• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Choreoterapia

  Przeczytaj także...
  Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.
  Terapia tańcem, terapia tańcem i ruchem, choreoterapia (z ang. dance movement therapy – DMT), jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem (ADTA), terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe elementy tańca - ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. Terapia tańcem i ruchem zwana również psychoterapią tańcem i ruchem (z ang. dance movement psychotherapy – DMP) definiowana jest jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

  Choreoterapia – inaczej terapia tańcem lub terapia tańcem i ruchem wykorzystująca taniec i ruch w procesie terapeutycznym.

  Zofia Aleszko (ur. 1940 w Dereczynie w Polsce) – zajmuje się zastosowaniem choreoterapii w leczeniu chorób nerwicowych.Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

  Zgodnie ze starą szkołą (lata 70-80) reprezentowaną przez Z. Aleszko, choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi. Obecnie zgodnie ze standardami Zachodnimi choreoterapia stanowi jedną z samodzielnych metod artepsychoterapii, stosowaną w psychiatrycznej praktyce klinicznej. Obecnie w procesie terapeutycznym istotną rolę pełni nie tyle taniec, co relacja terapeutyczna zachodząca pomiędzy uczestnikiem terapii a terapeutą.Sama terapia jest wykorzystaniem kreatywnego ruchu w procesie terapeutycznym.

  Zobacz też[]

 • Zofia Aleszko
 • muzykoterapia
 • Przypisy

  1. Pędzich Z. (2014), Wprowadzenie (w:), Pędzich Z. (Red.), Psychoterapia tańcem i ruchem: teoria i praktyka. Sopot:GWP, s. 7.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.