• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cherry Valley - Illinois

  Przeczytaj także...
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.
  Hrabstwo Winnebago - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 278 418. Siedzibą hrabstwa jest Rockford.

  Cherry Valley – wieś w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago i w hrabstwie Boone. W poprzednich latach miejscowość rozprzestrzeniła się na wschód, przekraczając granice Boone.

  Według spisu z 2000 roku wieś zamieszkuje 2191 osób. Specjalny spis w 2007 roku wykazał, że populacja miasta wzrosła do 3042 osób.

  Geografia[ | edytuj kod]

  Davis Junction leży na 42°14'21" N, 88°57'44" W.

  Ocean Spokojny, Pacyfik, Ocean Wielki – największy, najgłębszy i najstarszy, obok Atlantyku, na świecie zbiornik wodny. Z powierzchnią równą 155,6 mln km² zajmuje 30% całej powierzchni Ziemi. Oficjalna polska nazwa tego oceanu, zatwierdzona przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych brzmi Ocean Spokojny.Hrabstwo Boone - hrabstwo w USA, w stanie Illinois, według spisu z 2000 roku liczba ludności wynosiła 41 786. Siedzibą hrabstwa jest Belvidere.

  Według spisu wieś zajmuje powierzchnię 9,9 km², z czego 9,7 zajmują lądy a 0,2 woda. Przez wieś przepływa rzeka Kishwaukee, która tworzy jezioro usytuowane w Baumann Park. Miejscowość przecinają drogi międzystanowe 90 i 39, droga US 20 i US 51.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Według spisu z 2000 roku wieś zamieszkuje 2191 osób skupionych w 857 gospodarstwach domowych, tworzących 623 rodzin. Gęstość zaludnienia wynosi 225,0 osoby/km. W mieście znajdują się 887 budynki mieszkalne, a ich gęstość występowania wynosi 91,1 mieszkania/km. Miasto zamieszkuje 93,98% ludności białej, 1,68% stanowią Afroamerykanie, 0,18% to rdzenni Amerykanie, 2,561% Azjaci, 0,05% mieszkańcy wysp Pacyfiku, 0,87% ludność innej rasy i 0,68% ludność wywodząca się z dwóch lub więcej ras. Hiszpanie lub Latynosi stanowią 2,19% populacji.

  Gospodarstwo domowe – jeden z podmiotów gospodarczych, jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących lub osobno, wspólnie się utrzymujących (w ogromnej większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe.Gęstość zaludnienia – miara przyporządkowująca populację do powierzchni. W przypadku zaludnienia poszczególnych regionów świata najczęściej stosuje się liczbę osób w przeliczeniu na km².

  W mieście są 857 gospodarstwa domowe, w których 33,7% stanowią dzieci poniżej 18. roku życia żyjące z rodzicami, 63,9% małżeństwa, 5,8% niezamężne kobiety oraz 27,3% osoby samotne. 22,9% wszystkich gospodarstw domowych składa się z jednej osoby oraz 3,4% żyjących samotnie ma powyżej 65. roku życia. Średnia wielkość gospodarstwa domowego wynosi 2,55 osoby, natomiast rodziny 3,02 osoby.

  Latynosi – zbiorcze określenie narodów zamieszkujących Amerykę Łacińską i ich potomków na całym świecie. Termin Latynos odnosi się raczej do stylu życia i specyficznej kultury niż do kategorii rasowych (w szczególności akcentuje się tu dziedzictwo iberyjskie). Czasami nazwa ta może się odwoływać do pochodzenia społecznego czy przynależności rasowej (w tym znaczeniu jest używana w krajach Ameryki Centralnej). W USA termin Latino jest synonimem nazwy Hispanic i oznacza wszystkie osoby pochodzące z rejonu Ameryki Łacińskiej. Językiem ojczystym Latynosów jest hiszpański lub portugalski. W większości są wiernymi Kościoła katolickiego. Kultura latynoska cechuje się bardzo dużą różnorodnością. Jako jej przykładowe elementy można wymienić m.in. popularne tańce: tango, samba czy rumba. Charakterystyczna jest też latynoska muzyka.Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin, czasem też "rodowity Amerykanin", ang. Native American) – wieloznaczne pojęcie, które w zależności od autora i kontekstu może oznaczać:

  Przedział wiekowy kształtuje się następująco: 25,4% stanowią osoby poniżej 18. roku życia, 6,8% osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, 33,9% osoby pomiędzy 25. a 44. rokiem życia, 25,8% osoby pomiędzy 45. a 64. rokiem życia oraz 8,0% osoby powyżej 65. roku życia. Średni wiek wynosi 37 lat. Na każde 100 kobiet przypada 101,4 mężczyzn. Na każde 100 kobiet powyżej 18. roku życia przypada 102,5 mężczyzn.

  Hiszpanie – naród romański zamieszkujący głównie Hiszpanię (73% ludności), posługujący się językiem hiszpańskim.Afroamerykanie (ang. African Americans, również Afro-Americans, Black Americans) – czarnoskórzy Amerykanie pochodzenia subsaharyjskiego. W głównej mierze są potomkami sprowadzanych od XVII do XIX wieku jako niewolnicza siła robocza Afrykanów, niektórzy wywodzą się z późniejszej imigracji z krajów Afryki oraz Karaibów i Ameryki Łacińskiej (gł. z Jamajki, Haiti i Dominikany).

  Średni dochód dla gospodarstwa domowego wynosi 59 871 dolarów, a dla rodziny 70 833 dolarów. Dochody mężczyzn wynoszą średnio 50 943 dolarów, a kobiet 29 153 dolarów. Średni dochód na osobę w mieście wynosi 23 725 dolarów. Około 4,7% rodzin i 6,3% populacji miasta żyje poniżej minimum socjalnego, z czego 9,6% jest poniżej 18. roku życia i 2,0% powyżej 65. roku życia. Davis Junction ma najwyższy dochód na jednego mieszkańca w aglomeracji Rockford.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.