• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chojna - gmina  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kuropatniki – osada leśna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna.Gryfino, (niem. Greifenhagen) – miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, siedziba władz powiatu gryfińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Gryfino. Leży nad Odrą Wschodnią na Równinie Wełtyńskiej. Pomiędzy rzeką a granicą z Niemcami (Odrą Zachodnią) znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.
  Komunikacja[ | edytuj kod]

  Przez gminę prowadzą drogi krajowe nr 26 łącząca Chojnę z przejściem granicznym w Krajniku Dolnym (11 km) i dalej do niemieckiego Schwedt/Oder (16 km) oraz z Trzcińskiem-Zdrojem (12 km), nr 31 do Mieszkowic (20 km) i przez Krzywin (15 km) i Widuchową (20 km) do Gryfina (38 km) oraz wojewódzkie: nr 124 do Cedyni (20 km) i nr 122 z Krajnika Dolnego przez Krzywin (skrzyżowanie z drogą nr 31, 10 km) do Banii (19 km).

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Pniewko – osada leśna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna.

  Chojna uzyskała połączenie kolejowe w 1876 r. po wybudowaniu odcinka z Kostrzyna nad Odrą (wcześniej wybudowano część WrocławKostrzyn), a rok później linię przedłużono do Szczecina. W 1985 r. odcinek linii przez Chojnę został zelektryfikowany. 7 km za Chojną w kierunku Kostrzyna znajduje się stacja węzłowa Godków, z której w 1892 r. zbudowano linię do Wriezen (Niemcy), a w 1899 r. odcinek do Pyrzyc. W latach 1991–1992 zamknięto obie linie. Odcinek StargardPyrzyce (otwarty w 1882 r.) był jeszcze czynny do 2004 r. Obecnie w gminie czynne są 3 stacje: wcześniej wymienione Chojna i Godków oraz Lisie Pole.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Mętno (niem. Mantel) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna.

  W gminie czynny jest 1 urząd pocztowy: Chojna Szczecińska (nr 74–500).

  Edukacja[ | edytuj kod]

  W gminie znajdują się następujące placówki edukacyjne:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie
 • Szkoła Podstawowa w Brwicach
 • Szkoła Podstawowa w Godkowie
 • Szkoła Podstawowa w Grzybnie
 • Szkoła Podstawowa w Krzymowie
 • Szkoła Podstawowa w Lisim Polu
 • Szkoła Podstawowa w Nawodnej
 • Szkoła Podstawowa w Strzelczynie
 • Zespół Szkół Zawodowych w Chojnie
 • Liceum Ogólnokształcące w Chojnie
 • Zespół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcące zostało przekształcone w Zespół Szkół nr 1 w Chojnie

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Kaliska – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna, część wsi Godków.

  Zabytki[ | edytuj kod]

  W średniowieczu Chojna była najbogatszym miastem Nowej Marchii. Z tego okresu pochodzą najokazalsze w regionie zabytki architektury gotyckiej: ratusz, kościół mariacki, poagustiański zespół klasztorny oraz mury miejskie.

  W krajobrazie wiejskim występują zachowane układy ruralistyczne o metryce średniowiecznej, które były często rozbudowane o założenia rezydencjonalno-parkowo-folwarczne. Zachował się tu liczny zespół wczesnogotyckich i gotyckich kościołów granitowych.

  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wskazuje uwzględnić w polityce przestrzennej jednostek samorządu terytorialnego utworzenie parków kulturowych w: Nawodnej, Rurce oraz w Zatoni Dolnej, z kolei w rekomendacjach znalazł się zapis, aby ustanowić pomnik historii obejmujący "zespół średniowiecznych umocnień miejskich z kościołem klasztornym poaugustiańskim, kościołem Mariackim ratuszem w Chojnie". Kolejne 17 zespołów zabytkowych – układów urbanistycznych i ruralistycznych rekomenduje do wpisania do rejestru zabytków.

  Łaziszcze – osada wsi Mętno w Polsce. położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

  | edytuj kod]

 • układ urbanistyczny – obszar Starego Miasta w obrębie murów obronnych i przyległy teren w promieniu 100 m (1244 r.)
 • miejskie mury obronne (kon. XIII – pocz. XIV, pocz. XVI w.)
 • Brama Barnkowska (1 poł. XV w.)
 • Brama Świecka (1 poł. XIV – XV w.)
 • Baszta Bociana (1 poł. XIV w.)
 • Baszta przy Bramie Barnkowskiej (XV – XVI w.)
 • Baszta Piekarska (kon. XIV lub pocz. XV w.)
 • Baszta Więzienna (2 poł. XV w.)
 • Baszta Mała Prochowa (kon. XV w.)
 • planty – aleja spacerowa (2 poł. XIX w.)
 • planty – park miejski na miejscu dawnej fosy (2 poł. XIX w.)
 • kościół Mariacki (po 1267 r., XV w.)
 • kościół pw. Świętej Trójcy (1290–1388, 1820, 1850, 1959–1965)
 • klasztor poaugustiański (1290–1388, XIV/XV w., 1820, 1959–1965)
 • ruina kaplicy szpitalnej pw. św. Gertrudy (1409 r.)
 • kościół filialny pw. św. Marka Ewangelisty (XIV-XV w., 1620)
 • ratusz, ob. Centrum Kultury (XIV, XV w., 1702, XIX w., 1977–1986)
 • kamienica przy Jagiellońskiej 9 (XIX/XX w.)
 • dom przy Jagiellońskiej 33A (kon. XIX w.)
 • willa przy Kościuszki 12 (kon. XIX w.)
 • gmach Urzędu Powiatowego wraz z otoczeniem, ob. nieużytkowany (pocz. XX w.)
 • willa przy Roosevelta 2, ob. poczta (ok. 1900)
 • | edytuj kod]

 • kościół – spichlerz, w zespole folwarcznym; ob. nieużytkowany (XIII/XIV w., 1840 i lata 20. XX w.)
 • park podworski {XIX w.)
 • | edytuj kod]

 • kościół (XIII w., 1900)
 • park podworski (XIX w.)
 • park pałacowy (XVIII, XIX w.)
 • | edytuj kod]

 • kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych (XIII/XIV w., 1742, 1945, 1989–1990)
 • | edytuj kod]

 • kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego {2 poł. XIII w., 1855, 1945, 1970–1976)
 • | edytuj kod]

 • kościół pw. św. Antoniego z Padwy {XIII w., pocz. XVIII w.)
 • Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.Stoki (niem. Rehdorf) - wieś sołecka w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Wieś położona w Puszczy Piaskowej, w północnej części Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, 6 km na zachód-południowy zachód od Chojny.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ostrów – gajówka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Miejscowość leży na zachodnim brzegu jeziora Ostrów.
  Trzeszcze – leśniczówka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna.
  Rezerwat przyrody „Dąbrowa Krzymowska” – rezerwat leśny, o powierzchni 34,86 ha, utworzony 11 kwietnia 1985, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna, 4 km na południowy zachód od Krzymowa, 4,5 km na zachód-północny zachód od Stoków i 10,5 km na zachód-południowy zachód od Chojny. Położony jest w Puszczy Piaskowej, na terenie Wzgórz Krzymowskich (najwyższe wzniesienie Zwierzyniec 167 m n.p.m.), w Cedyńskim Parku Krajobrazowym. Obszar rezerwatu leży na osi północny zachód - południowy wschód (długość 1,2 km, szerokość 0,5 km).
  Ognica – kolonia wsi Krzymów w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna.
  Dług publiczny (albo zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z następujących tytułów:
  Pomnik historii – jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art.7). Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.
  Platan Olbrzym – najokazalszy w Polsce platan klonolistny i jedno z najgrubszych drzew w kraju, pomnik przyrody. Drzewo rośnie w Chojnie w województwie zachodniopomorskim, w parku, nad rzeką Rurzycą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.