych cech, a mianowicie długi czas trwania, łagodniejszy niż w stanie ostrym przebieg, na ogół nieodwracalność zmiana patologicznych oraz konieczność stałego leczenia.
  W encyklopedii zdrowia Śródka opisuje choroby przewlekłe jako te, które cechują się na ogół niewielkim nasileniem objawów, jednakże często prowadzą do stałych zmian narządowych, mogą trwać nawet kilka lat, a wyzdrowienie nie musi być jednoznaczne z odzyskaniem pełnej sprawności. Definicje te skupiają się wokół biomedycznej perspektywy rozpatrując trzy parametry, a mianowicie: czas trwania, przebieg oraz medyczne skutki choroby.

  Postępowanie z chorymi przewlekle []

  Dla chorych przewlekle ze względu na ich szczególny stan zdrowia bardzo istotne są 3 czynniki:

  1. Zapewnienie warunków do samorealizacji.
  2. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (poprzez informowanie o ich stanie zdrowia).
  3. Wsparcie terapeutyczne (głównym celem jest obniżenie lęku).

  Zobacz też[]

 • choroba
 • Uwagi

  Bibliografia[]

 • Choroby przewlekłe, WHO, http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en/ (ang.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • http://www.who.int/nmh/publications/ncd_profiles2011/en/index.html (ang.) - raport WHO na temat tzw. chorób niezaraźliwych. Prezentuje jaki odsetek zgonów stanowią: rak, choroby serca, choroby płuc, cukrzyca. Zawiera statystyki dla poszczególnych krajów, w tym dla Polski. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.