• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chodkiewicz - herb szlachecki

  Przeczytaj także...
  Jan Karol Chodkiewicz herbu własnego (ur. 1560, zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, w 1596 mianowany podczaszym litewskim, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611). Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w.Znajdziesz tu listę herbów. Jeśli poszukujesz informacji ogólnych o herbie szlacheckim zobacz artykuł herb szlachecki.
  Iwan (Jan) Chodkiewicz herbu Gryf z Mieczem (ur. ?, zm. ok. 1484), wojewoda kijowski od 1480, marszałek litewski, protoplasta rodu Chodkiewiczów.
  Odmiany herbu Chodkiewicz
  Chodkiewicz
  Chodkiewicz hrabia

  Chodkiewicz (Gryf z Mieczem) – polski herb szlachecki, odmiana herbu Kościesza.

  Opis herbu[ | edytuj kod]

  Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym, czerwonym, rogacina rozdarta, przekrzyżowana, w polu lewym, czerwonym, gryf srebrny, o orężu złotym, wspięty, trzymający w prawej łapie szablę o głowni srebrnej i rękojeści złotej. W klejnocie pół godła z lewego pola. Herb łączy zatem elementy herbów Gryf i Kościesza.

  Jerzy Jurjewicz Chodkiewicz herbu Gryf z Mieczem (zm. 26 października 1595 w m. Brzostowica) – krajczy litewski (1588), starosta generalny żmudzki (1590-1595), marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1594).Rogacina - figura heraldyczna w kształcie stylizowanego ostrza strzały. Przynajmniej część z tych przedstawień wywodzi się z własnościowych znaków kreskowych, czyli tamg. Dotyczy to zwłaszcza herbów szlachty polskiej pochodzenia tatarskiego oraz herbów własnych rodów szlacheckich o litewskich i ruskich korzeniach.

  Najwcześniejsze wzmianki[ | edytuj kod]

  Pierwotnie Chodkiewiczowie pieczętowali się Kościeszą. Brak danych o tym, kiedy nastąpiło dodanie Gryfa.

  Herbowni[ | edytuj kod]

 • Chodkiewiczowie
 • Znani herbowni[ | edytuj kod]

 • Anna Alojza Chodkiewicz – hetmanowa wielka litewska, żona Jana Karola
 • Aleksander Chodkiewicz (zm. 1549) – wojewoda nowogródzki
 • Aleksander Chodkiewicz (zm. 1626) – wojewoda trocki
 • Aleksander Krzysztof Chodkiewicz (zm. 1676) – biskup wendeński, kanonik wileński
 • Aleksander Chodkiewicz (1776-1838) – generał, literat, chemik
 • Grzegorz Chodkiewicz – hetman wielki litewski, hetman polny litewski, wojewoda kijowski i witebski
 • Hieronim Chodkiewicz (1500–1561) – starosta generalny żmudzki, działacz państwowy, dziadek Jana Karola
 • Iwan Chodkiewicz – wojewoda kijowski, protoplasta rodu Chodkiewiczów
 • Jan Hieronimowicz Chodkiewicz – marszałek wielki litewski, starosta generalny żmudzki
 • Jan Karol Chodkiewicz – hetman wielki litewski, wojewoda wileński, starosta generalny żmudzki, wojskowy
 • Jan Mikołaj Chodkiewicz – starosta generalny żmudzki
 • Jerzy Jurjewicz Chodkiewicz – starosta generalny żmudzki
 • Jerzy Aleksandrowicz Chodkiewicz (1524-1569)
 • Jerzy Karol Chodkiewicz – oboźny wielki litewski
 • Krzysztof Chodkiewicz – wojewoda wileński
 • Tyszka Chodkiewicz Koroniewski – szlachcic uważany za protoplastę rodu Chodkiewiczów
 • Występowanie w heraldyce terytorialnej[ | edytuj kod]

  Pełna wersja herbu, z tynkturą rogaciny odmienioną na złotą, została przyjęta jako herb gminy Gródek.

  Chodkiewiczowie - polsko-litewski ród magnacki, jedna z najważniejszych rodzin magnackich w Rzeczpospolitej Obojga Narodów.Adam Boniecki, właśc. Adam Józef Feliks Fredro-Boniecki herbu Bończa (ur. 19 listopada 1842 w Żydowie (kieleckie), zm. 24 czerwca 1909 w Warszawie) – polski historyk, heraldyk, prawnik.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Gryf
 • Kościesza
 • lista herbów
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adam Boniecki, Herbarz polski

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Herbarz polski, Tadeusz Gajl, Gdańsk 2007, ​ISBN 978-83-60597-10-1​,
 • Zygmunt Luba-Radzimiński, Sprawa odrębnego pochodzenia Chodkiewiczów litewskich i białoruskich - [w:] "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego", Lwów 1928.
 • Jan Mikołaj Chodkiewicz herbu Gryf z Mieczem (ur. 14 grudnia 1738 w Gdańsku, zm. 2 lutego 1781 w Czarnobylu) – starosta generalny żmudzki od 1764, hrabia na Szkłowie i Nowej Myszy, starosta wieloński.Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.
  Anna Alojza Chodkiewiczowa (ur. 1600, zm. 27 stycznia 1654) – księżniczka herbu Ostrogski. Córka Aleksandra i Anny Ostrogskich.
  Klejnot, cymer (łac. clenodium, staropol. z niem. (Helm-)Kleinod) – zwieńczenie hełmu łączące się z nim za pośrednictwem korony rangowej lub przepaski, z której rozwijały się labry.
  Aleksander Chodkiewicz herbu Gryf z Mieczem (od 1501) Kościesza (ur. 1457, zm. 28 maja 1549) – koniuszy dworski (1502), marszałek hospodarski (1506-1509, 1511-1547), starosta puński, brzeski i knyszyński, wojewoda nowogródzki (od 1544), dzierżawca wilkiejski, ostryński.
  Aleksander Chodkiewicz herbu własnego (zm. 1626) – wojewoda trocki od 1605, hrabia (św. Państwa rzymskiego) na Szkłowie i Myszy.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Oręż (uzbrojenie) – w heraldyce zbiorcza nazwa elementów anatomicznych zwierząt herbowych używanych do walki, polowania oraz obrony. Mianem tym określimy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.234 sek.