• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Childebert III

  Przeczytaj także...
  Prowansja (fr. Provence, prow. Provença lub Prouvènço) – kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, nad Morzem Śródziemnym, na wschód od dolnego biegu Rodanu. Nazwa wzięta od prowincji rzymskiej Galia Zaalpejska, którą Rzymianie nazywali także Provincia Nostra – „Nasza Prowincja".Teuderyk III (ur. 654 – zm. 691) – dwukrotny król Neustrii i Burgundii, panował w latach 673 i 675 – 691, król Austrazji od 679 do śmierci w 691, król wszystkich Franków od 679. Syn Chlodwiga II i Batyldy, opisywany jako marionetkowy, słaby król. Majordom Ebroin mianował go bez poparcia dostojników. Panował w Neustrii po swoim bracie Chlotarze III od 673, ale Childeryk II z Austrazji wyparł go, lecz w niedługim czasie zmarł (675) i Teuderyk zasiadł na jego tronie. Kiedy Dagobert II zmarł w 679, otrzymał Austrazję i zjednoczył całe państwo Franków.
  Chlothar IV (lub Chlotar, Clothar, Clotaire, Chlotochar lub Hlothar, dające Lotar; zmarł ok. 719) – król Austrazji (717-718), został osadzony na tronie przez majordoma pałacu Karola Młota, jako sojusznik na czas wojny domowej, która się wówczas rozpętała.

  Childebert III, zwany Sprawiedliwym (ur. prawdopodobnie 670 lub 683, zm. 23 kwietnia 711) – syn Teuderyka III i Klotyldy (lub Doda) jedyny król Franków (695711). Rządził jednak pozornie, ponieważ był marionetką w rękach majordoma Pepina z Heristalu. Władzę sądowniczą sprawował samodzielnie, często sprzeciwiając się nawet rodowi Arnufilgów. Jego przydomek może być uzasadniony jedynie tymi wyrokami. Liber Historia Francorum nazywa go "sławnym człowiekiem" i "sprawiedliwym człowiekiem dobrej pamięci".

  Pepin z Heristalu znany też jako Pepin Średni, Pepin II, Pepin Gruby (ur. 635 lub 640, zm. 16 grudnia 714) – majordom Austrazji, Neustrii i Burgundii na dworze Merowingów w latach 680-714; stopniowo przejął kontrolę nad państwem frankijskim. Wnuk Pepina Starszego z małżeństwa jego córki Begi z Ansegizelem, synem biskupa Arnulfa z Metzu. Urodził się w Herstalu na terenie dzisiejszej Belgii.Opactwo św. Michała Archanioła na Mont-Saint-Michel – były męski klasztor benedyktyński na Mont Saint-Michel, we Francji, ufundowany w 966 roku, na terenie istniejącego od 709 roku sanktuarium św. Michała Archanioła, zamknięty podczas Rewolucji Francuskiej w 1791 roku, a następnie reaktywowany w 1966 roku. Od 2001 klasztor Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

  Miał syna imieniem Dagobert, który później został królem jako Dagobert III, ale jego żoną nie była Edonna, jej imię wymyślili późniejsi historycy. Jest możliwe, choć mało prawdopodobne, że Chlotar IV był również jego synem. Prawie całe swoje życie spędził w królewskiej willi w Oise.

  Odon, Eudes (ur. ok. 860, zm. 1 stycznia 898) – hrabia Paryża, król zachodniofrankijski od 888. Syn Roberta Mocnego i Adelajdy, starszy brat Roberta I. Po dowodzeniu zwycięską obroną podczas oblężenia Paryża przez wikingów został wybrany królem zachodniofrankijskim. Podczas oblężenia tego miał utracić prawą rękę, zlecił jednak, by wykonano dlań w jej miejsce metalową protezę i - jak zaświadcza kronikarz Abbon - nie była ona mniej sprawna od dawnej dłoni.Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.

  W szesnastym roku jego panowania (708), biskup Avranches Święty Aubert założył na Mont Saint-Michel klasztor św. Michała Archanioła.

  Po jego śmierci ( 23 kwietnia 711) w południowej Galii zaczęła rosnąć władza niezależnych władców: w Burgundii Sawaryk jako biskup Auxerre, w Akwitanii rządził książę Eudes (Odo), a Prowansja znajdowała się pod kontrolą Antenor. Został pochowany w kościele St Stephen w Choisy-au-Bac w okolicach Compiègne.

  Król (łac. rex) – tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca przeważnie koronowany w specjalnym obrzędzie; najpowszechniej występujący tytuł monarszy. Słowo „król” w języku polskim i innych językach pochodzi od imienia Karola Wielkiego, np. czeski král, litewski karalius, rosyjski король.Mont Saint-Michel (franc. Abbaye du Mont-Saint-Michel, bret. Menez Mikael, pol. Wzgórze Świętego Michała) – skalista wyspa pływowa w Zatoce Wzgórza Świętego Michała (franc. Baie du Mont Saint-Michel), w południowo-zachodniej Normandii, połączona z kontynentalną Francją groblą długości 1800 metrów.

  Rozdział 6 z kroniki Fredegara (ok. 760): „[...] Ale po kilku latach, Chlodwig król zachorował i zmarł po czterech latach panowania. Childebert jego brat zasiadł na tronie. Jeśli chodzi o Drogona to wyniesiony przez swego ojca Pepina otrzymał księstwo Szampanii. Grimoald młodszy z braci został wybrany majordomem pałacu króla Childeberta, a miał on bardzo dobrą naturę był on pełn wszelkiego dobra i współczujący, hojny w jałmużnie i sumienny w swoich modlitwach. Pepin i Radbold książę pogańskich plemion fryzyjskich zmierzyli się w bitwie pod Fort Duurstede. Pepin zwyciężył, a książę Radbold uciekł z Fryzji, tym samym Pepin powrócił by podzielić jego państwo [...]”

  Rozdział 7 kroniki Fredegara (ok. 760):

  Majordom (łac. maiordomus, staropol. domarad, czyli starszy domu) – w średniowiecznej Europie urzędnik zarządzający dworem możnowładcy, marszałek dworu. Do jego obowiązków należało ściąganie podatków, dowodzenie wojskiem królewskim i przewodnictwo sądowi pałacowemu.Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  „W tych dniach, umarł król Childebert, pochowany jest on w bazylice św Stefana męczennika w Choisy, panował szesnaście lat. Jego syn był Dagobert który obiął tron swoich praojców [...]”

  Linki zewnętrzne[]

 • http://www.france-pittoresque.com/rois-france/childebert-III.htm
 • http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~chatweb/b23.htm
 • Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.