• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chorągiew Dolnośląska ZHP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Sejmik województwa – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów.Biwak – rodzaj improwizowanego obozu, używanego głównie w turystyce (np. w wspinaczce górskiej lub harcerstwie). Wiąże się ze spaniem na wolnym powietrzu, pod improwizowanym przykryciem – pałatką, płachtą namiotową, namiotem lub samodzielnie zbudowanym szałasem.
  siedziba Chorągwi
  tablica pamiątkowa na ścianie budynku, poświęcona Oldze Małkowskiej

  Chorągiew Dolnośląska ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego.

  Działa na terenie województwa dolnośląskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Wrocław.

  Bohaterem Chorągwi jest hm. Stefan Mirowski – organizator i komendant „Zawiszy” w Szarych Szeregach, Przewodniczący ZHP w latach 1990–1996.

  Jerzy Andrzej Szmajdziński (ur. 9 kwietnia 1952 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985–1989 i ponownie od 1991 do 2010 (I, II, III, IV, V i VI kadencji), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.Wałbrzych (niem. Waldenburg, śl-niem. Walmbrig, Walmbrich, czes. Valdenburk, Valbřich) – miasto na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, historycznie na Dolnym Śląsku. Dawna stolica województwa wałbrzyskiego. Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 119 955 mieszkańców.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Początki działalności harcerskiej na Dolnym Śląsku
 • 1.2 Działalność po II wojnie światowej
 • 1.3 Okres stalinowski
 • 1.4 Odwilż
 • 1.5 Chorągiew Dolnośląska współcześnie
 • 1.5.1 Chorągiew Dolnośląska ZHP w latach 2000-2005
 • 1.5.1.1 Komenda Chorągwi
 • 1.5.1.2 Zespoły instruktorskie
 • 1.5.1.3 Działalność programowo-metodyczna
 • 1.5.1.3.1 Najważniejsze przedsięwzięcia programowe
 • 1.5.1.3.2 Kampania Bohater
 • 1.5.1.3.3 Kształcenie instruktorów
 • 1.5.1.4 Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi
 • 1.5.1.4.1 Współpraca z samorządami i innymi instytucjami wyższej użyteczności
 • 1.5.1.4.2 Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
 • 1.5.1.4.3 Współpraca z Dolnośląską Radą Przyjaciół Harcerstwa oraz Śląskim Okręgiem Wojskowym
 • 1.6 Chorągiew Dolnośląska po 2005 roku
 • 2 Hufce Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 • 3 Komendanci Chorągwi
 • 4 Rada Chorągwi
 • 5 Komenda Chorągwi
 • 6 Komisja Rewizyjna Komendy Chorągwi Dolnośląskiej
 • 7 Sąd Harcerski Chorągwi Dolnośląskiej
 • 8 Bibliografia
 • 9 Zobacz też
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie)."Samorząd Terytorialny" – polski miesięcznik poświęcony zagadnieniom funkcjonowania władzy lokalnej i regionalnej wydawany od 1991 roku w Warszawie. W czasopiśmie porusza się problemy z zakresu prawa, administracji, finansów, zarządzania oraz rozwoju jednostek samorządowych. W latach 1991-2001 czasopismo było wydawane przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną Municipium S.A. a od 2002 r. wydawcą jest koncern wydawniczy Wolters Kluwer Polska. Od początku istnienia miesięcznika, przez wiele lat, redaktorem naczelnym był Michał Kulesza (z krótką przerwą, kiedy przekazał obowiązki jednemu ze współpracowników). Czasopismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów za publikację).

  Historia[]

  Początki działalności harcerskiej na Dolnym Śląsku[]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Działalność po II wojnie światowej[]

 • lipiec 1945 – w Jeleniej Górze instruktorzy z Krakowa i Kielc wydają odezwę, wzywającą harcerzy i harcerki do rejestrowania się. Dla swoich potrzeb ZHP otrzymuje do spółki z Ligą Morską budynek przy dawnej ulicy Długiej.
 • 29 lipca 1945 – na terenie wrocławskiej gazowni rozbija się pierwszy obóz harcerski, prowadzony przez HO Juliana Gątarskiego z 14. Krakowskiej Drużyny Harcerzy "Brązowej Czternastki", im x biskupa dr. Władysława Bandurskiego.
 • 11 sierpnia 1945 – w zarządzie Miejskim we Wrocławiu odbywa się spotkanie instruktorów harcerskich. Podczas niego zostaje powołany do życia Komitet Organizacyjny Harcerstwa.
 • wrzesień 1945 – we Wrocławiu powstały 4 drużyny harcerzy. Nosiły one imiona: Bolesława Chrobrego, Władysława Jagiełły, Zawiszy Czarnego i Władysława Łokietka. W tym samym miesiącu powstaje wrocławski hufiec harcerzy. Na jego czele staje Edward Emilski.
 • 2 października 1945 – Rozkazem Naczelniczki Harcerek zostaje powołana Komenda Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek. Na jej czele staje Weronika Moździerzówna.
 • 25 października 1945 – Naczelnik Harcerzy podczas pobytu na Dolnym Śląsku podejmuje decyzję o utworzeniu Chorągwi Harcerzy Dolnego Śląska. Pełniącym obowiązki komendanta zostaje Kazimierz Sobolewski. Siedziba komendy znajduje się w Jeleniej Górze.
 • 5 listopada 1945 – zostają utworzone hufce harcerzy w Dzierżoniowie, Głogowie (z siedzibą w Sławie Śląskiej), Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu Śląskim, Lwówku Śląskim i Ząbkowicach Śląskich.
 • 15 listopada 1945 – Utworzono hufce harcerzy w Brzegu, Świdnicy i Wałbrzychu.
 • 10 lutego 1946 – Utworzono stanowisko zastępcy komendanta Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy. Jego siedzibą był Wrocław, a do jego zadań należały: współpraca z władzami wojewódzkimi i wojewódzkimi zarządami innych organizacji młodzieżowych.
 • Lato 1946 – Zorganizowano 36 obozów harcerskich w tym 1 kurs drużynowych, 9 kursów zastępowych, 1 obóz roboczy, 16 obozów stałych, 6 obozów wędrownych, 2 kolonie zuchowe. W akcji letniej wzięło udział 1680 harcerzy.
 • 10 września 1946 – Utworzono hufce harcerzy: Jelenia Góra II, [Wrocław] II, Wrocław III, Wrocław IV i Żary.
 • 22 października 1946 – Utworzono hufce harcerzy w Szprotawie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy i Żaganiu.
 • październik 1946 – Siedzibę Komendy Chorągwi Harcerzy przeniesiono do Wrocławia.
 • listopad 1946 – Powstaje hufiec harcerzy w Wołowie, a miesiąc później w Zgorzelcu.
 • 1947 – W chorągwi harcerzy działa 5917 druhów, a w chorągwi harcerek 4361 druhen.
 • 10 maja 1947 – Powstaje hufiec harcerzy w Strzelinie.
 • październik 1947 – Powstaje hufiec harcerzy Wrocław-powiat.
 • 2 listopada 1947 – Łączą się miejskie i powiatowe hufce męskie w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy.
 • 2 lutego 1948 – Reorganizacja hufców męskich we Wrocławiu.
 • 1 kwietnia 1948 – Powstaje hufiec harcerzy w Złotoryi.
 • Grudzień 1948 – Połączenie komend chorągwi harcerek i harcerzy. Powstaje Komenda Dolnośląskiej Chorągwi Harcerskiej. Na jej czele staje Ludwik Szopa, a zastępcami zostają Wanda Tomaszewska i Bogusław Lemke.
 • Styczeń 1949 – Łączenie się komend hufców męskich i żeńskich.
 • 1 marca 1949 – Powstaje hufiec Bystrzyca Kłodzka.
 • 31 marca 1949 – Harcerze z Wrocławia goszczą u siebie czterdziestojednoosobową grupę młodzieży polskiej z Francji, Belgii, Holandii, Czechosłowacji, Westfalii, Austrii i Węgier.
 • 1 kwietnia 1949 – Powstają hufce ZHP: Lubin, Namysłów, Syców, Oława, Bolesławiec. W maju 1949 we Wrocławiu działa już 8 hufców harcerskich.
 • 3 czerwca 1950 – Wielka manifestacja harcerzy na wrocławskim placu Grunwaldzkim, zakończona uroczystym ogniskiem na placu Młodzieżowym.
 • 4 czerwca 1950 – Otwarcie "Miasteczka Harcerskiego" zorganizowanego na terenie Wystawy Ziem Odzyskanych.
 • lipiec 1950 – harcerze z Bolesławca wpłacili kwotę 20 593 zł na rzecz poszkodowanych w wojnie koreańskiej.
 • 12 września 1950 – W przygranicznym spotkaniu młodzieży Polski, Czechosłowacji i NRD bierze udział polska delegacja – 95 harcerzy i 5 instruktorów.
 • Styczeń 1951 – Na Dolnym Śląsku kończy się włączanie ZHP do Związku Młodzieży Polskiej.
 • Okres stalinowski[]

 • grudzień 1952 – w Cieplicach Śląskich Zdroju swoją działalność rozpoczyna Centralny Ośrodek Harcerski.
 • 22 września 1956 – powstaje Komenda Wojewódzka Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej (OHPL).
 • Odwilż[]

 • 5 grudnia 1956 – rozpoczyna się tworzenia wydziałów zuchowych w komendach powiatowych OHPL.
 • 10 lutego 1957 – w Cieplicach Zdrój rozpoczyna działalność Centralna Szkoła Instruktorów Zuchowych.
 • 5 maja 1957 – w ramach Dnia Wrocławia obchodzony jest Dzień Harcerza.
 • 28 maja 1958 – rozpoczyna się Wielki Spis Harcerski. W jego wyniku ustalono, że Chorągiew Dolnośląska liczy 37 859 członków (w tym 4022 zuchów) i 1272 instruktorów. Działa 979 drużyn 137 gromad zuchowych.
 • maj 1958 – powstaje Wojewódzka Rada Przyjaciół Harcerstwa. Na jej czele staje Bronisław Ostapczuk, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.
 • 23 stycznia 1959 – "Słowo Polskie" informuje, że 9. Harcerska Drużyna Lotnicza im. Dywizjonu 3030 otrzymała w darze samolot CSS-13.
 • 19-25 czerwca 1959 – we Wrocławiu odbywa się I Zlot Harcerstwa Chorągwi Dolnośląskiej. Uczestniczy w nim prawie 8500 harcerzy. 21 czerwca chorągiew otrzymuje sztandar.
 • wrzesień 1959 – powstają Harcerski Ośrodek Lotniczy i Harcerski Ośrodek Motorowy.
 • luty 1960 – harcerskie zawody saneczkowe chorągwi w Karpaczu.
 • 7 kwietnia 1962 – swoją działalność rozpoczyna Chorągwiany Ośrodek Szkoleniowy im. Ignacego Fika w Sobótce. Pierwszy kurs – podharcmistrzowski prowadziła druhna Ewa Zając. Pierwszym komendantem ośrodka zostaje Marian Pękalski.
 • 15 kwietnia 1962 – Spis Harcerski odnotowuje 59 715 i 2584 instruktorów działających w Chorągwi Dolnośląskiej.
 • 1 czerwca 1963 – Dzięki staraniom Komendy Chorągwi Dolnośląskiej na lotnisku wrocławskiego aeroklubu odbywa się impreza modelarska "Święto latawca". Uczestniczy w niej kilkuset modelarzy.
 • 9 maja 1965 – w czasie Ogólnopolskiego Zlotu ZHP we Wrocławiu Chorągiew Dolnośląska otrzymuje imię 2 Armii Wojska Polskiego.
 • lipiec 1965 – Hufiec Strzelin organizuje jako pierwszy w chorągwi obóz dla dzieci pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 • 16 sierpnia 1966 – po raz pierwszy odbywa się akcja "Srebrna Góra" przeznaczona dla młodzieży starszej. Jej celem było zainteresowania władz i społeczeństwa tym górskim miasteczkiem, upowszechnianie aktywizacji małych miast, pracę harcerzy na rzecz środowiska, rozwój turystyki.
 • sierpień 1966 – harcerze z Hufca ZHP Wrocław-Fabryczna pod opieką hm. Ireny Płaczkowsej obozują na Węgrzech.
 • lipiec 1967 – "Lato brązowych sznurów". Liczne szkolenia funkcyjnych.
 • 13 czerwca 1968 – w powiecie zgorzeleckim rozpoczyna działalność pierwsza drużyna Harcerskiej Służby Granicznej.
 • 15 grudnia 1968 – wedle spisu harcerskiego chorągiew liczy 131 546 harcerzy i 4994 instruktorów.
 • 18 listopada 1969 – przy hufcu Wrocław-Krzyki rozpoczyna działalność Harcerski Uniwersytet Społeczny. Można było tam pogłębić swoją wiedzę z psychologii, pedagogiki, kultury, zagadnień społeczno-politycznych, sztuki i historii ruchu młodzieżowego.
 • lipiec 1973 – Chorągiew Dolnośląska rozpoczęła realizację zdań w ramach "Operacji Bieszczady 40", której celem była budowa stanicy i stacji obsługi samochodów w Czarnej.
 • 8-11 maja 1975 – I Zlot Drużyn Wodnych Chorągwi połączony z defiladą jednostek żeglarskich na Odrze. W zlocie uczestniczyło 500 harcerzy.
 • 1 czerwca 1975 – w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju na terenie działania Chorągwi Dolnośląskiej powstają cztery chorągwie: Jeleniogórska, Legnica, Wałbrzyska i Wrocławska. Część hufców trafiła również do sąsiednich chorągwi.
 • lipiec-sierpień 1975 – w HAL wzięło udział 41 883 harcerzy i harcerek (ok. 18% członków chorągwi). W Nieobozowej Akcji Letniej (NAL) uczestniczyło 59 890 osób.
 • 4 września 1975 – Ostatnie posiedzenia Rady Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.
 • Chorągiew Dolnośląska współcześnie[]

 • 17 grudnia 1991 – Naczelnik ZHP podejmuję decyzję zmieniającą harcerską mapę Polski. Z chorągwi: jeleniogórskiej, wałbrzyskiej, legnickiej i wrocławskiej – tworzy jedną: Dolnośląską. Na jej czele staje pełnomocnik naczelnika ZHP ds. organizacji Chorągwi, pełniący obowiązki komendanta chorągwi harcmistrz Dariusz Ostrowski.
 • 21 stycznia 1992 – ukazuje się pierwszy rozkaz pełniącego obowiązki komendanta chorągwi.
 • 28 marca 1992 – Zjazd Chorągwi ZHP Dolnego Śląska wybiera pierwszego od ponad dwudziestu lat komendanta chorągwi. Zostaje nim hm. Dariusz Ostrowski.
 • 22-24 maja 1992 – Pierwsze spotkanie komendantek i komendantów hufców Chorągwi Dolnośląskiej.
 • 5-7 czerwca 1992 – w Kątach Wrocławskich odbywa się Chorągwiany Festiwal Piosenki.
 • 19 grudnia 1992 – w Karpaczu odbywa się zabawa choinkowa dla dzieci z terenu byłej Jugosławii zorganizowana przez ZHP.
 • 19 czerwca 1993 – 3200 harcerek i harcerzy ze wszystkich hufców chorągwi staje na uroczystym apelu z okazji Zlotu Chorągwi. Z okazji Święta Chorągwi jej komendant ustanawia Honorową Odznakę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, przyznawanej raz do roku osobom o szczególnych zasługach oraz harcerskim sercu.
 • 7-8 maja 1994 – na terenie byłego obozu koncentracyjnego Groß-Rosen (Rogoźnica) odbywa się Ogólnopolski Zlot Drużyn Harcerskich, związany z 50. rocznicą męczeńskiej śmierci pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów – hm. Floriana Marciniaka.
 • 1-4 czerwca 1995 – we Wrocławiu odbywa się zlot 50-lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku. W ramach jego odbył się m.in. festyn sportowo-rekreacyjny: "Harcerze-Dzieciom", seminarium historyczne "50 lat dolnośląskiego harcerstwa". Zlot zakończył uroczysty apel w niedzielne południe i przemarsz jednostek harcerskich.
 • 9 grudnia 1995 – II Zjazd Dolnośląskiej Chorągwi ZHP wybiera nowe władze. Komendantem zostaje ponownie hm. Dariusz Ostrowski.
 • 1 czerwca 1996 – III Zlot Chorągwi Dolnośląskiej w Głogowie. Pod hasłem "Woda jest życiem" bawiło się ok. 2 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów.
 • 28 maja – 1 czerwca 1996 – z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego odbywa się we Wrocławiu Zlot Harcerstwa, uczestniczą w nim przedstawiciele ZHP, ZHR i Polskiej Organizacji Harcerskiej i Stowarzyszenia Katolickiego "Zawisza".
 • 22 lutego 1998 – we wrocławskim Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety poświęcono i przekazano dolnośląskim harcerzom kaplicę św. Jerzego. Poświęcenia dokonał ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz.
 • 6 czerwca 1998 – podczas podsumowania "Gry w zielone" I miejsce w kategorii hufce i związki drużyn otrzymał hufiec Milicz.
 • 29 maja 1999 – 2400 zuchów, harcerzy i instruktorów bierz udział w zlocie chorągwi, zorganizowanym we Wrocławiu.
 • 1999 – przedstawiciele Chorągwi Dolnośląskiej uczestniczą w kursie GOLD (pierwsza część w CSI, druga w angielskich gościnnych ośrodkach Guidingu). 6 instruktorek i jeden instruktor mogli przyjrzeć się dokładnie zasadom działania, metodom dydaktycznym i wychowawczym angielskiego skautingu.
 • 15 stycznia 2000 – III Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP powierza funkcję komendantki hm. Aldonie Wiktorskiej-Święckiej.
 • sierpień 2000 – Harcerze z dolnośląskich hufców ZHP uczestniczyli w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie.
 • 9 czerwca 2001 – Komendanta Chorągwi hm. Aldona Wiktorska-Święcka odebrała DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU za rok 2001 dla najlepszej organizacji pozarządowej na Dolnym Śląsku.
 • 31 lipca – 11 sierpnia 2002 – 49 harcerek, harcerzy i instruktorów z Chorągwi Dolnośląskiej uczestniczy z zlocie DPSG W Bruchsal, z okazji 75. rocznicy powstania tej organizacji skautowej.
 • 22 lutego 2003 – odbyła się inauguracja Kampanii Bohater Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.
 • 10 maja 2003 – 1 4111 zuchów, harcerzy i instruktorów chorągwi wzięło udział we wrocławskim Święcie Flag, podczas którego harcerze namawiali wrocławian do głosowania podczas referendum, za wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
 • 28 lutego 2004 – IV Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej powierza funkcję komendanta chorągwi – harcmistrzyni Barbarze Matuszewskiej.
 • 4-6 czerwca 2004 – w Rogoźnicy odbywa się Zlot Chorągwi Dolnośląskiej. Jego zwieńczeniem jest nadanie chorągwi sztandaru i imienia hm. Stefana Mirowskiego.
 • Chorągiew Dolnośląska ZHP w latach 2000-2005[]

  Komenda Chorągwi[]

  III Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP wybrał 15 stycznia 2000 roku nową komendantkę chorągwi. Funkcję tę powierzono hm. Aldonie Wiktorskiej-Święckiej. W skład komendy weszli także: hm. Barbara Matuszewska jako zastępczyni ds. organizacyjnych, phm. Wojciech Olszewski jako zastępca, hm. Dariusz Ostrowski – dotychczasowy komendant od reaktywacji Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w 1992 roku, hm. Piotr Pamuła, hm. Alina Żwirblińska i hm. Bogusław Żyborski.

  Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Grafika prezentacyjna – rodzaj prezentacji przy użyciu grafiki komputerowej, polegający na tworzeniu zestawów kolejno wyświetlanych slajdów w celu zilustrowania w systematyczny sposób jakieś zagadnienie.

  10 maja 2000 r. nadzwyczajny Zjazd Chorągwi uzupełnił skład komendy o hm. Jacka Książka, hm. Dariusza Sawickiego i phm. Roberta Swerczyka. 31 lipca 2000 przyjęto rezygnację hm. Dariusza Sawickiego z funkcji członka komendy i zastępcy komendanta. Tę funkcję przejęła hm. Alina Żwirblińska. 21 stycznia 2001 Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP podjęła decyzję o powierzeniu hm. Barbarze Matuszewskiej funkcji skarbnika chorągwi. Cztery dni po Dniu Myśli Braterskiej 2001 (26 lutego) przyjęto rezygnację phm. Wojciecha Olszewskiego – dotychczasowego zastępcy komendantki, a niecały miesiąc później na jego miejsce dokooptowano instruktorkę z Wałbrzycha – hm. Marlenę Wolf. 22 kwietnia 2002 r. funkcji zastępczyni komendantki chorągwi ds. programowych zrzekła się hm. Alina Żwirblińska. Funkcję tę powierzono instruktorce Hufca Oława – hm. Annie Kirkiewicz. Druhnę Anię dokooptowano także do składy komendy chorągwi. Ostatnia zmiana personalna odbyła się 14 stycznia 2003 r. Tego dnia komenda odwołała ze swojego składu phm. Roberta Swerczyka.

  Cieplice Śląskie-Zdrój (niem. Bad Warmbrunn) – część miasta, uzdrowisko w Jeleniej Górze w województwie dolnośląskim, w latach 1935-1976 samodzielne miasto.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  28 lutego 2004 r. odbył się IV Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej. Powierzył on funkcję komendantki hm. Barbarze Matuszewskiej. W skład komendy weszli także: hm. Anna Kirkiewicz – jako zastępca ds. programowych, hm. Adam Gacek – zastępca ds. organizacyjnych, hm. Sławomir Waś – skarbnik Chorągwi, a także jako członkowie komendy: hm. Krzysztof Kołodziejczyk – komendant Hufca Wrocław-Stare Miasto, hm. Marian Łata – komendant Hufca Jelenia Góra, hm. Roman Bryza, hm. Marlena Wolf i hm. Piotr Pamuła – komendant świdnickiego Hufca ZHP. Do końca roku 2005 komenda pracowała w niezmienionym składzie.

  Zawiszacy – najmłodsza grupa metodyczna harcerzy Szarych Szeregów zrzeszająca chłopców i dziewczynki w wieku od 12 do 14 lat.Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.

  XXXIII Zjazd ZHP, który odbył się od 1 do 4 grudnia w Warszawie, dokonał decyzji o skróceniu trwającej od 2004 r. kadencji władz chorągwi. Zobowiązał wszystkie chorągwie do przeprowadzenia Zjazdu Chorągwi w 2006 roku, na którym zostaną wybrane nowe władze – komendant z komendą, rada chorągwi – której dotychczas nie było, a także istniejące sąd harcerski i chorągwiana komisja rewizyjna. Zjazd narzucił także na wybranego w 2006 r. komendanta obowiązek wprowadzenia osobowości prawnej chorągwi. Podczas zjazdu wiceprzewodniczącą ZHP została hm. Anna Kirkiewicz, pełniąca w chorągwi obowiązki zastępczyni komendanta ds. programowych.

  Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992 roku.Rogoźnica (niem. Groß Rosen, w latach 1945-1948 Rogozienko) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom. Wieś znajduje się w paśmie Przedgórza Sudeckiego (tzw. Wzgórza Strzegomskie), w dolinie potoku Wierzbiak.
  Zespoły instruktorskie[]

  Najmłodszym zespołem działającym w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP jest zespół skarbnika, zajmujący się kwestiami ekonomicznymi chorągwi i wspieraniem hufców w działalności związanej z finansami i rachunkowością. W chorągwi działają także zespoły programowe. Najaktywniejszym z nich jest zespół zuchowy, zajmujący się wspieraniem instruktorów pracującymi z najmłodszymi członkami ZHP – zuchami. Zespół opracował własny program dla gromad zuchowych "Zuch Maciuś I", a grono jego instruktorek współtworzyło centralną propozycję programową "Barwy Przyszłości". Do 2003 r. działalnością wspierająca instruktorów zuchowych zajmowała się Rada Instruktorów Zuchowych. Instruktorzy zespołu publikowali na łamach harcerskiej prasy, uczestniczą w zuchowych konferencjach, przygotowują propozycje programowe adresowane do zuchów podczas chorągwianych przedsięwzięć programowych, a także organizują imprezy dla instruktorów zuchowych z Dolnego Śląska – zimowe Instruktorów Zuchowych Spotkania z Druhną Nutką oraz Zuchowe Akademie Umiejętności. Drugim bardzo aktywnym zespołem jest zespół harcerski, działający od jesieni 2001. Jego zadaniem jest wspieranie instruktorów pracujących z harcerzami (członkami ZHP uczącymi się w klasach 4-6 szkół podstawowych), a także z racji nieistnienia zespołu starszoharcerskiego – drużynowych drużyn starszoharcerskich, w których działają uczniowie gimnazjów. Raz w roku podczas jesiennej edycji Biwaku Integracyjnego (stałej imprezy organizowanej wiosną i jesienią dla drużynowych harcerskich i starszoharcerskich) przyznawane są nagrody dla wyróżniających się drużynowych. Od 2003 r. w chorągwi działa zespół wędrowniczy, zajmujący się wspieraniem instruktorów pracujących z młodzieżą w wieku 16-25 lat. Odbywają się Zloty Wędrowników, a na rok 2006 planowana jest na Dolnym Śląsku organizacja centralnej imprezy dla wędrowników o nazwie Wędrownicza Watra. Obsługą medialną i promocją działań Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zajmuje się zespół promocji i informacji. Do jego zadań należy także redagowanie chorągwianej strony internetowej – www.dolnoslaska.zhp.pl, a także obsługa fotograficzna imprez i opracowanie materiałów promocyjnych. Zespół Nieprzetartego Szlaku koordynuje działania drużyn NS (pracującymi z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną). Wspiera także instruktorów pracujących z niepełnosprawną młodzieżą, organizuje specjalny obóz dla drużyn NS podczas Harcerskiej Akcji Letniej. Do aktywnych należy także zespół zagraniczny, zajmujący się organizacją współpracy międzynarodowej ze skautami zagranicą. Dzięki działalności reprezentacja chorągwi uczestniczyła w 2002 r. w zlocie niemieckiej organizacji skautowej DPSG w Bruchsal. Chorągiew ma także swoją partnerską organizację skautową jest nią DPSG diecezji Freiburg. Dzięki współpracy niemieccy skauci mogli gości podczas Zlotu Chorągwi w Jeleniej Górze. Podczas apelu końcowego, 28 sierpnia 2005 r., wręczyli na znak przyjaźni i partnerstwa flagę swojej organizacji. W chorągwi działa także zespół specjalności, posiadający specjalistyczne referaty. W ramach jego działalności organizowane są manewry techniczno-obronne, rajdy, złazy łącznościowców, a także zawody wspinaczkowe. Zespół (działający do 2004 r. jako wydział) prowadzi współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Warto zawrócić uwagę także na komisję historyczną, której przez wiele lat przewodniczył hm. Adam Kiewicz – autor opracowań o harcerstwie. Od 2004 roku szefem zespołu jest hm. Krzysztof Kołodziejczyk. Do jego zadań należy opracowanie materiałów historycznych, dokumentujących harcerską działalność. Wydawane są także "Zeszyty Historyczne", w których można poznać historię dolnośląskiego harcerstwa i związanych z nimi postaci. Z działalnością historyczną związana jest także Rada Programowa Muzeum Harcerstwa we Wrocławia. Rada została powołana rozkazem komendantki Chorągwi Dolnośląskiej ZHP z 23 października 2000. Jej zadaniem jest gromadzenie pamiątek harcerskich i ich ekspozycja. Kolekcja pamiątek znajduje się w Muzeum Miejskim Wrocławia. W latach 2000-2004 udało się zgromadzić około tysiąca eksponatów, z których część została opracowana. Są to fragmenty zbiorów lwowskiej Chorągwi ZHP, druhny Wandy Tomaszewskiej. W kolekcji są także unikatowe listy twórczyni harcerstwa żeńskiego – Olgi Małkowskiej. Kolekcję finansuje Urząd Miejski we Wrocławiu. 26 stycznia 2005 odbyło się spotkanie z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem w celu ustalenia losów harcerskiej kolekcji. Prezydent Rafał Dutkiewicz zaproponował stworzenie w 2006 roku interaktywnej wystawy pamiątek harcerskich o roboczym tytule: "Całość i ciągłość". Padła również propozycja sfinansowania prac doktorskich, w celu skatalogowania i opisania pamiątek wrocławskiego harcerstwa. Dzięki pamiątkom przekazanym przez rodzinę patrona Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – hm. Stefana Mirowskiego – Muzeum zorganizowało wystawę o harcerskiej służbie druha Stefana, którą prezentowano m.in. podczas Zlotów Chorągwi Dolnośląskiej w 2004 w Rogoźnicy i 2005 r. w Jeleniej Górze, a także zimą 2005 r. w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu. Przy chorągwi działa także Poczta Harcerska "Szaniec" oraz zespół pilota, zajmujący się działalnością wodniacką harcerzy. Działalność zespołu kształcenia zostanie omówiona w podrozdziale "Kształcenie instruktorów".

  Kąty Wrocławskie (niem. Kanth; do 1930 Canth; tuż po II wojnie światowej - Kąty Śląskie) — miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie wrocławskim. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kąty Wrocławskie.Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  Działalność programowo-metodyczna[]
  Najważniejsze przedsięwzięcia programowe[]

  Dla najmłodszych członków ZHP odbywają się zimową porą Wyprawy Polarne Zuchów do Jakuszyc. Podczas zlotów chorągwi dla każdej z harcerskich grup wiekowych przygotowuje się oddzielny program. Organizowany jest także Przegląd Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska w Polkowicach, gdzie członkowie dolnośląskiego ZHP mogą zaprezentować swoje umiejętności muzyczne. Amatorzy wspinaczki mogą brać udział w chorągwianych zawodach wspinaczkowych, a miłośnicy strzelectwa – w strzeleckich. Harcerze wodniacy nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z całej Polski, uczestniczą we wrześniowych regatach "O Wielką Błękitną Wstęgę Komendantki Chorągwi" organizowanych w Lubiatowie.

  "Czuwaj" miesięcznik instruktorów harcerskich Związku Harcerstwa Polskiego (do połowy 1993 dwutygodnik), wydawany w Warszawie przez Główną Kwaterę. Obecnie jedyne ogólnopolskie papierowe czasopismo ZHP.Kamienna Góra (tuż po wojnie Kamienogóra bądź Kamieniogóra, niem. Landeshut) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w Kotlinie Kamiennogórskiej, u podnóża Gór Kruczych będących częścią Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych.

  Największym cyklicznym centralnym przedsięwzięciem odbywającym się na Dolnym Śląsku jest Rajd Granica. Podczas tej trzydniowej imprezy harcerze z całej Polski wędrują po dolnośląskich Sudetach, wykonując różne zadania przygotowane na trasie ich wędrówek przez dolnośląskie Hufce ZHP. Patronat nad rajdem "Granica" obejmuje nie tylko Naczelnik ZHP, ale także Minister Obrony Narodowej, czy dowódcy Straży Granicznej, na terenie których odbywa się rajd.

  Władysław I Łokietek (ur. między 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261, zm. 2 marca 1333 w Krakowie) – książę na Kujawach Brzeskich i Dobrzyniu 1267-1275 (pod opieką matki), udzielne rządy razem z braćmi 1275-1288, książę brzeski i sieradzki 1288-1300, książę sandomierski 1289-1292, 1292-1300 lennik Wacława II, regent w księstwie dobrzyńskim 1293-1295, książę łęczycki 1294-1300, książę wielkopolski i pomorski 1296-1300, na wygnaniu w latach 1300-1304, od 1304 w Wiślicy, od 1305 ponownie w Sandomierzu, Sieradzu, Łęczycy i Brześciu, od 1306 w Krakowie i zwierzchnictwo nad księstwami: inowrocławskim i dobrzyńskim, 1306-1308/1309 na Pomorzu, od 1314 w Wielkopolsce, od 20 stycznia 1320 roku, król Polski (był pierwszym władcą Polski koronowanym w Krakowie, w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława), od 1327 zamiana Sieradza i Łęczycy na Inowrocław i Dobrzyń, w 1329 utrata ziemi dobrzyńskiej, w 1332 utrata Kujaw.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Wartym uwagi przedsięwzięciem są zloty chorągwi. W latach 2000, 2001 i 2003 (jako Święto Flag – impreza promująca wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) – jednodniowe, a w latach 2002 i od 2004 – trzy lub czterodniowe. Podczas zlotu oprócz poznawania okolicy, odbywają się specjalne zajęcia – w zależności od wieku członków ZHP. Od roku 2004 na zlotach ukazuje się czasopismo "Goniec Zlotowych", informujące zlotowiczów o wydarzeniach na i wokół zlotu. Każdy ze zlotów kończy msza święta i apel. Od 2004 roku wręczane są podczas apeli Odznaki Chorągwiane "Harcerzem Być". Uczestników zlotu chorągwi w 2005 r. odwiedził Jerzy Szmajdziński – ówczesny Minister Obrony Narodowej, który objął patronat nad zlotem odbywającym się na terenach jeleniogórskiej jednostki wojskowej. Od 25 do 28 sierpnia 2005, w tym samym czasie, kiedy uczestnicy zlotu chorągwi gościli w Jeleniej Górze, we Wrocławiu odbywał się XIV Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Przez 3 dni seniorzy harcerscy z całej Polski wspólnie śpiewali, poznawali uroki stolicy Dolnego Śląska, spotkali się z wojewodą Stanisławem Łopatowskim, a 28 sierpnia spotkali się z uczestnikami zlotu chorągwi w Jeleniej Górze na mszy św. i apelu, kończącym dwa przedsięwzięcia.

  Powiat zgorzelecki – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż przy granicy polsko-niemieckiej), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zgorzelec.Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.

  W kalendarz wrocławskich imprez na trwale wpisało się także przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju władzom wojewódzkim, miejskim, sojusznikom dolnośląskiego harcerstwa, a także mieszkańcom Wrocławia. Przekazanie BŚP odbywa się ono już od wielu lat w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety, gdzie znajduje się harcerska kaplica. Podczas uroczystości odbywa się ekumeniczne nabożeństwo połączone ze śpiewaniem piosenek świątecznych i pastorałek, a także konkursami dla zuchów i harcerzy, odpalających płomień z Groty Narodzenia Pańskiego i wiozących go do swoich hufców i domów na całym Dolnym Śląsku. Harcerze dzielą się także z więźniami, pracownikami i pensjonariuszami domów opieki społecznej, domów dziecka i szpitali. Płomień z Betlejem przekazywany jest za pośrednictwem dolnośląskich harcerzy także skautom z Czech i Niemiec .

  Żary (łac. Sara, Sarove, niem. Sorau, dolnołużycki Żarow) – miasto i gmina w zachodniej Polsce, w województwie lubuskim, siedziba powiatu żarskiego. Położone na południowym skraju Wału Trzebnickiego.Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Określenie "prasa" pochodzi od nazwy maszyny drukarskiej i sposobu powstawania "prasy", który polega na odciskaniu znaków na papierze. Informacja jest podawana za pomocą pisma i obrazu stałego lub, w przypadku mediów elektronicznych, za pomocą dźwięku, wizji lub innej metody przekazywania informacji. Prasa zalicza się do mediów jednokierunkowych, co oznacza pewną pasywność i powoduje brak bezpośredniej reakcji odbiorcy w stronę nadawcy.

  Niebywale jednym z najmocniejszych atutów Chorągwi Dolnośląskiej ZHP jest bardzo obszerna i rozbudowana oferta działań i przedsięwzięć skierowanych nie tylko do instruktorów ZHP, ale także do zuchów, harcerzy i wędrowników z dolnośląskich hufców ZHP. Kampania Bohater[]

  Rozkazem Naczelnika ZHP z 22 lutego 2002 roku Chorągiew Dolnośląska ZHP rozpoczęła zdobywanie imienia harcmistrza Stefana Mirowskiego. Kampania Bohater była kluczowym przedsięwzięciem w latach 2002-2004. Podczas niej zuchy, harcerze i instruktorzy poznawali nie tylko sylwetkę przewodniczącego ZHP – Stefana Mirowskiego, ale także pogłębiali wiedzę dotyczącą dziejów harcerstwa podczas II wojny światowej i Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W realizacji tych celów służył program Odznaki Chorągwianej "Harcerzem Być".

  Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.Karpacz (niem. Krummhübel) – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim. Położone w Sudetach Zachodnich, w dolinie rzeki Łomnicy.

  W ramach Kampanii Bohater przygotowano prezentacje multimedialne, materiały do pracy w drużynach, prowadzono zajęcia, przygotowano film i wystawę o życiu Stefana Mirowskiego. Rodzina Mirowskich uczestniczyła w chorągwianych przedsięwzięciach programowych, częstokroć spotykając się z harcerzami i instruktorami ZHP, opowiadając im o tacie, dziadku Stefanie Mirowskim i jego harcerskim i poza harcerskim życiu. Nadanie Chorągwi imienia Stefana Mirowskiego odbyło się 6 czerwca 2004 i stanowiło zwieńczenie Zlotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w Rogoźnicy. Podczas apelu chorągwi nadano sztandar ufundowany przez społeczność Dolnego Śląska, którego rodzicami chrzestnymi zostali Aleksandra i Krzysztof Mirowscy – wnuczka i syn Stefana Mirowskiego.

  Naczelnik Harcerzy ZHR - instruktor ZHR, w stopniu harcmistrza, który został wybrany przez instruktorów spośród kandydatów na tę funkcję na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa, kieruje Organizacją Harcerzy i jest przełożonym instruktorów.Pastorałka [łac. pastoralis ‘pasterski’] - rodzaj udramatyzowanej kolędy, wykonywana dawniej przez wędrownych muzyków i żaków, w której religijna tematyka bożonarodzeniowa poszerzona została o warstwę obyczajową. Także ludowa pieśń religijna o wesołym charakterze (utrzymana zazwyczaj w tonie sielankowym), związana z tematyką Bożego Narodzenia, wprowadzająca często wątek pasterski. Ich pochodzenie przypisuje się pogańskiej tradycji Karoli. W Polsce rozpowszechniona szczególnie od XVII w.

  Realizacja Kampanii Bohater choć nie wpłynęła znacząco na poprawę wizerunku dolnośląskiego harcerstwa w społeczeństwie z całą pewnością pokazała siłę i moc harcerskiego działania, które niosło za sobą przesłanie – popularyzację myśli Stefana Mirowskiego. To działanie zaprocentowało. W 2005 roku Chorągiew Dolnośląska ZHP otrzymała honorową nagrodę im. Hm. Olgierda Fietkiewicza w kategorii historycznej edukacji harcerek i harcerzy za popularyzatorską pracę, przybliżającą harcerko i harcerzom historię harcerstwa oraz cenną programowo i wychowawczo kampanię ukazującą sylwetkę Druha hm. Stefana Mirowskiego.

  Kielce (łac. Civitas Kielcensis, lit. Kielcai, łot. Kelce, ros. Ке́льце) – miasto wojewódzkie położone w południowej części centralnej Polski, stolica województwa świętokrzyskiego. Położone w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalny ośrodek gospodarczy,naukowy,turystyczny oraz wystawienniczo-targowy. Pod koniec 2011 roku miasto liczyło 201 815 mieszkańców. Na terenie Kielc znajduje się pięć rezerwatów przyrody, w tym cztery geologiczne.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Kształcenie instruktorów[]

  Kształceniem instruktorów działających w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zajmuje się Chorągwiany Zespół Kształcenia, którego szefem jest harcmistrzyni Anna Kirkiewicz. Instruktorzy prowadzący szkolenia mają uprawnienia do szkolenia, którymi w ZHP są odznaki kadry kształcącej (najniższa brązowa, srebrna i wyższa). Zespół organizuje kształcenia dla kadry programowej hufców, a także włącza się w prowadzenie zajęć podczas imprez organizowanych przez inne zespoły programowe chorągwi – głównie zuchowy i harcerski. Dwa razy w roku organizowane są Chorągwiane Akcje Szkoleniowe – podczas wakacji i ferii zimowych, których celem jest przeszkolenie członków ZHP do pełnienia określonych funkcji. W ramach ChAS w latach 2000-2005 odbyły się szkolenia: drużynowych gromad zuchowych, drużynowych drużyn harcerskich i starszoharcerskich, drużynowych wędrowniczych (z uwzględnieniem metodyki starszoharcerskiej), kadry kształcącej, namiestników (osób odpowiedzialnych za pracę drużynowych z danego poziomu metodycznego w hufcu), kurs dla nauczycieli. W roku 2001 zorganizowano warsztaty "Współpraca z samorządem i biznesem", w kwietniu konferencję instruktorską "Wychowanie Regionalne", a w październiku konferencję poświęconą działalności ZHP w środowisku wiejskim na Dolnym Śląsku. W październiku 2002 w Lubinie odbyła się chorągwiana Konferencja Metodyczna. Pod koniec listopada – szkolenie z zakresu współpracy polsko-niemieckiej (podobnie w 2003 i 2004 r.), a w grudniu: warsztaty kadry kształcącej w Chwałowicach i warsztaty z zarządzania kryzysowego we Wrocławiu (warsztaty o podobnej treści kształcenia odbyły się także od 12 do 14 marca 2004). Od 24 do 25 maja 2003 debatowano o zmianach metodycznych w ZHP. W ramach roku im. Aleksandra Kamińskiego, jakim decyzją Sejmu RP był rok 2003, odbyła się 24 września we Wrocławiu konferencja instruktorska "Aleksander Kamiński – twórca metodyki zuchowej", której gościem honorowym była pisarka, autorka cyklu publikacji dotyczących harcerskich bohaterów pt.: "Wierna rzeka harcerstwa" – Barbara Wachowicz. Zespół przygotowuje we współpracy z Chorągwianą Komisją Stopni Instruktorskich warsztaty dla opiekunów prób i dla członków hufcowych Komisji Stopni Instruktorski oraz hufcowych zespołów kształcenia. Instruktorzy działający na terenie Dolnego Śląska mogą korzystać także z oferty Centralnej Szkoły Instruktorskiej. Mnogość oferty szkoleniowej proponowanej przez zespół kształcenia nie przekłada się na liczbę uczestników. Niektóre akcje szkoleniowe, czy kursy nie odbywają się z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych. Może się to wiązać zarówno z niedostatecznym poinformowaniem beneficjentów o możliwości szkolenia, a także z pauperyzacją społeczeństwa, którego członkami są także instruktorzy ZHP.

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima (łac. Zawissius Niger de Garbow et Rożnów; ur. ok. 1370 w Garbowie, zm. 12 czerwca 1428 w Golubacu) – sławny polski rycerz, niepokonany w licznych turniejach, symbol cnót rycerskich; starosta kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420.
  Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi[]
  Współpraca z samorządami i innymi instytucjami wyższej użyteczności[]

  Przedstawiciele chorągwi uczestniczą w większości ważnych dolnośląskich konferencji, czy forów m.in. Forum Gospodarczego i Politycznego w Krzyżowej, czy Forum dla Samorządu Terytorialnego. Za działania podjęte na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, m.in. we współpracy z samorządem terytorialnym w 2001 r. Chorągiew Dolnośląska otrzymała prestiżową nagrodę "Dolnośląski Klucz Sukcesu dla najlepszej organizacji pozarządowej". Dwa lata później w uznaniu zasług w procesie budowania wspólnoty lokalnej Komenda Chorągwi otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia. Ważnym elementem współpracy z samorządami jest aktywna współpraca z Dolnośląską Radą Przyjaciół Harcerstwa.

  Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.Barbara Wachowicz (wł. Barbara Marta Wachowicz-Napiórkowska) (ur. 18 maja 1937 w Warszawie) – polska pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka.

  Władze dolnośląskiego harcerstwa współpracują z szeregiem instytucji od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, poprzez Kuratorium Oświaty, Państwową Straż Pożarną, Wojewódzką Komendę Policji, Sejmikiem Wojewódzkim, Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, po Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Państwową Inspekcję Pracy. Współpraca jest trójwymiarowa. Dotyczy szeroko rozumianego lobbing na rzecz harcerstwa, składania wniosków na działalność statutową, czyli kursy, szkolenia, czy wypoczynek letni. W przypadku Kuratorium Oświaty i DODN dotyczy także wspierania nauczycieli będących członkami ZHP. Ważnym punktem jest udział w pracach komisji rolnictwa przy Państwowej Inspekcji Pracy, czy w Dolnośląskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Kuratorium Oświaty.

  Kaplica (łac. cappa zdrobniale capella kapliczka) – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolno stojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Zadaniem Chorągwi jest rzecznictwo nie tylko na rzecz najmłodszych członków ZHP (zuchów, harcerzy), ale wszystkich dzieci i młodzieży. Komendantka Chorągwi uczestniczy także w pracach komitetu sterującego, opiniującego wnioski unijne z terenu Dolnego Śląska.

  Jedną z najaktywniej współpracujących jednostek z dolnośląskim ZHP jest Straż Graniczna. Pod patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej rok rocznie odbywa się ogólnopolski Rajd "Granica". Podczas tej trzydniowej imprezy harcerze wędrujący po dolnośląskich górach nieodpłatnie nocują, korzystają ze sprzętu i środków transportu Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej. Z łużyckimi pogranicznikami chorągiew podpisała porozumienie o współpracy. Polega ono na umożliwieniu harcerzom odbywania zimowisk i biwaków na strażnicach pograniczników. W zamian harcerze poznają zadania, z jakimi zmagają się funkcjonariusze Straży Granicznej. Gdy rajd odbywa się w południowych Sudetach – wtedy wsparcia udzielił także Sudecki Oddział Straży Granicznej.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.

  Spektrum współpracy z samorządami i instytucjami wyższej użyteczności publicznej jest bardzo szerokie. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, funkcjonująca od 2003 roku, stworzyła mechanizmy i wzorce współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Nie zawsze są to wzorce skuteczne i ułatwiające pracę. Jednak Chorągiew Dolnośląska ZHP jako jedna z największych dolnośląskich organizacji pozarządowych radzi sobie, pozyskując środki na przedsięwzięcia z różnych źródeł. Być może jakimś sposobem na rozwiązanie tego problemu będzie Ustawa o harcerstwie. Obowiązek stworzenia projektu takiej ustawy złożył XXXIII Zjazd ZHP na barki Głównej Kwatery ZHP.

  Lobbing (z jęz. frankońskiego laubja i łac. lobium, lobia - krużganek, pasaż). Słowo lobby oznacza w jęz. ang. salę recepcyjną w hotelu lub parlamencie, stąd lobbying to dosłownie: "działalność wykonywana w lobby". Z czasem określenie to przylgnęło do praktyki kontaktowania się z decydentami politycznymi, szczególnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykańskiego Kongresu. Powszechnie lobbingiem nazywa się wywieranie wpływu przez zawodowych rzeczników interesów (lobbistów, lobbystów) na władze publiczne. Określeniem analogicznym do "lobbingu" i popularnym w Polsce w I poł. XX w. było "antyszambrowanie" (od antichambre: przedpokój). Każda dziedzina nauki inaczej postrzega zjawisko lobbingu, stąd wiele często odmiennych definicji.Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.
  Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi[]

  5 grudnia 2000 roku z inicjatywy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyło się I Wrocławskie Forum Organizacji Pozarządowych. Było to pierwsze i ostatnie wspólne spotkanie organizacji z III sektora działających we Wrocławiu. Mimo tej porażki chorągiew prowadzi szeroką współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi – m.in. Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, PTTK, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Stowarzyszeniem Szarych Szeregów. Współpraca ta przejawia się w różny sposób. W 2005 roku dzięki współpracy z PTTK wrocławscy przewodnicy bezpłatnie oprowadzali uczestników Złazu Seniorów po zakątkach Wrocławia, a przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju zorganizowano wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Trzech przedstawicieli chorągwi – Arkadiusz Gazda, Anna Gazda i Tomasz Antosiak bierze udział w pracach Dolnośląskiej Rady Młodzieży, której celem jest reprezentowanie interesów dolnośląskiej młodzieży. Barbara Matuszewska uczestniczy także w pracach Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego przy prezydencie Wrocławia, w której skład wchodzi 5 przedstawicieli prezydenta i 5 przedstawicieli III sektora. Jej celem jest polepszenie współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi.

  Westfalia (niem. Westfalen) – kraina historyczna w Niemczech, między miastami Dortmund, Münster, Bielefeld i Osnabrück. Obecnie część kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Północno-wschodnia część historycznej Westfalii leży w obrębie Dolnej Saksonii.Śląski Okręg Wojskowy (SOW) – terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (art. 14 Ustawy z 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Rozformowany z końcem 2011 - jego historię i tradycje przejęła 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu.
  Współpraca z Dolnośląską Radą Przyjaciół Harcerstwa oraz ]

  W 1995 z inicjatywy Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP powołano Dolnośląską Radę Przyjaciół Harcerstwa. W skład DRPH wchodzą radni, burmistrzowie, starostwie, radni dolnośląskich gmin i powiatów, prezydent Wrocławia, przedstawiciele środowisk akademicki, biznesu, komendanci Sudeckiego i Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciele Śląskiego Okręgu Wojskowego, a także przewodniczący Powiatowych i Gminnych Rad Przyjaciół Harcerstwa działających na Dolnym Śląsku. Zadaniem Ruchu Przyjaciół Harcerstwa jest wspieranie i lobbing na rzecz ZHP – także jeżeli chodzi o wsparcie finansowe. Ważnym elementem wsparcie DRPH jest kreowanie wizerunku dolnośląskiego harcerstwa, jako wiarygodnego i stale rozwijającego się partnera działającego na rzecz dzieci i młodzieży. Właśnie na wniosek Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa chorągiew otrzymała w 2001 r. "Dolnośląski Klucz Sukcesu". Członkowie Rady wizytują harcerskie obozy i uczestniczą w przedsięwzięciach programowych chorągwi. Ważnym punktem współpracy DRPH z Chorągwią Dolnośląską ZHP jest przygotowanie pięciu Forów Rad Przyjaciół Harcerstwa dla Samorządu Terytorialnego.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.List – gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Sztuka pisania listów (zgodnie z panującymi obyczajami) to epistolografia.

  Przewodniczącym DRPH jest od początku jej powstania dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego. Od 26 maja 2001 funkcję tę pełnił gen. bryg. Jerzy Baranowski, a jego poprzednikiem był gen. bryg. Adam Rębacz. To nie jedyna forma wspierania harcerstwa przez ŚOW. Od kilku lat władze okręgu nieodpłatnie przekazują chorągwi autobus, by dolnośląscy instruktorzy mogli odpalić Betlejemskie Światło Pokoju tuż po jego przekroczeniu przez granicę słowacko-polską, na Łysej Polanie w okolicach Zakopanego. Wrocławskie hufce mogą także liczyć na nieodpłatny lub po kosztach transport uczestników zuchów i harcerzy na ich letni wypoczynek. Nie ma także żadnej ważniej imprezy chorągwi, na której nie zagra orkiestra reprezentacyjna ŚOW. Chorągiew i dolnośląskie środowiska ZHP otrzymują także bezpłatnie niepotrzebny wojsku sprzęt – m.in. manierki, czy menażki. Zabezpieczenie logistyczne każdego z Forów Rad Przyjaciół Harcerstwa należy do oficerów ŚOW. Z resztą wojskowi zapraszają harcerzy do uczestnictwa w wojskowych uroczystościach, także tych na skalę ogólnopolską. Stąd obecność harcerzy podczas uroczystości związanych z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej we Wrocławiu, w których uczestniczył m.in. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.

  Chorągiew Dolnośląska po 2005 roku[]

  Chorągiew tworzy 30 hufców (2008). Stan organizacyjny na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 7494 osób. Obecnie (grudzień 2015) funkcję komendanta chorągwi pełni harcmistrz Zbigniew Skupiński.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojna koreańska (kor. 한국전쟁) – wojna tocząca się w latach 1950–1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego między komunistycznymi siłami KRLD (północnokoreańskimi) i wspierającymi je wojskami ChRL, a siłami ONZ (głównie amerykańskimi) wspierającymi wojska Republiki Korei (południowokoreańskie).
  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Lwówek Śląski (pol. hist. Lwów, niem. Löwenberg in Schlesien, łac. Leopolis) to miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lwówek Śląski. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. jeleniogórskiego. Miasto leży nad Bobrem oraz jego dopływami: Płóczką, Srebrną i Widnicą, na granicy Pogórza Izerskiego i Kaczawskiego.
  Ognisko – płonący stos, najczęściej z drewna lub innej substancji łatwopalnej. Dawniej używane do ogrzewania i gotowania, obecnie pełni rolę miejsca spotkań towarzyskich, służy także do spalania odpadów roślinnych na działkach i przydomowych ogródkach, np. gałęzi, liści.
  Aeroklub Dolnośląski - regionalny oddział Aeroklubu Polskiego utworzony w maju 1994 roku. Bazą Aeroklubu Dolnośląskiego jest lotnisko w Mirosławicach niedaleko Wrocławia i Sobótki.
  Skauting (ang. scouting) – ruch społeczny i pedagogiczny, sformalizowany później w szeregu organizacji młodzieżowych w wielu krajach, który został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w. w Anglii przez Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompson Setona w USA. W Polsce jego prekursorem był Andrzej Małkowski, uważany za twórcę harcerstwa – polskiej odmiany skautingu.
  Polkowice (niem. Polkwitz) – miasto leżące na Dolnym Śląsku, w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Polkowice. Położone przy trasie E65 (droga krajowa nr 3), na południowo-wschodnim skraju Wzgórz Dalkowskich w kierunku Doliny Szprotawy. Stanowi jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na terenie miasta znajduje się podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.147 sek.