• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Chlew

  Przeczytaj także...
  Koryto – podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody zwierzętom gospodarskim. Najczęściej używane do karmienia trzody chlewnej, stosowane także do pojenia innych zwierząt gospodarskich. Koryta są długimi, wąskimi naczyniami, o charakterystycznym kształcie (zwężają się ku dołowi). Niegdyś koryta wykonywane były z drewna, obecnie także z innych materiałów. W wielkich fermach hodowlanych, zwłaszcza chlewniach woda i pożywienie do koryt dozowane są automatycznie; w korytach tradycyjnych pokarm podawany jest ręcznie przez rolnika.Stajnia – budynek w którym trzyma się konie lub ogół koni należących do jednego właściciela. W prawidłowym wyposażeniu stajni powinno się znajdować; sprzęt pożarowy, czyli gaśnice, węże, sprzęt do sprzątania. Powinien obowiązywać rygorystyczny zakaz palenia, ze względu na zagrożenie pożarowe. Stajnia składa się przeważnie z kilku pomieszczeń, z których każde ma określoną funkcję. Najważniejsze to stajnia główna, gdzie znajdują się boksy lub stanowiska, w których stoją konie. Drugim takim pomieszczeniem jest siodlarnia, gdzie trzyma się sprzęt jeździecki. Oba te pomieszczenia powinny mieć zapewnioną doskonałą wentylację, a siodlarnia dodatkowo ogrzewanie, aby można było wysuszyć zawilgocony sprzęt. Kolejnym pomieszczeniem może być paszarnia, gdzie przechowuje się i przygotowuje paszę (jedzenie) dla koni. Często w stajniach znajdują się pomieszczenia pomocnicze, w których trzyma się np. narzędzia do sprzątania lub przybory do podkuwania koni.
  Familok (niem. Familie - rodzina) – budynek wielorodzinny przeznaczony dla pracowników przemysłu ciężkiego i ich rodzin, przede wszystkim górników, hutników oraz średniego personelu urzędniczego. Familoki wchodziły w skład osiedli robotniczych i w klasycznej postaci były budowane na przełomie XIX i XX wieku w miastach gdzie powstawały odpowiednio duże zakłady.
  Chlew
  Tradycyjny „chlewik” budynek gospodarczy przy familokach w Rybniku-Chwałowicach
  Chlew w osadzie średniowiecznej - rekonstrukcja w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

  Chlewnia (Chlew) – budynek przeznaczony dla trzody chlewnej.

  Określenie to stosowane jest na ogół do tych budynków, w których przebywa niewielka liczba świń, obiekty przystosowane do przebywania kilkuset i więcej sztuk nierogacizny nazywane są chlewniami.

  Pojęcie chlew dotyczyć może samego tylko obiektu, w którym przebywa trzoda chlewna, lub (rzadziej) obejmować też inne obiekty gospodarskie związane z hodowlą świń (parnik, skład paszy).

  Kobieta – dojrzały płciowo żeński osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie lub w dachu, służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.

  Typowy chlew jest obiektem niskim, murowanym (chlewy drewniane są rzadkością), z niewielkimi oknami. Małe okna i niewielka wysokość wnętrza chlewu mają na celu zapewnienie ciepła w obiekcie. Do niedawna podłoga chlewu była tradycyjnie wyścielana słomą, która następnie wraz z zalegającymi na niej odchodami świń stanowiła cenny naturalny nawóz. Obecnie normy unijne nakazują wykładanie jej kafelkami w celu zapewnienia większego komfortu zwierząt i ułatwienia utrzymania czystości w chlewie. Wewnątrz chlewu znajdują się kojce – przegrody dla poszczególnych osobników lub ich grup; małe chlewy (przeznaczone dla niewielkiej liczby osobników) nie posiadają przegród; wszystkie zwierzęta przebywają razem. Do karmienia zwierząt w chlewie służą koryta.

  Nawozy – środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozami są również produkty przeznaczone do zwiększania żyzności stawów rybnych.Chwałowice (niem. Chwallowitz) - dzielnica Rybnika położona na południe od centrum miasta, w latach 1945-54 siedziba gminy Chwałowice. Liczba mieszkańców ok. 9000.

  Chlew ma etymologię storogocką, podobnie jak wywodząca się od tej samej podstawy chyża. Prawdopodobnie od staropolskiej nazwy chlewu kob, pochodzi wyraz kobieta, który z czasem zatracił swoją pejoratywną konotację.

  Zobacz też[]

 • obora
 • kurnik
 • stajnia
 • Przypisy

  1. Chlewnia. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-01-21].
  2. „chyzb, Haus, nach Miklosich aus dem Germanischen, nach Uhlenbeck aus germ. *huza mit tonendem s, got. und ahd. hus, Wen nun Meringers Erlarung von Chlevb, aus got. hlaiw...”, [w:] Johann Peisker. Neue Forschungen zur sozial-und Wirtschaftsgeschichte der Slaven. 1905, s. 70-71
  3. Izabela Malmor: Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009, s. 213.
  Kurnik – budynek gospodarczy przeznaczony do hodowli drobiu, zwłaszcza kur. Określenie to stosowane jest tylko do tych budynków, które spełniają dwa warunki: po pierwsze – ptaki przebywają jedynie nocą i w czasie złej pogody, po drugie – przeznaczone są dla niewielkich stad drobiu (do kilkudziesięciu sztuk). Dla większych stad, przebywających pod zadaszeniem przez całą dobę stosuje się wylęgarnie.Świnia domowa (Sus scrofa f. domestica) – zwierzę hodowlane udomowione między VII a VI tys. lat p.n.e. Dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu, skóry, podrobów, szczeciny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chyża – drewniana zagroda jednobudynkowa, półtora- lub dwutraktowa. Pod jednym dachem mieściły się w niej pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie. Strych pełnił funkcję stodoły.
  Obora - budynek, rzadziej wyodrębniona część budynku, używany jako pomieszczenie dla bydła domowego. Obory są niemal zawsze obiektami murowanymi. Tradycyjnie obora traktowana była jako miejsce całodobowego pobytu bydła tylko w zimie; w pozostałych porach roku była jedynie miejscem nocnego wypoczynku zwierząt. Obecnie, zwłaszcza w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, często w budynkach tych bydło przebywa przez cały rok (utrzymanie alkierzowe).
  Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach.
  Stanowisko archeologiczne w Biskupinie położone jest na terenie należącym do wsi Biskupin w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa (na Pojezierzu Gnieźnieńskim).
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama