• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chorągiew Lubelska ZHP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej, OH ZMP – organizacja pseudoharcerska, działająca w latach 1950-1956 po bezprawnej likwidacji, przez władze komunistyczne w 1949 r., Związku Harcerstwa Polskiego. Wzorowana była na Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina, działającej w ZSRR. Działała w ramach Związku Młodzieży Polskiej. Przekształcona (deklaratywnie) w 1956 r. w Organizację Harcerską Polski Ludowej.

  Chorągiew Lubelska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.

  Działa na terenie województwa lubelskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Lublin.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Początki działalności harcerskiej na Lubelszczyźnie
 • 1.1.1 Skauting męski
 • 1.1.2 Skauting żeński
 • 1.2 Harcerstwo lubelskie w okresie późno wojennym i międzywojennym
 • 1.3 Szare Szeregi – ZHP w czasie II wojny światowej
 • 1.4 Harcerstwo na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej
 • 1.5 Organizacja Harcerska ZMP 1950-1955
 • 1.6 Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL) 1955-1956
 • 1.7 ZHP 1956-1989
 • 1.8 W Rzeczypospolitej Polskiej
 • 1.9 Chorągwiane szkoły instruktorskie
 • 2 Chorągiew Lubelska współcześnie
 • 2.1 Komenda Chorągwi
 • 2.2 Działalność programowo-kształceniowa
 • 2.3 Chorągiew w liczbach (dane z 2008 roku)
 • 2.4 Znani i zasłużeni dla Chorągwi
 • 2.5 Inni znani harcerze, instruktorzy i działacze harcerscy
 • 3 Przewodniczący, Inspektorzy, Komendanci Okręgu
 • 3.1 Komendanci Lubelskiej Chorągwi Harcerzy
 • 3.2 Komendantki Lubelskiej Chorągwi Harcerek
 • 3.3 Komendanci Chorągwi Lubelskiej od roku 1957
 • 4 Wykaz hufców
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.

  Historia[]

  Początki działalności harcerskiej na Lubelszczyźnie[]

  Ruch skautowy, który zaczynał się rozwijać w latach 1911-1912 na ziemiach Lubelszczyzny szybko natrafił na przeszkodę jaką stworzył zabór. Pierwsze drużyny działały jawnie bądź nielegalnie. Mimo to skauting lubelski zrzeszał w owym czasie w swoich szeregach ok. 600 osób. W latach 1912-1913 doszło do spadku zainteresowania a ruch napotkał trudności organizacyjne. Poszczególne drużyny działały niezależnie od siebie, w różnych środowiskach, miejscowościach, nie podejmując współpracy. Powstały jednak organizacje skautowe, które można uznać za zalążki Komendy Chorągwi, m.in. Lubelska Komenda Skautowa działająca w latach 1912-1913 której drużynowymi naprzemiennie byli Tadeusz Korolko, Wiktor Krzewski i Jan Wierzbicki oraz Okręgowa Komenda Skautowa w Lublinie z lat 1913-1916, tajna w latach 1913-1915.

  Bitwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza bitwa pod Tannenbergiem) – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły.Biała Podlaska – miasto na prawach powiatu na wschodzie Polski, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 r. w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  W owym czasie powstało Junactwo, będące próbą utrzymania ducha patriotyzmu wśród młodzieży, szczególnie wiejskiej. Twórcą był Stefan Plewiński, który wraz z Wacławem Szczęsnym i Władysławem Olędzkim stworzył także program wychowawczy. Podstawą pracy drużyn junackich była współpraca. W 1913 roku Adam Jarosz założył w Lublinie I Drużynę Junacką im. Tadeusza Kościuszki. Lubelskie junactwo zorganizowało się w trzy plutony którym przewodniczyły Irena Araszkiewiczowa, Jadwiga Wojciechowska oraz Maria Nowicka.

  1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP w latach 1914-1939.Emil Wojciech Czapliński (ur. 8 września 1892 w Krakowie, zm. 21 października 1976 w Lublinie) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza, żołnierz Legionów, uczestnik walk o niepodległość i granice 1918-1921 oraz kampanii wrześniowej, organizator ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

  Dopiero okres I wojny światowej przyniósł zmiany. Zarówno zgrupowania skautowe, jak i junackie rozrosły się, powstały nowe, m.in. trzy drużyny w Puławach, trzy w Zamościu, dwie w Chełmie, a także w Biłgoraju, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Nałęczowie, Kraśniku, Kazimierzu Dolnym, Opolu Lubelskim i Wąwolnicy. Liczba druhów i druhen wzrosła do 900.

  "Czuwaj" miesięcznik instruktorów harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego (do połowy 1993 dwutygodnik), wydawany w Warszawie przez Główną Kwaterę. Obecnie jedyne ogólnopolskie papierowe czasopismo ZHP.Organizacja Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie" (w skrócie Zarzewie) – organizacja młodzieżowa, wyodrębniła się z "Zet" w maju 1909 roku z centralą we Lwowie.

  Skauting męski[]

  Pierwsze męskie patrole skautowe powstały w maju 1911 roku. Założycielem pierwszego był uczeń Szkoły Lubelskiej Kazimierz Dobiecki, następnych dwóch – Tadeusz Korolko w szkole im. Stanisława Staszica i Jan Wierzbicki w Szkole Handlowej Vetterów. We wrześniu tego samego roku na terenie Szkoły Lubelskiej pierwszy oddział skautowy powstał z inicjatywy ucznia owej placówki Wiktora Krzewskiego. 11 grudnia patrol Wierzbickiego rozwinął się w drużynę podobnie jak patrol Korolki, której nadano imię Waleriana Łukasińskiego.

  Międzyrzec Podlaski – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, nad Krzną. Miasto jest także siedzibą wiejskiej gminy Międzyrzec Podlaski.Ewa Szelburg-Zarembina (ur. 10 kwietnia 1899 w Bronowicach k. Puław, zm. 28 września 1986 w Warszawie) – powieściopisarka, poetka, dramaturg, eseistka, najbardziej znana z twórczości dla dzieci i młodzieży. Pierwszy Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu, funkcję tę pełniła w latach 1968–1976.

  W 1912 roku drużyny otrzymały numery oraz nazwy – powstała I Drużyna Skautowa im. Waleriana Łukasińskiego przy gimnazjum im. Staniaława Staszica, II Drużyna Skautowa im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Lubelskiej i III Drużyna Skautowa im. Romualda Traugutta przy Szkole Handlowej Vetterów.

  Emisariusz Jan Sikorski stworzył w Zarzewiu lubelskim oddziały ćwiczebne wzorując się na skautowych. Jesienią 1912 roku powstała z nich Organizacja Polskich Wywiadowców, którą 5 września 1915 roku przekształcono w IV Drużynę Skautową im. Jana Zamoyskiego przy gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Lublinie. Jej założycielem był Antoni Budowski. Jan Sikorski tworzył także oddział instruktorski do którego należało 14 uczniów.

  Anna Henryka Pustowójtówna, rzadziej Pustowojtowa także Henryka Pustowojtówna, Henryka Lewenhard, Henryka Loewenhardt (ros. ́Анна Троф́имовна Пустовойт́ова także Анна Теофиловна Пустовойтова, franc. Henriette Pustawoitoff, Henriette Lewenhard ur. 26 lipca 1838 w Wierzchowiskach koło Lublina, zm. 2 maja 1881 w Paryżu) – powstaniec styczniowy (używała pseudonimu Michał Smok), sanitariuszka podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.Roman Władysław Wiszniowski vel Roman Wisznia vel Ludwik Bielik vel Zbigniew Wysocki pseud.: „Harcerz”, „Irys”, „Tarcza”, „Sosna”, „Opacz”, „Orion”, „Wicher”, „Wiatr”, „On”, „Joasia” (ur. 13 kwietnia 1920 w Stanisławowie, zm. 17 lutego 1989 w Lublinie) – żołnierz-ochotnik Wojska Polskiego II RP w czasie kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Andersa, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, porucznik łączności, cichociemny.

  Założono także I Drużynę Skautową im. Romualda Traugutta pod przewodnictwem Antoniego Żochowskiego w prywatnej Szkole Filozoficznej Tadeusza Radlińskiego w Siedlcach. W Łukowie pierwsze męskie patrole powstały w 1912 roku przy Szkole Handlowej i Gimnazjum Rosyjskim dzięki Adamowi Leszukowi. W październiku 1916 roku Stefan Kula i Stefan Korybski zorganizowali I Drużynę Skautową przy Gimnazjum Państwowym w Białej Podlaskiej. W Zamościu kierownictwo Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego 17 października 1917 roku powołało I Drużynę Skautową im. Tadeusza Kościuszki pod komendą nauczycieli Michała Pieszko oraz Kazimierza Gelinka.

  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima (łac. Zawissius Niger de Garbow et Rożnów; ur. ok. 1370 w Garbowie, zm. 12 czerwca 1428 w Golubacu) – sławny polski rycerz, niepokonany w licznych turniejach, symbol cnót rycerskich; starosta kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420.

  Skauting żeński[]

  Niezależnie od skautingu męskiego rozwijał się skauting żeński. Jesienią 1911 roku Mirosława Kuncewiczówna zainicjowała powstanie I żeńskiej Drużyny Skautek im. Emilii Plater w żeńskiej Szkole Handlowej. Drużynową została A. Bagińska.

  W tym samym czasie w Prywatnym Gimnazjum Heleny Czarnieckiej działały patrole skautek które prowadziły uczennice Szkoły Handlowej. Pod kierunkiem Stefanii Bejtówny-Śmigielskiej dało im się utworzyć II żeńską Drużynę Skautek im. Tadeusza Kościuszki wiosną 1912 roku. III Żeńska Lubelska Drużyna Skautowa im. Królowej Jadwigi powstała już w czasie trwania I wojny światowej, w 1916 roku. Działała przy Prywatnym Gimnazjum Wacławy Arciszowej, zaś jej założycielką była Ewa Szelburg, znana później szerzej jako pisarka.

  Jan Witkiewicz ps. Koszczyc, znany też jako Jan Koszczyc-Witkiewicz (ur. 16 marca 1881 w Urdominie, zm. 26 października 1958 w Warszawie) – polski architekt i konserwator zabytków. W okresie art déco i wczesnego modernizmu dążył do tworzenia nowatorskich koncepcji architektonicznych powiązanych z tradycyjnymi motywami architektury polskiej.Koedukacja (łac. co- – razem; educare – kształcić, wychowywać) – to w przeciwieństwie do edukacji zróżnicowanej system wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży obojga płci.

  W Siedlcach przy Gimnazjum Filologicznym w 1915 roku J. Klimkiewiczówna założyła I Żeńską Drużynę Skautową, a rok później w Łukowie powstała I Żeńska Drużyna Skautów, której drużynową została Janina Walterówna. Inicjatorem założenia drużyny był Edward Mioduszewski. W Białej Podlaskiej w 1917 roku Anna Krauzówna została komendantką I Żeńskiej Drużyny Skautowej im. Henryki Pustowójtówny. W tym samym roku w grudniu powstała w Zamościu I Żeńska Drużyna Skautowa której przewodniczyła Kamila Wiśniowiecka.

  Tadeusz Stanisław Młodkowski (ur. 1887 w Wilnie, zm. 1960 w Mrągowie) – polski historyk archiwista i polityk, senator IV kadencji w II RP w latach 1935–1936, zasłużony działacz harcerski i oświatowy, żołnierz Legionów Polskich, kapitan Wojska Polskiego, znał język niemiecki, szwedzki i rosyjski oraz łacinę.Zlot ZHP „Kielce 2007” - zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 10-19 sierpnia 2007 roku w Kielcach, dla uczczenia 100. rocznicy powstania skautingu.

  W Chełmie 1915 roku powstała także I koedukacyjna Drużyna Skautowa z inicjatywy Ludwika Zajączkiewicza, ale już w roku 1916 rozpadła się na I męską Drużynę Skautową kierowaną przez Zajączkiewicza oraz I Żeńską Drużynę Skautową im. Emilii Plater kierowaną przez Marię Świerkowską.

  Harcerstwo lubelskie w okresie późno wojennym i międzywojennym[]

  W dniach 1-2 listopada 1916 roku odbył się w Warszawie Zjazd Delegatów Środowisk Skautowych z terenu Królestwa Polskiego kiedy powołano jedną organizację pod nazwą Związek Harcerstwa Polskiego. Zarys terytorialny okręgów ZHP ustalono w maju 1917 roku. Okręg Lubelski-męski uzyskał numer XII „a” a żeński XII „b”.

  Lubelszczyzna – określenie regionu używane w zależności od kontekstu w odniesieniu do ziemi lubelskiej (średniowiecze), województwa lubelskiego z lat 1474–1795 lub do późniejszych województw lubelskich. Po 1999 r. instytucje samorządowe pod nazwą Lubelszczyzna określają obecne województwo lubelskie i stosują je zamiennie (synonim).Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  W komendzie Okręgu XII „a” znaleźli się: Mieczysław Rogalski, Stefan Mydlarz, Władysław Olędzki, Stefan Plewiński, Franciszek Zaremba i Marian Żebrowski. W składzie Wydziału do końca wojny znaleźli się ponadto: Aleksander Zdanowicz, Wit Felczerek-Klonowiecki i Jan Zych. Przewodniczącym Rady Wykonawczej XII Okręgu Lubelskiego ZHP „a” byli: Włodzimierz Bochenek V-VIII 1917, Marian Żebrowski VIII-XI 1917 i Mieczysław Rogalski XI 1917-1919. W komendzie Okręgu XII „b” znalazły się Ewa Szelburg, Mirosława Kuncewicz, Maria Zieleniewska, Helena Sobocka i Jadwiga Dąbska. Komendantką Okręgu XII „b” została Ewa Szelburg 1917-1918.

  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.Krasnystaw – miasto w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, przy ujściu rzeki Żółkiewki do Wieprza. Położone na terenie Działów Grabowieckich i Wyniosłości Giełczewskiej. Herb miasta przedstawia dwie ryby (karpie), które znajdują się na niebieskim tle. Umiejscowione one są naprzemianlegle, jedna nad drugą. Natomiast flaga Krasnegostawu jest prostokątną, żółtą tkaniną z umieszczonym na środku herbem miasta. Miejscowość posiada swój hejnał.

  W 1918 roku Międzyorganizacyjna Komisja Porozumiewawcza zwołała zjazd zjednoczeniowy harcerstwa polskiego ze wszystkich zaborów, który odbył się w dniach 1–2 listopada w budynku Teatru Miejskiego, w Sali koncertowej Towarzystwa Muzycznego w Lublinie. Zjazdowi przewodniczył Stefan Plewiński a komendantem zjazdu wybrano Władysława Olędzkiego. Niestety Zjazd został przerwany z powodu wiadomości o atakach na Lwów.

  Tadeusz Stefan Alf-Tarczyński (ur. 5 października 1889 w Krakowie, zm. 26 stycznia 1985 w Londynie) – generał brygady Wojska Polskiego, pisarz i publicysta.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Okrąg Lubelski przemianowano na Inspektorat Lubelski ZHP działający w latach 1919-1920 – komendantem XII „a” był Stefan Plewiński, XII „b” Maria Nowakowska. W tym czasie działało 19 drużyn męskich i 7 żeńskich. Powstał Tymczasowy Zarząd Oddziału Okręgu Lubelskiego ZHP, któremu przewodniczył o. Jacek Woroniecki, przekształcony w 1921 roku w Lubelski Zarząd Oddziału ZHP, który działał aż do wybuchu II wojny światowej. Powstały także pierwsze organy mające w swojej nazwie słowo „chorągiew” – Chorągiew Harcerzy i Chorągiew Harcerek, obie działające od roku 1921 do 1939. Pierwszym komendantem Chorągwi Harcerzy był Kazimierz Grochowski, zaś pierwsza komendantką Chorągwi Harcerek – Maria Nowakowska-Brydowa.

  Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale – zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 10-25 lipca 1935 roku, na terenie rezydencji Prezydenta RP w Spale, dla uczczenia 25 rocznicy powstania harcerstwa.Janina Porazińska (ur. 29 września 1888 w Lublinie, zm. 3 listopada 1971 w Warszawie) – polska poetka, prozaik, tłumaczka literatury szwedzkojęzycznej.

  Lata trzydzieste były okresem rozwoju harcerstwa i jego programu którego kluczową część stanowiły rozwijające i kształtujące specjalności, m.in. terenoznawstwo, ratownictwo, techniki sanitarne, żeglarstwo, szybownictwo, obozownictwo, pionierka, łączność. Zwiększyła się liczba organizowanych obozów i kursów szkoleniowych letnich i zimowych. Zapoczątkowany w 1925 roku ruch zuchowy objął w 1938 roku 39 gromad żeńskich i 96 gromad męskich.

  Stefan Plewiński (ur. 11 stycznia 1866 w Ożarowie, zm. 4 lutego 1939) – polski działacz społeczny, jeden z założycieli Regionalnego Banku Spółdzielczego w Bychawie, Krzczonowskiej Spółdzielni Spożywców oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzczonowie.Kraśnik – miasto i gmina w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, położone 49 km na południowy zachód od Lublina. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa lubelskiego.

  Pod koniec sierpnia 1939 roku Lubelska Chorągiew Harcerzy składała się z 21 hufców, w skład których wchodziło 180 drużyn harcerskich. Komendantem Chorągwi Harcerzy był wówczas hm. Dymitr Senatorski. 11 czerwca 1939 roku powołano nowy pion – Lubelskie Pogotowie Harcerzy mający przygotować Chorągiew do warunków wojennych. Jego komendantem został hm. Tadeusz Kozłowski.

  Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu - zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 14-23 lipca 1929 roku w Poznaniu, podczas trwania Powszechnej Wystawy Krajowej, prezentującej osiągnięcia 10 lat odrodzonej Polski.
 • Statystyki chorągwi
 • Reprezentacje harcerzy z Chorągwi Lubelskiej na zlotach:

 • I Narodowy Zlot Harcerzy w Warszawie w 1924 – uczestniczyło 326 harcerzy,
 • II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu w 1929 – uczestniczyło 388 harcerzy,
 • Jubileuszowy Zlot ZHP w Spale w 1935 – uczestniczyło 454 harcerek i 764 harcerzy.
 • Szare Szeregi – ZHP w czasie II wojny światowej[]

  Z uwagi na strukturę Szarych Szeregów, w owym czasie działają „ule”, w tym lubelski „ul Zboże”.

  Romuald Bielski, pseud.: Bej (ur. 14 lipca 1899 w Starem koło Połtawy, zm. w 1944 w Warszawie) – zawodowy oficer Wojska Polskiego, podpułkownik saperów, cichociemny, powstaniec warszawski.I Narodowy Zlot Harcerzy w Warszawie - zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 3-9 lipca 1924 roku w Warszawie w formie odrębnych obozów harcerek i harcerzy.

  W październiku 1939 roku w mieszkaniu Tadeusza Kozłowskiego doszło do spotkania kilku instruktorów Komendy Chorągwi Harcerzy z wizytatorem GK Harcerzy, Januszem Wierusz-Kowalskim. Kozłowski został mianowany pierwszym komendantem przyszłej Komendy Chorągwi Harcerzy „Szarych Szeregów”, którą miał dopiero utworzyć. Zastępcą komendanta został Aleksander Wojno. Kolejnymi komendantami byli: Kazimierz Tomiłło, Lesław Eustachiewicz ps. „Ksawery”, „Jerzy”, Henryk Ostrowski ps. „Burłaj”, „Kos”, „Heniek” i Zbigniew Urych ps. „Ryszard”.

  Siedlce (ros. Седлец, jid. שעדליץ Shedlits) – miasto we wschodniej Polsce położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu. Pod względem liczby mieszkańców 48. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięte handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu.

  Rozpoczęto działania mające na celu nawiązanie kontaktów, organizację łączności. Przez pewien czas problem stanowiło samorzutne powstawanie i działanie w odosobnieniu od Chorągwi SzSz tajnych grup harcerskich, m.in. grupa Stanisława Moskwy, grupa Mariana Chałupki, grupa Kajetana Ostojadły, grupa Michała Wyczółkowskiego oraz grupa Kazimierza Stomiłły.

  Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.Harcerze – grupa metodyczna w organizacjach harcerskich. Może również oznaczać ogólnie ruch harcerski lub członków organizacji którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie i noszą krzyż harcerski.

  W pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej poza Hufcem Lublin w Chorągwi Lubelskiej Szarych Szeregów organizowane były także hufce: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Krasnystaw, Radzyń Podlaski i Włodawa. Nie ma potwierdzonych informacji, ze organizowano także inne. Każdy hufiec miał swoim zasięgiem objąć tereny swojej przedwojennej działalności. Same działania w Lublinie opierały się na gromadzeniu amunicji, broni, karabinów, które ukrywano w lesie, działaniach społecznych i wojskowych.

  Rada chorągwi - władza uchwałodawcza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Jan Sariusz Zamoyski (Jan Zamojski) herbu Jelita (ur. 19 marca 1542, zm. 3 czerwca 1605) – polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581. Generalny starosta krakowski w latach 1580-1585, starosta bełski, międzyrzecki, krzeszowski, knyszyński, tykociński i dorpacki. Doradca króla Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Główny przeciwnik sukcesora po Batorym, Zygmunta III Wazy. Humanista-mecenas, filolog i mówca.

  W Białej Podlaskiej komendantem hufca został Stanisław Duński. Zorganizowany został harcerski kurs instruktorski, nawiązana została współpraca z komendą obwodu ZWZ, podjęto kolportaż prasy konspiracyjnej, a także działano poprzez sabotaż i wywiad. Pomagano w organizowaniu przerzutów granicznych. W 1941 roku Gestapo dokonało licznych aresztowań, w tym też komendanta hufca. Spowodowało to utratę kontaktów z Komendą Chorągwi i przerwanie działalności hufca.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Wędrownicy - grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą. Symbolem wyróżniającym spośród innych grup jest naramiennik wędrowniczy.

  W 1944 roku 303 harcerki pracowały w Wojskowej Służbie kobiet AK. Na stanowiskach kierowniczych w wojsku były takie instruktorki jak: Maria Walciszewska ps. „Jadwiga”, „Marylka” i „Łotewska”, Danuta Magierska ps. „Aniela”, „Weronika”, Maria Świtalska ps. „Marysia”, „Jadwiga”, „Skalska”, Wanda Stefaniak, Małgorzata Szewczykówna i Maria Nowicka.

  Ewa Bożenna Bojar (ur. 1949) – polska specjalistka z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniona w Politechnice Lubelskiej, w latach 1996 - 2002 prorektor ds. studenckich, działaczka harcerska.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Harcerstwo na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej[]

  Powojenne harcerstwo nastawione było przede wszystkim na odbudowę – zakładał to program Szarych Szeregów. Odbudowa ta jednak trwała zaledwie 6 lat.

  Organizacja Harcerska ZMP 1950-1955[]

  Związek Harcerstwa Polskiego został rozwiązany na okres lat 1950-1955. Zamiast niego powstaje Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej. Przynależność była obowiązkowa dla całej młodzieży szkół podstawowych. Zabroniono noszenia krzyży, lilijek i rogatywek. Zniesiono nazwy „hufiec” i „chorągiew”. Ze względu na zasięg zmian na teren całego kraju objęło to także ziemie lubelskie.

  Kazimierz Dolny (jid. קוזמיר Kuzmir, Kazimierz nad Wisłą) – miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, nad Wisłą, w Małopolskim Przełomie Wisły, w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Historycznie położony jest w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej). Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Kazimierz Dolny. Część trójkąta turystycznego: Puławy – Kazimierz Dolny – Nałęczów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. lubelskiego. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL) 1955-1956[]

  Wiosną 1955 roku Organizacja Harcerska Polski Ludowej oddzieliła się od ZMP. Nastąpił powrót do starych struktur i odznaczeń. Powstały komendy OHPL we wszystkich województwach, w tym także w lubelskim.

  ZHP 1956-1989[]

  Na zjeździe 810 grudnia 1956 roku zapadła decyzja o przywróceniu nazwy Związek Harcerstwa Polskiego. W 1957 roku przywrócono lilijkę, krzyż, mundury, ustalono przyrzeczenia nawiązujące do przedwojennego. ZHP stało się organizacją koedukacyjną, dlatego nie było już podziału na Chorągiew Harcerzy i Harcerek. Powstała Chorągiew Lubelska. Koniec PRL-u to formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, zdobywanie stopni i sprawności, szkolenie kadry, a nawet centralne operacje, takie jak: „Operacja 1001-Frombork”, „Grunwald”, „Bieszczady 40”. Chorągiew Lubelska w owym czasie brała udział w operacji „Magistrala”, mająca na celu rozbudowę torów szerokokolejowych dla kolei węglowo-hutniczej. Na terenie chorągwi organizowany był rajd „Rąblowski” na który co roku zjeżdżała młodzież z całej Polski nie tylko z ZHP/ Rajd ten odbywała się nieprzerwanie od roku (...) W roku 1985 odbyła się pierwsza Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego (PZHS) Chorągwi Lubelskiej w, PZHS odbywał się kolejno w roku 1986 w Puławach,

  Druh (Druh Synchro) – prosty, polski aparat fotograficzny na film typu 120, produkowany po II wojnie światowej przez Warszawskie Zakłady Fotooptyczne w dwóch wersjach: Druh i Druh Synchro wzbogaconej o gniazdo synchronizacji i sanki do lampy błyskowej.Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego „Gniezno 2000” - zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 3-12 sierpnia 2000, na terenie lotniska wojskowego w Bednarach - w połowie drogi między Poznaniem a Gnieznem. Celem zlotu było uczczenie 1000. rocznicy zjazdu gnieźnieńskiego oraz 90. rocznicy powstania harcerstwa. Zlot odbył się pod hasłem Ku przyszłości.

  Po zmianach rejonizacyjnych w 1973 r. Chorągiew Lubelska zmniejsza swój zasięg. Powstają oddzielne chorągwie, m.in. Chorągiew Chełmska i Chorągiew Zamojska.

  W latach 1985-1990 w Puławach w budynku Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika" funkcjonowało Harcerskie Centrum Komputerowe. Była to pierwsza w Polsce tego typu placówka. Nadzór nad nią sprawowała Komenda Hufca ZHP im. Bohaterów Armii Ludowej w Puławach oraz dyrekcja ośrodka kultury.

  W Rzeczypospolitej Polskiej[]

  17 grudnia 1991 r. Rada Naczelna podjęła Uchwałę o rozwiązaniu dotychczasowych Chorągwi: Bialsko-Podlaskiej i Chełmskiej i włączeniu ich struktur do Chorągwi Lubelskiej. Podobnie postąpiono z Chorągwią Zamojską 11 listopada 1998 r.

  Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.Nieprzetarty Szlak – to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną.

  Chorągwiane szkoły instruktorskie[]

  Jedna ze szkół chorągwianych mieściła się w zaklikowskim zamku jako Szkoła Instruktorska Chorągwi Lubelskiej. To tam odbywały się cyklicznie szkolenia, kursy, biwaki i zimowiska, m.in. Kurs Drużynowych Zuchowych, Kurs Drużynowych Harcerskich, Kurs Drużynowych Starszoharcerskich, Kurs Funkcyjnych Starszoharcerskich, Kurs Przybocznych. W latach 1983-1985 komendantem szkoły był hm. Stanisław Kostrzewa. Taką samą funkcję pełniła Szkoła Instruktorska w Puławach. Szkoły te pełniły również funkcję Szkół Instruktorskich Międzychorągwianych.

  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.Tomaszów Lubelski – miasto i gmina w województwie lubelskim, stolica powiatu tomaszowskiego. Leży na Roztoczu Środkowym, nad Sołokiją.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Marian Włodzimierz Żebrowski (ur. 28 grudnia 1896 w Puławach, zm. 24 września 1992 w Warszawie) – pułkownik broni pancernych Wojska Polskiego i PSZ na Zachodzie.
  Biłgoraj (jid. בילגוריי, ros. Билгорай, ukr. Білго́рай) – miasto i gmina w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu biłgorajskiego.
  Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.
  Szczep - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), przywódca powstania przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794.
  Stefan Tadeusz Iwanowski (ur. 12 grudnia 1890, zm. 1954 w Sztokholmie) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.196 sek.