• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chmielonko

  Przeczytaj także...
  Żukowo (kaszb. Żukòwò, niem. Zuckau, łac. Sucovia) – miasto nad Radunią w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. Zaliczane do aglomeracji gdańskiej.Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.
  Norbertanki, właściwie Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstratensów – katolicki żeński zakon kontemplacyjny.

  Chmielonko (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Chmielónkò) – przysiółek w Polsce położony w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Chmielno na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, przy Drodze Kaszubskiej i na szlaku wodnym „Kółko Raduńskie” pomiędzy jeziorami Kłodno i Raduńskim Dolnym. Chmielonko jest częścią składową sołectwa Chmielno. Prowadzi tędy również turystyczny szlak turystyczny czerwony Szlak Kaszubski.

  Droga Kaszubska – trasa turystyczna dla zmotoryzowanych, wybudowana w latach 1965-1967 na atrakcyjnym i malowniczym odcinku Kaszubskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa pomorskiego.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  W Chmielonku znajduje się stary młyn wodny nad Radunią z 1738 r. wielokrotnie przebudowywany i pozbawiony obecnie swej początkowej funkcji. Materiały źródłowe potwierdzają istnienie młyna wodnego w tym miejscu aż do ponad 700 lat wstecz. Do 1316 r. młyn należał do cystersów oliwskich po czym do norbertanek z Żukowa.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Szlak Kaszubski – czerwony znakowany szlak turystyczny wytyczony przez obszar powiatów kartuskiego i kościerskiego prowadzący z Kamienicy Królewskiej do miejscowości Olpuch, kaszubskim obszarem województwa pomorskiego (liczący ok. 131 km długości).

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

  Zobacz też[]

 • Chmielno
 • Kartuzy
 • Kosy
 • Lampa
 • Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów
 • Sznurki
 • Zawory
 • Kaszubski Park Krajobrazowy
 • Punkt widokowy - Tamowa Góra
 • Szlak wodny „Kółko Raduńskie”
 • Spływ Radunią
 • Droga Kaszubska • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Kłodno (kaszb. Jezoro Kłódno) - jezioro rynnowe na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim (województwo pomorskie). Kłodno położone jest na obszarze Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wzdłuż południowej i zachodniej linii brzegowej jeziora przebiega Droga Kaszubska, a samo jezioro poprzez wąskie przesmyki wodne łączy się z jeziorami Małym Brodnem i Raduńskim Dolnym. Przez jezioro przepływa Radunia. Kłodno jest jednym z trzech Jezior Chmieleńskich i leży na szlaku wodnym "Kółko Raduńskie".
  Województwo gdańskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998, położone w północnej Polsce. W 1999 roku włączone zostało do województwa pomorskiego.
  Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub posługujące się językiem regionalnym, istnieje możliwość wprowadzenia nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Sznurki (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Sznërczi) – wieś kaszubska w Polsce na Pojezierzu Kaszubskim położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Chmielno terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego na wschodnim brzegu jeziora Raduńskiego Dolnego przy szlaku wodnym Kółko Raduńskie. Wieś jest częścią składową sołectwa Przewóz. Po raz pierwszy wymieniona w źródłach w 1682 roku.
  Jezioro Raduńskie Dolne (kszb. Jezoro Reduńsczé Dólné) – przepływowe jezioro rynnowe na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim (województwo pomorskie). Jezioro znajduje się w najatrakcyjniejszej krajobrazowo części Kaszubski Park Krajobrazowy zwanej Szwajcarią Kaszubską. Do momentu powstania sztucznej zapory w Łączynie stanowiło jedną całość wespół z jeziorem Raduńskim Górnym pod nazwą "Jezioro Raduńskie (niem. Radaunen-See)". Na całej długości rynny jeziora przepływa rzeka Radunia stanowiąc element szlaku wodnego Kółko Raduńskie. Nad wysokimi brzegami jeziora (dochodzącymi do 35 metrów nad poziom jeziora znajdują się ośrodki wypoczynkowe i domki letniskowe. Na północnowschodnim krańcu, w Chmielonku wypływa z jeziora Radunia przechodząc w rynnę jeziora Kłodno. W pobliżu sztucznego przesmyku Bramy Kaszubskiej, dzielącego oba jeziora Raduńskie znajduje się stacja limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, zaś koroną zapory przebiega trasa drogi wojewódzkiej nr 228.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.