• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cholestaza

  Przeczytaj także...
  Tyrozynemia, dawniej tyrozynoza – choroba genetyczna będąca skutkiem recesywnej mutacji autosomalnej. Istnieją 2 postacie choroby: tyrozynemia I w której efektem tej mutacji jest brak enzymu hydroksylazy fumaryloacetooctanowej (FAH) oraz tyrozynemia II (zespół Richnera-Hanharta) z niedoborem aminotransferazy tyrozynowej.Cholestaza ciężarnych (ang. intrahepatic cholestasis of pregnancy) – łagodna choroba obejmująca drogi żółciowe i wątrobę, samoistnie ustępująca po rozwiązaniu ciąży schorzenie, występująca wskutek nadwrażliwości na hormony normalnie wytwarzane w czasie ciąży (estrogeny, progesteron). Z uwagi, że największe stężenie hormonów występuje około 30. tygodnia ciąży (głównie estrogenów), objawy choroby pojawiają się najczęściej właśnie w tym okresie. Częstość występowania w polskiej populacji szacuje się na 1-4%, natomiast wśród Indian andyjskich sięga 25%.
  Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.

  Cholestaza – zespół objawów klinicznych i biochemicznych wywołanych różnymi czynnikami prowadzącymi do mechanicznego zatrzymamia odpływu żółci lub czynnościowego upośledzenia czynności wydzielniczej wątroby. Cholestazę można tłumaczyć również jako zastój żółci (łac. cholestasis = zastój żółci) wskutek jej obniżonej syntezy i sekrecji do dwunastnicy.

  Zakażenia TORCH - zakażenia wrodzone u noworodka wywołane różnymi drobnoustrojami, ale charakteryzujące się podobnym przebiegiem i objawami klinicznymi.Kamica żółciowa (łac. Cholelithiasis, choledocholithiasis, cholecystolithiasis) - choroba polegająca na powstawaniu tzw. złogów, czyli kamieni żółciowych w drogach żółciowych. Kamienie mogą być pojedyncze lub mnogie, przy czym mogą powstawać w samym pęcherzyku żółciowym lub w przewodach żółciowych wskutek wytrącania się z żółci złogów cholesterolu, bilirubiny, białka, węglanu wapnia i bilirubinianu wapnia. Kamica pęcherzyka żółciowego prowadzi często do jego przewlekłego zapalenia. Kamica przewodów żółciowych może powodować ich częściowe lub całkowite zatkanie, co prowadzi do żółtaczki mechanicznej; bywa też przyczyną ostrego zapalenia trzustki w wyniku zatkania przewodu trzustkowego.

  Podział[]

  Cholestaza zewnątrzwątrobowa[]

 • przeszkoda w odpływie żółci
 • kamica dróg żółciowych
 • wrodzone anomalie kanalików żółciowych (np. torbiele dróg żółciowych)
 • niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (atrezja dróg żółciowych)
 • zarostowe zapalenie dróg żółciowych (pierwotne, infekcyjne lub w przebiegu innych chorób np. histiocytozy)
 • ucisk dróg żółciowych przez guzy (np. rak brodawki Vatera, rak trzustki, torbiel trzustki, rak jelita cienkiego)
 • Cholestaza wewnątrzwątrobowa[]

 • Infekcyjne zapalenia wątroby
 • zakażenia drobnoustrojami z grupy TORCH
 • inne zakażenia wirusowe
 • listerioza
 • sepsa
 • zakażenie układu moczowego
 • kiła
 • gruźlica
 • Zaburzenia metaboliczne
 • niedobór alfa1-antytrypsyny
 • zaburzenia metabolizmu węglowodanów
 • galaktozemia
 • fruktozemia
 • glikogenoza typ IV
 • zaburzenia przemiany aminokwasów
 • tyrozynemia
 • zaburzenia przemian tłuszczów
 • choroba Niemanna-Picka
 • choroba Wolmana
 • mukowiscydoza
 • zaburzenia metabolizmu kwasów żółciowych
 • zaburzenia peroksysomalne
 • zespół Zellwegera
 • Cholestazy wrodzone (rodzinne)
 • idiopatyczne noworodkowe zapalenie wątroby
 • przewlekła cholestaza wewnątrzwątrobowa
 • postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa
 • zespół Alagille'a
 • hipoplazja dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych
 • nawracająca cholestaza wewnątrzwątrobowa rodzinna łagodna
 • zespół Aageneasa
 • Zaburzenia anatomiczne
 • choroba Carolego
 • torbielowatość wątroby i nerek
 • Zaburzenia chromosomalne
 • zespół Downa
 • Inne przyczyny
 • histiocytoza X
 • wrzodziejąco-martwicze zapalenie jelit
 • cholestaza w żywieniu pozajelitowym
 • cholestaza polekowa
 • cholestaza ciężarnych
 • Objawy[]

 • świąd skóry
 • żółtaczka
 • zaburzenia trawienia
 • zaburzenia wchłaniania tłuszczów i witamin A, D i K
 • powiększenie wątroby
 • powiększenie śledziony
 • zmiana zabarwienia stolców
 • rzadziej: bradykardia, zmiany zwyrodnieniowe narządów miąższowych oraz ksantomaty skórne
 • Badania laboratoryjne[]

 • stężenie bilirubiny (całkowitej i bezpośredniej) - o cholestazie świadczy zwiększenie stężenia bilirubiny bezpośrednie powyżej 2 mg/dl
 • oznaczenie aktywności AlAT, GGTP, fosfatazy alkalicznej, cholesterolu
 • diagnostyka infekcji – badania serologiczne i posiewy
 • oznaczenie stężenie alfa1-antytrypsyny
 • oznaczenie stężenie chlorków w pocie
 • oznaczenie stężenia kwasów żółciowych w surowicy
 • oznaczenie stężenia elektrolitów i gazometrii
 • wykonanie testu metabolicznego moczu
 • oznaczenie stężenia aminokwasów
 • oznaczenie stężenia ferrytyny/transferyny
 • oznaczenie stężenia hormonów tarczycy
 • Inne badania[]

 • Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej
 • Biopsja wątroby
 • Badania genetyczne
 • ERCP (ECPW)
 • Tomografia komputerowa jamy brzusznej
 • Leczenie[]

  Obowiązuje leczenie przyczynowe w zależności od rozpoznania schorzenia pierwotnego.

  Histiocytoza – grupa rzadko występujących chorób, których wspólną cechą jest występowanie nadmiernej liczby histiocytów, czyli makrofagów tkankowych.Rak trzustki (łac. carcinoma pancreatis, ang. pancreatic cancer) – złośliwy nowotwór części zewnątrzwydzielniczej trzustki.

  Przypisy

  1. Anna Dobrzańska, Józef Ryżko: Pediatria - Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego. Wrocław: Urban & Partner, 2005, s. 356-360. ISBN 83-89581-25-6.
  2. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec: Pediatria. Warszawa: PZWL, 2010, s. 377. ISBN 978-83-200-4169-9.
  3. Patologia znaczy słowo o chorobie. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2005. ISBN 8388857916.

  Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.

  Sepsa, posocznica (łac. sepsis) – stosowany w medycynie termin odnoszący się do specyficznej reakcji organizmu na zakażenie. Sepsa nie jest samodzielną jednostką chorobową, a obecnie definiuje się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołany zakażeniem.Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, ECPW (ang. endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP) - metoda diagnostyczna łącząca w sobie techniki endoskopowe i rentgenowskie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Aminotransferaza alaninowa (w skrócie AlAT, ALAT, ALT lub GPT od ang. glutamic pyruvic transferase) – narządowo niespecyficzny enzym (EC 2.6.1.2) indykatorowy, biorący udział w przemianach białek. Należy do aminotransferaz i katalizuje odwracalną reakcję przenoszenia grupy γ-aminowej L-alaniny na α-ketoglutaran z wytworzeniem kwasu pirogronowego i L-glutaminianu. Jest często wykorzystywany w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych.
  Choroba Niemanna-Picka (ang. Niemann-Pick disease) – heterogenna pod względem etiologicznym i klinicznym lizosomalna choroba spichrzeniowa. Wyróżnia się kilka typów schorzenia, łączy je obecność tzw. komórek Niemanna-Picka (komórek piankowatych), spotykanych w miejscach gdzie typowo spotyka się makrofagi, czyli we wszystkich narządach układu siateczkowo-śródbłonkowego.
  Zarośnięcie, atrezja lub niedrożność dróg żółciowych (ang. biliary atresia) – najczęstsze chirurgiczne schorzenie dróg żółciowych okresu noworodkowego i wczesnego niemowlęctwa. Prowadzi do cholestazy zewnątrzwątrobowej.
  Zespół Downa, trisomia 21 (ang. Down syndrome, trisomy 21), dawniej nazywany mongolizmem – zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Eponim pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866 roku. W 1959 roku Jérôme Lejeune odkrył, że u podstaw zespołu wad wrodzonych leży trisomia 21. chromosomu.
  Choroba Wolmana (ang. Wolman disease) – rzadka choroba spichrzeniowa z grupy lipidoz, spowodowana niedoborem esterazy cholesterolowej. Objawia się w dzieciństwie pierwotną niedoczynnością kory nadnerczy. Na obraz kliniczny składają się zaburzenia wielonarządowe spowodowane zaburzeniami przemian cholesterolu. Chorobę opisał izraelski neuropatolog Mosze Wolman i wsp. w 1961 roku.
  Zakażenie układu moczowego (ZUM, łac. infectio tractus urinarii, ang. urinary tract infections, UTI) – zakażenie bakteryjne dowolnego odcinka układu moczowego.
  Kiła (łac. lues, syphilis, stgr. syphlos, brudny) – choroba przenoszona głównie drogą płciową, wywoływana przez krętka bladego (łac. Treponema pallidum ssp. pallidum). Do zakażenia może również dojść drogą przezłożyskową.

  Reklama