• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chomętowo - województwo kujawsko-pomorskie

  Przeczytaj także...
  Pałac (st.czes. palác, z wł. palazzo, z łac. palātium, Palātium, Palatyn) – reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska; od XIX w. także okazały gmach użyteczności publicznej, zwłaszcza siedziba władz lub instytucji państwowych.Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.
  Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.

  Chomętowowieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin.

  Do 1954 roku miejscowość była siedzibą gminy Chomętowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego.

  Zapoznaj się również z: Chomętowo

  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.Kormorany, kormoranowate (Phalacrocoracidae) – rodzina ptaków z rzędu głuptakowych (Suliformes). Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące brzegi mórz, jezior i rzek poza Azją Środkową i Oceanią.

  Położenie[]

  Chomętowo położone jest na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, na północnym skraju Pojezierza Wielkopolskiego, średnio 95-120 m n.p.m. Rzeźba terenu jest efektem ostatniego zlodowacenia. Znaczną powierzchnie zajmuje morena denna, z wałami moreny czołowej. W okolicy Chomętowa występują jeziora rynnowe, o wydłużonych, wąskich kształtach i stromych brzegach. Jeziora te znajdują się w strefie Obszaru Krajobrazu Jezior Żędowskich.

  Ziemniak, kartofel, psianka ziemniak (Solanum tuberosum L.) – gatunek byliny należący do rodziny psiankowatych. Nazwa ”ziemniak” odnosi się zarówno do całej rośliny, jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobię bulw pędowych, z powodu których gatunek jest uprawiany na masową skalę. Roślina wywodzi się z Andów, gdzie udomowiono ją ok. 8 tysięcy lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, w ciągu następnych stuleci stał się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną (po pszenicy, ryżu i kukurydzy).Żyto (Secale L.) – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych. Pochodzi z Azji. Liczy około 10 gatunków, z których najważniejszym ze względów gospodarczych jest uprawiane żyto zwyczajne. Gatunkiem typowym jest Secale cereale L.:

  Chomętowo – wieś licząca około 280 osób – zlokalizowane jest w odległości 5 km od trasy E-5, Gdańsk-Bydgoszcz-Poznań-Wrocław.

  Historia[]

  Wieś Chomętowo powstała w XII wieku jako dwór szlachecki i wzięła nazwę od nazwiska Chomętowski. Początkowo był tu dwór z czego pozostała do dziś tzw. resztówka – pałac, dawny spichlerz, stodoły i obory, które obecnie przebudowano na indywidualne gospodarstwa. Po rozbiorze Polski wieś przyjęła nazwę Hedwigchorst, ta sama nazwa była używana w czasie okupacji 1939-1945 r. Nazwę tę ustalił kolonista niemiecki od imienia córki Hedwig i syna Chorsta. Od czasu powstania majątku osiedlali się tu Polacy jako siła najemna. Była kuźnia, wiatrak, który rozebrano dopiero w okresie międzywojennym.

  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.Daniel (Dama dama) – gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych o wyglądzie i trybie życia podobnym do jelenia szlachetnego. Pochodzi z Azji Mniejszej. Sprowadzony przez Fenicjan, a później Rzymian na obszary śródziemnomorskie, rozpowszechniony w wielu krajach, również w Polsce.

  Należy przypuszczać, że Chomętowo było wyspą, gdyż od strony północnej znajduje się jezioro Chomętowskie, od zachodu jezioro Sobiejuskie, od zachodu i południa niziny łąkowe połączone rowami. Łąki te są zasobne w torf, który w okresie międzywojennym eksploatowali miejscowi gospodarze. Są to ślady dawnych jezior lub mokradeł, na których rosły krzewy oraz wysokie trawy.

  Wydra, wydra europejska (Lutra lutra) – gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych (Mustelidae), jedyny żyjący w Polsce w stanie naturalnym przedstawiciel rodzaju Lutra.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  Majątek na początku naszego stulecia majątek podzielono między kolonistów niemieckich. Powstało 36 indywidualnych gospodarstw od 5 -25 ha. W 1920 r. koloniści niemieccy opuścili gospodarstwa, które zajęli Polacy zasłużenie w powstaniu wielkopolskim. Wieś stała się wyłącznie polska. Rodziny walczących w powstaniu zamieszkują ją do dnia dzisiejszego.

  Morena denna – rodzaj moreny, której materiał skalny, pochodzący z niszczenia (zdzierania) podłoża i materiału wytopionego z lodowca, transportowany jest przez lodowiec w jego dolnej części (stopa lodowca). Po stopnieniu lodowca następuje odsłonięcie moreny dennej w postaci lekko falistych równin, charakterystycznych np. dla Niżu Środkowoeuropejskiego. Jest to forma powstała wskutek działania procesów budujących (akumulacja lodowcowa).Kuźnia - budynek przeznaczony do prac kowalskich. Wyposażenie kuźni to m.in. paleniska, kowadła; ewentualnie miejsca do podkuwania koni i inne stanowiska pomocnicze. Obecnie kuźnie tracą na znaczeniu ze względu na zmniejszającą się liczbę koni oraz powstawanie nowocześniejszych warsztatów mechanicznych.

  Warunki naturalne[]

  Położenie, ukształtowanie terenu, bogactwo fauny i flory czynią Chomętowo i jego okolice atrakcyjnym miejscem dla miłośników bezpośredniego kontaktu z przyrodą i wypoczynku na łonie natury. Lasy Nadleśnictwa Szubin (w obrębie którego znajduje się Chomętowo) charakteryzują się dużą różnorodnością pod względem rzeźby terenu, gatunku gleb i szaty roślinnej. Spotkać tu można przedstawicieli wielu – rzadko dziś spotykanych – gatunków zwierząt, m.in.: daniele, jenoty, wydry, kanie rude, bociany czarne, kormorany, a także zwierzynę łowną: sarny, jelenie, dziki i zające.

  Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.Północ (symbol N, ang. north; polski skrót płn.) – jedna z czterech stron świata, odnosi się do kierunku, w którym znajduje się północny biegun geograficzny Ziemi.

  Rolnictwo[]

  Całość ziemi w Chomętowie znajduje się w rękach prywatnych. Wieś posiada sieć wodociągową, telefoniczną oraz bezprzewodowy dostęp do internetu.

  Użytki rolne gminy Szubin zajmują powierzchnię 18.924 ha. Przeważają gleby piaszczyste – głównie V i VI, a w mniejszej części II i IV klasy bonitacyjnej. Wśród upraw dominują: żyto, ziemniaki, pszenica, buraki cukrowe i rzepak. Produkcja zwierzęca obejmuje dwa podstawowe kierunki: trzodę chlewną i bydło mleczno-opasowe.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Jenot, szop usuryjski, junat, tanuki, lis japoński, kunopies (Nyctereutes procyonoides) – gatunek drapieżnego ssaka należącego do rodziny psowatych (Canidae). Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Nyctereutes.
 • Chomętowo w serwisie www.paluki.pl • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat nakielski – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nakło nad Notecią.
  Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.
  Jezioro Sobiejuskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Żnin, leżące na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego.
  Stodoła – budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy (luzem lub sprasowanej w bele). W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze.
  Dwór – szlachecki, wiejski dom mieszkalny. Forma wykształcona w architekturze polskiej okresu renesansu, przetrwała do XX wieku.
  Historia Polski (1918–1939) – historia Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, od odzyskania przez Polskę niepodległości do zakończenia regularnych działań wojennych Wojska Polskiego przeciw Wehrmachtowi i Armii Czerwonej po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę i przeniesienia siedziby władz II Rzeczypospolitej poza granice kraju w związku z okupacją terytorium kraju przez agresorów.
  Wyspa – trwały fragment lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą. Wyspy istnieją więc na rzekach, jeziorach, stawach, morzach i oceanach. Mała wyspa to wysepka. Za wyspy nie uznaje się ruchomych ławic piaszczystych ani obszarów lądu zalewanych podczas przypływów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.07 sek.