• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chorągiew Opolska ZHP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Centralna Komisja Rewizyjna ZHP - naczelny organ kontrolny Związku Harcerstwa Polskiego, opowiedzialny przed Zjazdem ZHP.Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.

  Chorągiew Opolska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, utworzona dnia 1 marca 2008 roku. Działa na terenie województwa opolskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Opole.

  Chorągiew o tej samej nazwie i obszarze działania funkcjonowała do dnia 30 czerwca 2007, kiedy to została rozwiązana w wyniku niewypłacalności oraz niemożności wyboru nowego komendanta.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Spis treści

 • 1 Aktualne władze Chorągwi Opolskiej ZHP
 • 1.1 Komenda Chorągwi
 • 1.2 Rada Chorągwi
 • 1.3 Komisja Rewizyjna Chorągwi
 • 1.4 Sąd Harcerski Chorągwi
 • 2 Hufce
 • 3 Historia działalności
 • 4 Rozwiązanie i ponowne utworzenie chorągwi opolskiej
 • 5 Przypisy
 • 6 Zobacz też
 • 1 marca jest 60. (w latach przestępnych 61.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku.Powódź tysiąclecia – potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy (Łużyce), północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Wylały wówczas wody dorzeczy rzek Bóbr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza i Widawa, a także górnej Wisły i Łaby.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo opolskie – jedno z 16 województw w Polsce. Obejmując obszar o powierzchni 9412 km² jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Według danych z 30 czerwca 2010 r. miało 1 029 894 mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Opole.
  Adam Józef Mazguła (ur. 21 grudnia 1956) – pułkownik dyplomowany rezerwy Wojska Polskiego, harcmistrz, działacz społeczny i polityczny, członek PZPR.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  Małgorzata Grażyna Sinica (ur. 23 lipca 1967) – instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, od 9 września 2007 Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego.
  Opole (niem. Oppeln, śl-niem. Uppeln, cz. Opolí, śl. Uopole) – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.